big year

Nu online! Big Year 2013, een nieuw record voor Gelderland
door Robert Keizer!

Het liefst 39 pagina’s tellende verslag over een jaar intensief soorten sprokkelen in de provincie Gelderland verscheen eerder in vier delen in Vlerk, het blad van de vogelwerkgroep Arnhem. Het verhaal over het nieuwe record, 249 soorten, is hierna in een nieuw jasje gestoken, uitgebreid met een vergelijking met het vorige record, de volledige soortenlijst en voorzien van vele toepasselijke foto’s. Download de pdf hier! [25MB!]

Wat is een Big Year?
Een Big Year, of door velen ook wel ‘jaarlijsten’ genoemd, is een competitie tegen jezelf, en soms tegen een ander. Het gaat er om in een jaar tijd zoveel mogelijk soorten bij elkaar zien te sprokkelen in een bepaald afgebakend gebied. Dit kan een gemeente, een stad, je favoriete gebied, een ‘werkgebied’ van een vogelwerkgroep of de provincie Gelderland zijn. Ook kun je het jezelf wat moeilijker maken door bijvoorbeeld er voor te kiezen geen auto te gebruiken. Vooral op werkgroep- en provinciaal niveau is jaarlijsten een vaker voorkomende ‘wedstrijd’: in dat geval draait het er om een eventueel eerder gevestigd record te verbreken. Een jaar is lang, sommigen krijgen hierdoor te maken externe factoren die van invloed kunnen zijn op het resultaat: werk, sociaal leven, persoonlijke omstandigheden. Het draait vooral om veel netwerken, alert reageren en veel kilometers maken. Diverse werkgroepen in de Gelderland kennen een vorm van een Big Year: bij de een zijn het teams tegen elkaar, bij een ander draait het om solitaire acties. Op provinciaal niveau is het tot heden vrijwel alleen door individuen uitgevoerd. Om records te kunnen vestigen, maar vooral ook om te breken, is het wel zo netjes om je aan bepaalde spelregels te houden, zodat iedereen gelijke kansen heeft en behaalde resultaten te vergelijken zijn. Hieronder staan de spelregels voor jaarlijsten op provincie-niveau. Natuurlijk is één ieder vrij om eigen spelregels te hanteren, het kan dan wel zijn dat een eventueel record niet wordt erkend omdat je spelregels te veel afwijken van de gebruikelijke.

Spelregels

 • maximaal één jaar; een jaar begint op 1 januari 0:00uur en eindigt 31 december 24:00uur. Korter mag natuurlijk
 • alleen waarnemingen strikt binnen de grens van de provincie tellen (zie voor officiële provinciegrens avi-gelderland-waarneming.nl)
 • gebruik van alle vervoermiddelen is toegestaan
 • waarnemingen waarbij de waarnemer zich buiten de provincie bevindt, maar de vogel zich binnen de grens bevindt, mogen worden geteld
 • zeldzaamheden dienen van een (goede) beschrijving te zijn voorzien en, indien vereist, mogen pas worden geteld na aanvaarding door
  — waarneming.nl (denk aan oa Taigarietgans, Siberische Tjiftjaf)
  — cdna
 • ondersoorten tellen niet mee. Indien ondersoorten later soortstatus verkrijgen, dan mogen deze, mits waargenomen, ook in eerdere big years alsnog worden meegeteld, zodat het resultaat in juiste verhouding blijft met toekomstige big years
 • hantering van alle overige ‘gedragsregels’ in het veld [link].

Verhalen Big Years in Gelderland welkom!

Op deze plek willen we graag zo veel mogelijk verhalen bij elkaar brengen over jaarlijstactiviteiten in de provincie Gelderland. Dat kunnen dus verslagen zijn over de aanval op, of juist het vestigen van een record, binnen de grenzen van een gemeente, een werkgroep, of zelfs de gehele provincie. Schrijf een mooi verhaal, vergeet de leuke (actie) foto’s niet en mail deze naar ons. Ze zijn van harte welkom en we plaatsen ze graag hier op de site!

Overzicht Big Years provincie record: 249

 • 2009 Vincent de Boer #224 soorten [pdf]
 • 2010 Erik Lam #238 soorten [pdf]
 • 2013 Robert Keizer #249 soorten [pdf]

Overzicht Big Years regionaal
vogelwerkgroep Arnhem [record

natuur- en vogelwacht Culemborg record:

vogelwerkgroep Nijmegen record:

vogelwerkgroep Zutphen record: #185 (2013)
Ruben Vermeer. Big Year 2013. Jaarboek 2013: p9-14. Vogelwerkgroep Zutphen. [pdf]
Meer lezen?
DB Actueel Online 3-01-2013 – een nieuw Nederlands jaarlijstrecord
DB Actueel Online 31-12-2013 – Van adviseurs, coaches, hazen en broekjes, nieuw Nederlands jaarlijstrecord