CES-project

Appelvink, ringvangst man (onder) en vrouw, Wylerberg, Ubbergen, 16 april 2010 (©Remco Wester)
Appelvink, ringvangst man (onder) en vrouw, Wylerberg, Ubbergen, 16 april 2010 (©Remco Wester)

Het ‘Constant Effort Site‘-project
Het Constant Effort Site (CES)-project is een ringproject waarbij op een vaste locatie met een vaste mistnet opstelling vogels worden gevangen en geringd. De onderzoeksperiode is het broedseizoen en loopt van half april tot begin augustus.

Enkele voorwaarden van het CES-project zijn dat

  • gedurende 12 decades éénmaal wordt gevangen van een half uur voor tot tenminste 6 uur na zonsopkomst
  • er geen geluid wordt gebruikt om de vogels aan te trekken.

 

Door de gestandaardiseerde opzet van dit vogel ringproject worden gegevens verzameld over de overleving (terugvangst eerder geringde vogels), reproductie (% eerstejaars vogels) en monitoring (aantal adulte vogels). In Nederland wordt op ruim 40 plaatsen volgens deze gestandaardiseerde methode geringd.

Meer informatie over dit project is hier te lezen op de website van het Vogeltrekstation.