Maldens Vlak, Heumen

actief sinds 23 september 1997

telresultaten laatste telling
beheerder
routeplanner
gps 51.785683,5.879402
bezoek mogelijk. Voor betreding van het terrein gelden zeer strenge regels, dit om de veiligheid van de tellers. Zie bij opmerkingen
bereikbaarheid fiets, auto, op terrein klein stukje lopen
linken
vogelwerkgroep Nijmegen
facebook
twitter

geschiedenis
Begin jaren tachtig werden op een aantal posten fanatiek trektellingen gehouden. Eind jaren tachtig verwaterde dit enthousiasme helaas. Sinds het najaar van 1997 heeft de vogelwerkgroep een nieuwe telpost geopend op de Mulderskop ten oosten van Malden. Sinds het najaar 1997 zijn er al vele uren geteld. Vanaf najaar 2005 is de trektelpost gesitueerd in de zuidwesthoek van het zweefvliegveld.

ligging telpost Maldens Vlak
ligging telpost Maldens Vlak

ligging
De telpost is gesitueerd op het Maldens Vlak, een zweefvliegterrein, en ligt op de zuidwesthoek waar de twee vliegbanen elkaar kruizen.

soort trek ongestuwd

telactiviteit
voorjaar:
najaar:

leuke soorten die de post al passeerden

opmerkingen
Bezoek is mogelijk, men dient zich alleen aan de eisen van betreding van het terrein te houden. Men komt het terrein op via de parkeerplaats van de Zweefclub. Dan dient men het pad buitenlangs de vliegbanen te volgen langs de zuidkant van het terrein. Indien vanuit de zweefvliegclub wordt aangegeven het terrein te verlaten, bijvoorbeeld omdat er een te groot risico is voor de tellers, dan dient men dit direct op te volgen.

zicht naar de vier windrichtingen

sfeer-impressie

literatuur

Aarts, B. Waarneming van een dwerggors op trektelpost De Mulderskop te Malden. Mourik 1997(3):90
van den Berg, S. Vogeltrek over VWG-werkgebied in 2009. Mourik 2010(3):115
Bingley, M. Trektellen najaar 2007: meer telposten, minder vogels. Mourik 2008(1):23
Feenstra, M. Witkopgors over Maldens Vlak. Mourik 2005(3):92
Hustings, F. Trektellingen Mulderskop najaar 1997. Mourik 1998(1):25
Hustings, F. Trektellen in het voorjaar: turen naar leuke stippen. Mourik 2004(2):2
Hustings, F. Vaarwel Mulderskop; een samenvatting van 9 jaar trektellen. Mourik 2006(1):4
Hustings, F. & van Winden, E. Trektellingen Mulderskop najaar 2000. Mourik 2000(3):22