Welkom

bij de Avifauna van Gelderland

Een website gericht op het kijken naar en informeren over vogels in de provincie Gelderland. Middels een breed netwerk wordt zoveel mogelijk informatie verzameld en daarna verwerkt in de drie onderdelen op de site: de vogels, de vogelaars en het gebied. Ook is hier de officiële lijst te vinden met alle waargenomen soorten in de provincie Gelderland. Hiervoor wordt veel bronnenonderzoek verricht: van historisch onderzoek naar en bijhouden van verschenen artikelen, tot het regelmatig bezoeken van relevante websites. Deze bronnen zet ik, liefst met hyperlink, per soort en familie, bij elkaar in referentieoverzichten op de website, zodat deze kennis vlot toegankelijk is voor geïnteresseerden. Mijn gedachte hierachter is laten zien wat er op regionaal niveau aan informatie is gepubliceerd en aan activiteiten worden ontplooit, om zo aan te moedigen tot samenwerking op provinciaal niveau.

Deze website is redelijk jong, pas sinds begin 2014 heb ik de activiteiten in een meer planmatige aanpak gegoten. Niet eerder is op Gelders provinciaal niveau een avifauna samengesteld, de eerste aandacht ligt nu dan ook bij de opbouw van een actief en enthousiast netwerk. De onderdelen op de site zullen langzaam verder worden ingevuld, waarna ik streef deze zo actueel mogelijk te houden.

Mocht u dan ook informatie aantreffen die niet (meer) klopt, dan hoor ik dat graag! Leuke ideeën, interessante informatie of op een ander vlak meehelpen om de Avifauna van Gelderland te laten groeien? Ook dat hoor ik graag! Stuur uw mail naar:
avifaunavangelderland@gmail.com

Vogelaars bij de Orpheusspotvogel, Blauwe Kamer, Wageningen, 21 juni 2014 (Remco Wester)
Vogelaars Orpheusspotvogel Blauwe Kamer, Wageningen, 21 juni 2014 Foto: ©Remco Wester