Redichemse Waard, Culemborg

actief sinds       1979

telresultaten      laatste telling
beheerder         Louis van Oort
routeplanner
gps                     51.973000, 5.249000
bezoek               openbaar
bereikbaarheid fiets/auto (parkeren aan dijk). Er moet een hek worden over geklommen.
linken                 Natuur- en vogelwacht Culemborg
facebook           nee
twitter                @NVWCulemborg

soort trek           ongestuwde trek, alle soorten

geschiedenis
In 1979 is op deze post voor het eerst regelmatig geteld, met name door Marcel van der Tol. De plek werd gekozen vanwege de perfecte NO-ZW-ligging van de krib waarop de tellers zaten. Vanaf 1981 werd de telmethode van de LWVT overgenomen. Tot op de dag van vandaag wordt vanaf het eerste weekend van augustus tot en met het laatste weekend van november minstens één ‘officiële’ telling per weekend uitgevoerd, oftewel een half uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsopkomst. Tegenwoordig wordt (mede dankzij de stimulans die trektellen.nl is) veel vaker en meestal ook langer geteld in de goede periode. In 1985 maakte een stel ‘jonge honden’ lange dagen op de post, zowel in het najaar als het voorjaar.

ligging
In de uiterwaard. Aanvankelijk op een lekkrib die precies NO-ZW loopt. Tegenwoordig op de vlak daarachter gelegen zomerdijk, vanwege het betere zicht.

telactiviteit
voorjaar: Alleen bij goede telomstandigheden. Over het algemeen alleen een handvol keren in april
najaar: Vanaf 1 augustus tot eind november minstens 1 keer per weekend. In september en oktober meerdere keren per week

leuke soorten die de post al passeerden
Notekraker, Zeearend, Steppekiekendief, Zwarte Zee-eend, Ortolaan, Grote Pieper, Roodkeelpieper, Europese Kanarie, Kuifleeuwerik, Bonte Kraai, Roodpootvalk, Morinelplevier

opmerkingen
Trektellen op de Redichemse Waard is naast een avifaunistische bezigheid ook zeer sociale aangelegenheid. De sfeer is erg gezellig en open en nieuwkomers worden hartelijk ontvangen en welwillend geholpen het trektellen enigszins onder de knie te krijgen. De bezetting van de post ligt tussen 2 en 10 tellers. Tijdens de jaarlijkse EuroBirdwatch -begin oktober- houden we een ‘rode-ogentelling‘, waarbij we van zonsopkomst tot zonsondergang tellen. Dit is een openbare telling die we breed aankondigen in de pers en waar soms tientallen belangstellende op af komen. Ook is dit een dag waarbij vaak gezinsleden van de vaste tellers ook eens een kijkje op de post komen nemen; een zeer gezellig social event, waarbij meestal ook nog eens leuke soorten worden gezien.

zicht naar de vier windrichtingen

sfeer-impressie

literatuur