informatie gezocht…

1 informatie over (mogelijk nieuwe) soorten Gelderland
2 beeldmateriaal soorten in de provincie
3 literatuur mbt vogels in Gelderland

Voor alle onderwerpen hieronder, of het sturen van bestanden, kunt u mailen naar : avifaunavangelderland@gmail.com

1 Informatie over (mogelijk nieuwe) soorten Gelderland
Aan de soortenlijst van Gelderland wordt veel aandacht besteedt. Ze staat echter in de kinderschoenen. Niet eerder is intensief onderzoek verricht naar álle soorten in Gelderland. Er blijken, zo is onze ervaring nu, dan ook aardige leuke verrassingen te kunnen schuilen in oude dagboekjes of archieven van waarnemers en werkgroepen.
Onderstaande lijst is een opsomming van soorten die tijdens onderzoek werden gevonden in één of andere bron. Alle informatie en aanvullende documentatie (bijv foto’s, geluidsopnamen) over deze soorten is zeer welkom, temeer omdat het om mogelijke nieuwe soorten voor Gelderland kan gaan

Kleine Canadese Gans branta hutchinsii
Zwarte Rotgans (goede) beschrijving ontbreekt
Amerikaanse Smient x Smient hybride CDNAsoort ook indienen? Zie handboek
Harlekijneend
Kokardezaagbek
Witkopeend
Groene Reiger
Lammergier Otterlo overvliegend 16 mei 2006
Arendbuizerd
Paarse Strandloper beschrijving vogel zelf ontbreekt
Renvogel
Reuzenzwartkopmeeuw
Papegaaiduiker
Alpenkauw jaartal onduidelijk, 1892 of 1893?
Noordse Boszanger ringvangst Elburg, zou Fitis zijn?
Noordse Fitis
Kleine Zwartkop zie Avifauna Wageningen
Petsjorapieper
Bruinkopgors 23-06-1963 Horloo, Ermelo. In Dutchbirding 22(5): 267
Grijze Gors
Wilgengors 12-10-1890 Harderwijk. Balg verdwenen, daarom van NLlijst afgevoerd. Bij opduiken info weer rouleren

2 Beeldmateriaal en geluidsopnamen soorten in de provincie
Voor de Avifauna zijn we ook op zoek naar beeldmateriaal en geluidsopnamen van soorten in de provincie. Niet alleen foto’s (zwart-wit, kleur), ook dia’s, video(stills) en (veld)schetsen zijn welkom! Bij zeldzaamheden streven we er naar van elk geval beeldmateriaal te verzamelen. Kwaliteit mag bij zeldzaamheden variëren van bewijsplaat tot hoog, bij algemenere soorten alleen hoog. Per soort willen we graag apart man en vrouw, diverse kleden, aan de grond, vliegend, enz. in ons archief opnemen. Ook opmerkelijke foto’s zijn welkom: afwijkende kleden (oa kwikstaarten), museumgevallen, historische beelden, enzovoorts. Van diverse soorten escapes zoeken we ook foto’s, onder andere omdat ze door de CDNA zijn beoordeeld.

Let op nestfotografie wordt niet gewaardeerd en opgenomen, tenzij de foto’s historisch van aard of voor wetenschappelijke doeleinden zijn gemaakt.

voorwaarden
Opnames in Gelderland gemaakt. Beeld mag zijn bewerkt. Formaat liefst minimaal 800×600. Bestandstype JPEG en hoge resolutie. Een korte (verhaal)toelichting per waarneming wordt zeer gewaardeerd!

toestemming gebruik
Niet alleen zoeken we foto’s voor de avifauna, ook zouden we er graag gebruik van maken in publicaties vanuit de Avifaunawerkgroep. Denk aan bijvoorbeeld soortartikelen en het jaaroverzicht. Hierbij verwijzen fotografen wel eens naar hun website met de mededeling ‘haal er maar af wat je nodig hebt’. Om misverstanden te voorkomen ontvangen we bij inzending graag een schriftelijk toestemming voor gebruik en in welke mate. Bijvoorbeeld voor vrij gebruik vanuit de werkgroep, of alleen voor publicatie in de avifauna. Het copyright blijft bij de eigenaren. Bij publicatie wordt altijd zo volledig mogelijk de gewenste referentienaam benoemd.

inzenden bestanden
bestandsnaam zo volledig mogelijk invullen in verband met :archivering
soort_leeftijd_kleed_geslacht_locatie_plaats_gemeente_datum_naam fotograaf
vermeld in het onderwerp van uw mail: soort, locatie, plaats, datum

groot aantal bestanden? Stuur deze dan bijv via Wetransfer naar bovenstaand mailadres

Van onderstaande soorten zoeken we beeldmateriaal en/of geluidsopnamen. Dit kunnen specifieke opnames zijn, dit wordt dan vermeld. Van veel soorten beschikken we inmiddels al wel over foto’s, maar we zoeken ook foto’s van zoveel mogelijk gevallen.

Korhoen (uitgezet 2007)
Kwartel
Taigarietgans
Groenlandse Kolgans
Dwerggans
Ross’ Gans
Rotgans
Witbuikrotgans
Fluitzwaan Geen beeldmateriaal Nijkerk
Bronskopeend
Amerikaanse Smient
Blauwvleugeltaling Geen beeldmateriaal 1999 Fraterwaard
Siberische Taling
Amerikaanse Wintertaling
Marmereend
Ringsnaveleend 1974, (2001
Topper
Eider
Grote Zee-eend
Zwarte Zee-eend
IJseend
Middelste Zaagbek
Roodkeelduiker
Parelduiker
IJsduiker
Geelsnavelduiker 1995 Maurik
Noordse Pijlstormvogel
Stormvogeltje
Vaal Stormvogeltje
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Zwarte Ibis
Woudaap Geen (oud) beeldmateriaal in archief
Kwak (oud) beeldmateriaal
Ralreiger (oud) beeldmateriaal
Koereiger
Purperreiger
Grote Zilverreiger foto’s oude/eerste gevallen
Kleine Zilverreiger
Roze Pelikaan
Jan-van-gent
Dwergaalscholver
Grote Aalscholver
Grijze Wouw
Vale Gier
Monniksgier
Slangenarend
Schreeuwarend
Bastaardarend
Dwergarend Oa 1995, 2003 Hoge Veluwe, Wageningen
Steenarend
Havikarend
Steppekiekendief
Grauwe Kiekendief
Rode Wouw broedgevallen/-pogingen
Zwarte Wouw broedgevallen/-pogingen
Kleine Torenvalk
Roodpootvalk
Smelleken
Giervalk
Grote Trap
Kleine Trap
Kwartelkoning
Klein Waterhoen
Kleinst Waterhoen
Porseleinhoen
Griel
Steltkluut
Steppekievit
Aziatische Goudplevier Nijkerk 2000
Bontbekplevier broedgevallen provincie
Strandplevier
Woestijnplevier
Morinelplevier
Poelsnip
Grote Grijze Snip
IJslandse Grutto
Rosse Grutto
Poelruiter Eén foto in archief
Terekruiter
Steenloper
Kanoet
Drieteenstrandloper
Kleine Strandloper
Temmincks Strandloper
Gestreepte Strandloper
Krombekstrandloper
Breedbekstrandloper 1986 Ooijpolder
Kemphaan broedgevallen Arkemheen?
Grauwe Franjepoot Eén foto in archief
Rosse Franjepoot
Vorkstaartplevier
Steppevorkstaartplevier
Drieteenmeeuw
Vorkstaartmeeuw Geen foto. Nijkerk vondst juv 1985 T Zeegers
Lachmeeuw
Franklins Meeuw
Zwartkopmeeuw broedgevallen oa Ooijpolder?
Russische Stormmeeuw
Ringsnavelmeeuw
Grote Burgemeester
Kleine Burgemeester
Pontische Meeuw
Geelpootmeeuw
Baltische Mantelmeeuw
Lachstern
Reuzenstern
Grote Stern
Dwergstern
Noordse Stern
Witwangstern Geen oud materiaal oa broedgevallen
Witvleugelstern
Grote Jager
Middelste Jager
Kleine Jager
Kleinste Jager
Kleine Alk
Zeekoet
Alk
Steppehoen
Kuifkoekoek
Dwergooruil
Sneeuwuil
Oehoe foto’s andere locaties dan Winterswijk
Ruigpootuil
Velduil broedgevallen
Nachtzwaluw
Alpengierzwaluw
Scharrelaar
Bandijsvogel
Bijeneter
Hop
Draaihals (oude) broedgevallen oa nestkasten
Middelste Bonte Specht oude gevallen
Grijskopspecht
Kleine Klapekster 1998 Oldebroek
Klapekster (oude) broedgevallen
Roodkopklauwier oa 1998 Groenlanden Ooijpolder
Wielewaal
Notenkraker
Russische Kauw
Bonte Kraai foto’s van groepen
Pestvogel grote groepen invasiejaren
Buidelmees
Baardman
Kuifleeuwerik
Strandleeuwerik
Boerenzwaluw foto’s hybriden
Huiszwaluw foto’s hybriden
Roodstuitzwaluw 2005 afwijkend Jezuietenwaay
Cetti’s Zanger
Witkopstaartmees broedgevallen
Siberische Tjiftjaf
Iberische Tjiftjaf
Bergfluiter
Balkanbergfluiter
Bruine Boszanger
Pallas’ Boszanger
Bladkoning
Humes Bladkoning
Grauwe Fitis
Grote Karekiet
Waterrietzanger
Veldrietzanger
Struikrietzanger
Krekelzanger
Snor
Kleine Sprinkhaanzanger
Graszanger
Sperwergrasmus
Provençaalse Grasmus
Baardgrasmus Geen foto. 1999 Hoge Veluwe
Taigaboomkruiper
Kortsnavelboomkruiper
Roze Spreeuw
Goudlijster Geen foto. 1988 Wageningen
Beflijster
Kramsvogel broedgevallen
Roodsterblauwborst
Noordse Nachtegaal ringvangsten Terwolde 1999 en Ooijpolder 27 mei 1999
Blauwstaart Arnhem 1996, Putten 2008
Aziatische Roodborsttapuit . 1998 Hoge Veluwe
Rode Rotslijster 1998 Hoge Veluwe, 2000 Heerde
Withalsvliegenvanger
Kleine Vliegenvanger
Zwartbuikwaterspreeuw
Roodbuikwaterspreeuw
Alpenheggenmus
Engelse Kwikstaart
Noordse Kwikstaart
Citroenkwikstaart
Rouwkwikstaart oa broedgevallen
Grote Pieper div jaren
Duinpieper oude broedgevallen
Roodkeelpieper
Oeverpieper
Keep foto’s zomergevallen
Noordse Goudvink
Roodmus
Frater
Witstuitbarmsijs
Grote Kruisbek
Witbandkruisbek
Europese Kanarie
Grauwe Gors
Witkopgors in archief. 1996 Hoge Veluwe, 2008 Renkum
Ortolaan
Cirlgors
Dwerggors
Bosgors
Wilgengors
Zwartkopgors
IJsgors
Sneeuwgors
IJslandse Sneeuwgors Plectrophenax nivalis insulae
Kokardezaagbek
Witbandzeearend
Jufferkraanvogel
Palmtortel
Japanse Pestvogel
Daurische Spreeuw
Weidegors

3 Literatuur over vogels in Gelderland
Om inzicht te verkrijgen in het voorkomen van vogels in Gelderland wordt veel literatuuronderzoek verricht. We komen er steeds meer achter dat veel informatie nog verspreid bij vogelwerkgroepen e.d. ligt, verwerkt in regionale rapporten, artikelen of op de website. Om inzicht in al deze regionale informatie te verkrijgen wordt deze door ons verzameld. Dit is enorm veel werk, we zouden dan ook zeer geholpen zijn, als werkgroepen, personen, enz een indexoverzicht zouden willen insturen met gepubliceerde literatuur. Deze worden door ons periodiek per soort uitgewerkt en op deze website gepubliceerd in referentieoverzichten.