Dal van Deelen, Hoenderloo

actief sinds       5 augustus 2012

telresultaten     laatste telling
beheerder         Remco Wester
routeplanner
gps                     52.089006, 5.882343
bezoek               zeker mogelijk, tellingen zijn alleen niet systematisch
bereikbaarheid fiets en auto, klein stukje wandelen
linken
facebook           nee
twitter                nee

Zwarte Ooievaar, de allereerste bijzonderheid over de post op de 'try out'dag 5 augustus 2012 (Remco Wester)
Zwarte Ooievaar, de allereerste bijzonderheid over de post op de ‘try out’dag 5 augustus 2012 (Remco Wester)

geschiedenis
Telpost Dal van Deelen is opgezet nadat een ‘try-out’ telling op 5 augustus 2012 onverwachts interessant uitpakte. Hierna werd in het najaar op regelmatige basis geteld. Dit leverde naast leuke doortrek ook bijzondere soorten ter plaatse op. Niet alleen patrouilleerden er al vanaf augustus regelmatig een Blauwe en Bruine Kiekendief boven de akkers, ook de twee Slangenarenden van het Deelensche Veld kwamen regelmatig over. Vanuit de graanakkers riepen in augustus tot zeker negen Kwartels tegelijk, een ongekend aantal op zo’n klein oppervlak. Bekend werd de post om de groep van liefst zes Ortolanen, die langere tijd pleisterden, optrekkend met de lokale wintergroep Geelgorzen.

Ligging najaars (A) en voorjaarstelpost (B) Dal van Deelen, Hoenderloo
Ligging najaars (A) en voorjaarstelpost (B) Dal van Deelen, Hoenderloo

ligging
De telpost is gelegen in een sterk glooiend gras- en akkerterrein, met aan de westkant het Deelensche Veld, een groot heideveld in Park Hoge Veluwe, en aan de oostkant het bosrijke Deelerwoud. Het terrein kent tussen noord- en zuidzijde een behoorlijk hoogteverschil, op bepaalde punten is deze zeker twaalf meter.
In het najaar is de post gelegen in het zuidelijk deel van het terrein aan een smal zandpad die haaks op de Delenseweg ligt en tussen de akkers doorloopt (A).
In het voorjaar ligt de telpost één pad noordelijker en in de meest noordoostelijke hoek van het terrein (B). Vanaf dit hoogste punt in het gebied kan over de bomenrij langs de Delenseweg kilometers ver naar het westen worden gekeken. Er is beperkte mogelijkheid tot het parkeren van auto’s. De aanwezige toegangshekken dienen ten allen tijden vrijgelaten te worden voor hulpdiensten (brandweer) en landbouwvoertuigen!

telactiviteit
Er wordt momenteel nog op losse basis geteld. Het zou mooi zijn om naar een meer vaste bezetting te werken.  De tellingen in het najaar zijn frequenter dan het voorjaar en worden, indien men tijd heeft, op alle dagen uitgevoerd. Heb je interesse om mee te tellen, of je wil een keer op bezoek komen, neem dan contact op met Remco Wester

leuke soorten die de post al passeerden
Grote Zilverreiger, Zwarte Ooievaar, Purperreiger, Kraanvogel, Zeearend, Slangenarend, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief én Steppenkiekendief, Visarend, Roodpootvalk, Smelleken, Morinelplevier, Goudplevier, Bonte Strandloper, Regenwulp, Middelste bonte specht, Boomleeuwerik, Duinpieper, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit, Beflijster, IJsgors, Ortolaan. Daarnaast is vanaf de post de bronst van Edelhert en Wild Zwijn te horen en laat de Vos zich regelmatig op de akkers zien

opmerkingen

zicht naar de vier windrichtingen

sfeer-impressie