Hooge Weide, Lochem

actief sinds       1987, sinds augustus 2003 op trektellen.nl

telresultaten      laatste telling
beheerder         Hans van Hoorn / Gerrie Nijenhuis
routeplanner
gps                     52095274, 6221989
bezoek               ja. beperkt ivm vergunning tot zes personen
bereikbaarheid voet, fiets en auto
linken                 vwg Noordwest-Achterhoek
facebook           nee
twitter                nee
soort trek           ongestuwd

geschiedenis
De telpost Hooge Weide ligt centraal tussen de bosgebieden Verwolde, Ampsen en het Groote Veld. Bosgebieden die ca. 2 tot 4 km. Van de telpost zijn verwijdert. Het landschap dat de telpost in de directe omgeving omring heeft grotendeels een agrarische bestemming en is in gebruik als gras of maïsland. Verspreidt in dit agrarische gebied liggen enkel kleine bospercelen. De telactiviteiten zijn begonnen in 1987 door Stef van Rijn en Hans van Hoorn, waarbij de handleiding van de LWVT werd gehanteerd. Na eerst een najaar op de zuidflank van de Lochemse Berg te hebben gestaan (veel last van maïs en de kneus-activiteiten in het najaar, trekgeluiden werden overstemd door de maïskneuzers) verkasten de beide heren naar de andere kant van Lochem naar het zanddepot van RWS. In dit depot lagen enkele hoge zandwallen die de mogelijkheid gaven ver over het omliggende gebied uit te kijken. Aan de zuidkant van het telpunt is het zicht beperkt daar staan op 50 meter afstand bosschages. De drie andere kanten, het noorden oosten en westen, waren bij start van de telpost goed te overzien. Met de jaren is aan de randen van het depot meer groen de hoogte in geschoten. In 1994 werd aan de noordkant van de telpost een hoogspanningsleiding aangelegd, waarvan een der masten op 40 meter afstand van het telpunt staat. De voor de telpost lopende draden worden gebruikt om hoogte te bepalen. De masten regelmatig gebruikt door doortrekkende Visarenden, Slechtvalken en Boomvalken.

ligging
De telpost ligt in een zanddepot(terrein RWS) langs de kanaaldijk ten zuiden van het Twentekanaal, 3 km ten westen van Lochem

telactiviteit
voorjaar: nee
najaar: 15 augustus – 30 november ieder weekend zonsopkomst tot aan eind ochtend. Daarnaast op sommige doordeweekse dagen.

leuke soorten die de post al passeerden
Klapekster, Grauwe klauwier, Draaihals, Ortolaan, Duinpieper, Goudplevier, Kemphaan, Pijlstaart, Slobeend, Kraanvogel, Smelleken, Grauwe kiekendief, Rode wouw, Visarend, Velduil

opmerkingen

zicht naar de vier windrichtingen

sfeer-impressie

literatuur