besluiten en nieuws

Recente CDNA besluiten

21 augustus 2014
Beoordeling Grote Kruisbek
De CDNA heeft besloten Grote Kruisbek alsnog af te voeren van de lijst van beoordeelsoorten per 1 januari 2013. Per 1 januari 2015 worden de volgende soorten niet meer beoordeeld: Amerikaanse Smient, Amerikaanse Wintertaling, Blonde Ruiter, Terekruiter, Grauwe Fitis, Krekelzanger, Witstuitbarmsijs (exilipes) en Witbandkruisbek. Lees verder

15 april 2014 Recente CDNA-besluiten
Op zaterdag 11 januari 2014 hield de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) haar wintervergadering. Lees verder

13 januari 2014 Recente CSNA-besluiten
Recentelijk heeft de CSNA enkele besluiten genomen die invloed hebben op de Nederlandse Lijst. In Dutch Birding volume 36 (2014) no 1 zal dit verder worden toegelicht. Lees verder

 

Literatuur
Slaterus, R. & Groenendijk, D. 2012. Recente CDNA-besluiten. Limosa 85(4): 188
Recente CDNA besluiten deel 1, 01-04-2012
Recente CDNA besluiten, 02-04-2012
Groenendijk, D, Ovaa, A. & van Rijswijk, W. 2013.Uitkomsten CDNA-vergadering 2. Dutch Birding 35:126-127