activiteiten

Algemeen
korte uitleg
Big day
Big sit
Big year
Foot it
Urban Birding Challenge – uitleg (engelstalig [link]
Zelfontdekcompetitie
1000-soortenuitdaging

Leuke projecten

Project Yellowhammer Dialects – project waar dialecten bij de Geelgors in kaart worden gebracht m.b.v. door vrijwilligers ingestuurde zangopnames.