avifauna

Legenda en statusaanduidingen

Aanduidingen
april – juli   periode 1 april tot en met 31 juli
5 maart – 4 juni   periode 5 maart tot en met 4 juni
1980/81   winter van 1980 op 1981
W (enz.)   richting west (enz.) trekkend
NW (enz.)   richtingnoordwest (enz.) trekkend
>   groter/meer dan
<   kleiner/minder dan
ex.   exemplaar
♂   man
s   mannetjes
♀   vrouw
s   vrouwtjes
pr.   paar
ad.   adult (volwassen)
juv.   juveniel
onv / subad   onvolwassen / subadult
ad zk   adult zomerkleed
ad wk   adult winterkleed
1w   eerste winter
2w   tweede winter
3w   derde winter
1z   eerste zomer
2z   tweede zomer
1kj   eerste kalenderjaar
2kj   tweede kalenderjaar
3kj   derde kalenderjaar
eclips   eclipskleed
&   en
/   en (ook: of)
min.   minimaal
max.   maximaal
c   circa
cf   vergelijk (confer)
in litt.   mededeling per brief
excl.   exclusief
incl.   inclusief
n=   totaal aantal
mediaan   middelste waarde van een oplopende reeks, punt waarop 50% van de waarnemingen in een reeks is verricht
gemiddeld   gemiddelde van een reeks
coll.   collectie
coll.nr   collectienummer
ringvangst   gevangen, meestal ook geringd en losgelaten
vondst, dood   vogel dood aangetroffen of levend aangetroffen en later gestorven
opgeraapt   vogel levend gevonden verzorgd en weer losgelaten
(3enz   aantal individuen indien meer dan één
foto   foto(‘s) beschikbaar of gepubliceerd (dan gevolgd door verwijzing naar de publicatie)
film   vogel(s) gefilmd
geluid   vogel is geluid van opgenomen en beschikbaar

afkortingen
-organisaties
CDNA   Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna
CSNA   Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna
DB   Dutch Birding
SOVON   Sovon Vogelonderzoek Nederland

-museumcollecties
NNM   Nationaal Natuurhistorisch Museum (voorheen Rijksmuseum van Natuurlijke Historie), Leiden (ZH)
NMR   Natuurmuseum Rotterdam
NBC   Naturalis Biodiversity Center te Leiden, Zuid-Holland
ZMA   Zoologisch Museum, Amsterdam, Noord-Holland

CDNA
geval   door de CDNA aanvaarde waarneming
melding   door de CDNA niet aanvaarde waarneming
[+]   aanvaarde waarneming geval
[#]   onbevestigd geval (door één persoon waargenomen)
[?]   in behandelingn/rouleert bij CDNA
[*]   (nog) niet bekend bij CDNA
[R]   door CDNA geregistreerd (1979-1985)
[ – ]   niet aanvaard CDNA