determinatie

 
Algemeen
topografie en leeftijdbepaling
leeftijdbepaling – dark art of ageing birds. birdguides.com [link]
terminologie voor verenkleed en rui. – uitleg benamingen. dutch birding 7(1): 1-5, 1985
topografie http://www.iesmeulmeester.nl [link]
topografie en leeftijden – engelse termen, met foto’s. http://www.javierblasco.arrakis.es [link]
vogeltopografie. – dutch birding 7(2): 37-49, 1985

vogelonderdelen
schedels – herkenning – engels. http://www.skullsite.com [link]
veren – herkenning – nederlands. http://www.michelklemann.nl'[link
veren – herkenning – duits. http://www.gefiederkunde.de [link]

websites
Birding Frontiers – determinatieartikelen [link]
Bird hybrids database – zoekmachine voor allerlei soorten hybriden [link]
Identification Atlas of Aragón’s birds – per soort uitgebreid foto overzicht. Top!.[link]
Europese vogelgids online
van Loon, A.J., van der Vliet, R.E. & Speek, G. Determinatietabellen in tijdschriften. Overzicht van recente determinatie literatuur. http://www.vogeltrekstation.nl [link]
Meerkoetroep – discussie nachtelijk Ransuil/Meerkoet-geluid (in vlucht) [link]
Ringers’ DigiGuide – Ottenby fågelstation – per soort uitgebreid foto overzicht. Top!.[link]
Vogelvisie.nl – informatie over 286 Nederlandse vogelsoorten [link]

geluiden
Berton,J., Harris,C., Haskell, D.G. 2013.Simulated Birdwatchers’ Playback Affects the Behavior of Two Tropical Birds. Plos One [link]
Earbirding.com – recording, identifying, and interpreting bird sounds [link]
Waarneming.nl – trekroepjes [link]
Xeno-canto – vogelgeluiden uit de hele wereld [link]

 

Soortspecifiek
aalscholver – grote aalscholver
Newson S.E., B. Hughes, I.C. Russell, G.R. Ekins & R.M. Sellers. 2004. Subspecific differentiation and distribution of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in Europe. Ardea 92(1): 3-10. O.a keelzakhoekmeting. [link]

amerikaanse zilvermeeuw
Lonergan, P. & Mullarney, K. 2004. Identification of American Herring Gull in a western European context. Dutch Birding 26(1): 1-35 [link]

baardgrasmus
herkenning van mannetjes baardgrasmus [link]

barmsijs
van Rijswijk, C. 2015. Barmsijzen, barmsijzen en nog eens barmsijzen. Birdshooting.nl [link
Demeulemeester, M. Determinatie tabel ter herkenning van Barmsijzen. vwg.natuurkoepel.be [link]

blauwe kiekendief
determinatie, leeftijds- en geslachtsbepaling bij de Blauwe Kiekendief Circus cyaneus [link]

boomkruipers
‘(taiga-/kortsnavel)boomkruipers’ – hoe waardevol zijn ‘de’ kenmerken? [link]

boompieper – siberische boompieper
Avesrares – Identification of Olive-backed and Tree pipit by call [link]

buizerd
buizerd-ruigpootbuizerd – onderscheid en leeftijd [link]

canadese gans
Sibley, D. 2007. determinatie en onderscheid ‘grote’ en ‘kleine’ canadese ganzen. http://www.sibleyguides.com [link]

gele kwikstaart
Aymí, R. 1995. Grey-and-white’ Yellow Wagtails in western Europe. Dutch Birding 17(1): 6-11 [link]
Aymí, R. 1999. Identification of adult male yellow wagtails in winter plumage in western Europe. Dutch Birding 21(5): 241-253 [link]
Winters, R. 2008. Head pattern of some ‘yellow wagtails’ in the Netherlands. Dutch Birding 28(4): 232-234 [link]
Motaccila – spaanstalige blog met vele foto’s allerlei soorten witte en gele kwikstaarten

grutto – IJslandse grutto
Grutto’s en ‘IJslanders’ op het weilandje van Geijsel [link]
limosa of islandica – artikel met foto’s (website Adri de Groot) [link]
Black-tailed Godwits – sub-specific identification & status in the County [link]

klapekster
Bouwman, R. & Neijts, F. leeftijd en geslachtsbepaling van Klapekster. [link]
Brandsma, M.. soortgericht onderzoek Klapekster [link]

klauwieren
Worfolk, T. Identification of red-backed, isabelline and brown shrikes. [link]

kruisbekken
Magnuss, R. introduction to vocalizations of crossbills in north-western Europe. [link]
types roep Kruisbek – discussie geluiden forum waarneming.nl. [link]
types roep Kruisbek en Grote Kruisbek – discussie forum waarneming.nl [link]

meeuwen
Altenburg, R.G.M. en M.J.M. Muusse. 2004. Herkenning en voorkomen van eerste kalenderjaar grote meeuwen in Amsterdam. Gierzwaluw 42(2): 1-31 [pdf]
Altenburg,R.G.M. 2006. Interessante grote meeuwen langs de Erasmusgracht in 2005. Gierzwaluw 43(4): 8-18 [pdf]
Gull research.organisation [link]
Gulls to the horizon [link]
Meeuwen in Amsterdam en elders [link]
Ies Meulmeester [link]

koperwiek – ijslandse koperwiek
Roselaar, C.S. 2006. Herkenning van IJslandse koperwieken (Turdus iliacus caburni). http://www.vogeltrekstation.nl [link]

russische – noordse kauw
russische en noordse Kauwen – herkenning van en voorkomen in Nederland [link]

strandlopers
amerikaanse strandlopers – herkenning van [link]

struikrietzanger
van der Spek, V. 2012. Struikrietzanger in Meijendel – uitleg handkenmerken en hints voor in het veld. Dutch Birding.nl [link]

taigarietgans
Taigarietganzen in Nederland – DB Actueel Online 22-01-2010 [link]
Taigarietganzen: herkenning vergt ervaring – DB Actueel Online 11-12-2010 [link]

tapuit – groenlandse tapuit
voorjaarstrek van tapuiten – ringonderzoek. Stichting vogelringsttion Menork [link]

witkopstaartmees
Jansen, J J F J & Nap, W. 2008. Identification of White-headed Long-tailed Bushtit and occurrence in the Netherlands. Dutch Birding 30:293-308 [pdf]

witte kwikstaart – rouwkwikstaart
Adriaens, P., Bosman, D. & Elst, J. 2010. White Wagtail and Pied Wagtail: a new look. Dutch Birding 32(4): 229-250 [pdf]
Motaccila – spaanstalige blog met vele foto’s allerlei soorten witte en gele kwikstaarten

ijseend
Jourdan, J. 2013. Leeftijdbepaling IJseenden. http://www.jerryjourdan.blogspot.nl [link]