bescherming

Hieronder een overzicht van zowel landelijke als regionale werkgroepen in de provincie die zich bezig houden met soortgericht onderzoek en bescherming

Algemeen
Vogels en de wet

Nestkasten
vwg noordwest-achterhoek

Soortbescherming
boerenzwaluw
boerenzwaluw

bijeneter
werkgroep Bijeneters Nederland

gierzwaluw
Gierzwaluw Bescherming Nederland
gierzwaluwenzutphen.nl – website over gierzwaluwonderzoek in Zutphen
vwg noordwestachterhoek

grauwe kiekendief
werkgroep Grauwe Kiekendief

huismus
huismus – startpagina

ijsvogel
IJsvogel

kerkuil
kerkuilenwerkgroep Nederland
kerkuilwerkgroep Betuwe-Oost

kraanvogel
International Crane Foundation

kwartelkoning
Kwartelkoning
lepelaar
werkgroep Lepelaar

oehoe
Oehoe Werkgroep Nederland

patrijs
vwg noordwest-achterhoek
roek
vwg noordwest-achterhoek

roofvogels
werkgroep Roofvogels Nederland
Eaglewatch roofvogels en uilen
vwg noordwest-achterhoek

ruigpootuil
werkgroep Ruigpootuil Nederland

steenuil
Steenuil Overleg Nederland
Winterswijk werkgroep
steenuilenwerkgroep Oost-Veluwezoom
vogelwerkgroep Neede
Weidevogelwerkgroep Binnenveld-oost (Wageningen) o.a. aparte steenuilenpagina
vwg noordwest-achterhoek
Oost-Gelderland werkgroep, valt onder Landschapsbeheer Gelderland
Bommelerwaard

slechtvalk
werkgroep Slechtvalk Nederland

torenvalk
vwg noordwest-achterhoek

weidevogels
weidevogels.nu portal met links naar sites met relevante informatie over weidevogels

zwaluwen
zwaluwen adviesbureau houdt zich op non-profit basis bezig met verstrekken informatie, adviezen, tekeningen en documentatie over gierzwaluwen, boerenzwaluwen, huiszwaluwen en oeverzwaluwen