Roze Pelikaan

Pelecanus onocrotalus                                                                                           dwaalgast (3)

Roze Pelikaan, adult, Hondsbroekse Pleij, Westervoort, 14-08-2015, Rob Zweers, toestemming
Roze Pelikaan, adult, Hondsbroekse Pleij, Westervoort, 14 augustus 2015 (©Rob Zweers)

Familie
Pelikanen (Pelecanidae)

cdna-beoordeling:           ja
eerste jaar Gelderland     1987

Algemene informatie

Historie

Herkenning

Gedrag algemeen

Waarnemingen
aanvaard
1. 29 november – 13 december 1987 Meinerswijk & Elden Arnhem, adult, foto
+. 5 januari – 7 februari 1988 Meinerswijk, Arnhem, adult, foto
2. 6 mei 2006 Hummelo, Bronckhorst, adult, →N (E. Lam, R. Jansen, F. Balduk, G. Nijhuis)
3. 13 augustus – 10 september 2015 Hondsbroekse Pleij, Zevenaar, foto, video (J. Wilzing       eva)

niet beoordeeld
1. 21 november 1987 De Bijland, Rijnwaarden, adult (J. Vink, M. Lok)
2. 29 april 2005 centrum Nijmegen & Droevendaalsesteeg, Wageningen, →W

ontsnapte vogels
1. 6 – 11 september 2010 Schoutenwaard & Klaverwaard, Overbetuwe , Blauwe Kamer,                Wageningen, adult ♀, foto
2. 19 oktober 2011 Huissense Waard, Huissen, Lingewaard, →NO (‘Florien’)

Toelichting
Voor Gelderland zijn circa zeven waarnemingen van de Roze Pelikaan bekend. Slechts twee hiervan, tevens de eersten voor de provincie, zijn aanvaard. De eerste vogel hing rond in het gebied bij Elden en de Meinerswijk ten zuiden van Arnhem en is aanvaard voor de periodes 29 november tot en met 13 december 1987 en 5 januari – 7 februari 1988. Opmerkelijk is de waarneming door twee vogelaars van een adult op 21 november 1987 bij De Bijland bij Tolkamer. Dit is vóór de vogel van Arnhem, maar ná de pleisteraar bij Havelte, Drenthe van 9 tot en met 13 november 1987. Deze waarneming werd niet meegenomen in de beoordeling door de CDNA, die de vogel van Havelte en Arnhem als dezelfde beschouwt. De tweede aanvaarde Roze Pelikaan voor de provincie kon door een viertal vogelaars, bezig met een big day, een half uur worden bekeken, terwijl deze cirkelend over Hummelo naar het noorden trok en onder andere opdook in Friesland en Noord-Holland. De derde pelikaan voor Gelderland werd 9 januari 2016 door de CDNA aanvaard. Deze verbleef van 13 augustus tot en met 10 september 2015 o.a. bij de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort.
Er zijn twee gevallen waarbij het om ontsnapte exemplaren ging. Van 6 tot en met 11 september 2010 hing ‘Hetty’, een ontsnapt exemplaar uit Ouwehands Dierenpark, rond langs de Nederrijn en liet zich onder andere bekijken in de Schoutenwaard, Klaverwaard, de Blauwe Kamer en het Binnenveld. In het andere geval gaat het om een pelikaan die op 19 november 2011 over de Huissense Waard bij Huissen naar het noordoosten trok. Mogelijk ging het hierbij om ‘Florien’, een adult vrouwtje uit Artis die eerder op diverse plekken in Nederland werd gezien, maar zich op 22 oktober 2011 bij Schwegenheim in Duitsland te pletter vloog tegen een windmolen.
Twee waarnemingen waar helaas niks mee kon worden gedaan door gebrek aan documentatie, en dan ook niet werden ingediend bij de CDNA, dateren van 29 april 2005. Rond één uur ’s middags werd eerst een naar west cirkelende Roze Pelikaan boven het centrum van Nijmegen waargenomen, waarna tweeënhalf uur later iemand zeer waarschijnlijk dezelfde vogel vliegend boven Wageningen aan trof

Bijzonderheden

Video’s

Foto’s
Waarneming.nl – Roze Pelikaan – Gelderland [link]
Roze Pelikaan, Elden, 2 december 1987 (Rob Lensink) Limosa 61(3-4): p.164

Artikel Gelderlander 8 december 1987 over Roze Pelikaan Meinerswijk, Arnhem, 29 november - 13 december 1987
Gelderlander 8 december 1987 over Roze Pelikaan Meinerswijk, Arnhem, 29 november – 13 december 1987 [via Aart Vink]

 

 

Media
Pelikaan alvast naar reservaat… De Gelderlander, 8 december 1987

Weblogs

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Pelecanus onocrotalus [link]

Referenties
de By, R.A. & Winkelman, J.E. 1988. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1987. Limosa 61(3-4): 163-174
van den Berg, A.B. & Bosman, C.A.W.B. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1); tweede herziene druk. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. DB 18(4): 157-202
Lensink, R. 1988. Rose Pelikaan bij Arnhem. Vlerk 5(3): 67-70
Ovaa, A., van der Laan, J, Berlijn, M & CDNA. 2008. Rare birds in the Netherlands in 2007. Dutch Birding 30(6): 369-389
Zwaaneveld, J. & Ebels, E.B. 1994. Roze Pelikanen in Nederland in november 1987-februari 1988 en mei 1990. Dutch Birding 16(3): 106-110

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Roze Pelikaan [link]
Waarneming.nl – Roze Pelikaan – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, augustus 2015

Bijdragen door
Aart Vink

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/roze-pelikaan

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com