De Bruuk, Groesbeek

actief sinds       11 september 2013

telresultaten     laatste telling
beheerder        Jeroen Veeken
routeplanner    link
gps                     51.761492, 5.954669
bezoek               mogelijk, aub tevoren contact met Jeroen Veeken: tellingen zijn (nog) niet                               systematisch
bereikbaarheid Auto kan geparkeerd worden aan de Ashorst (51.764,5,956). Vervolgens langs het beekje (de Leigraaf) lopen in de richting van de bult en tussen de bomen door de bult op lopen (ca 250m). Auto kan ook geparkeerd worden aan de Bruuk (51.759,5.951). Van daaruit de Dukenburg af lopen richting de bult en vervolgens de bult op lopen en met de klok mee lopen tot aan de noordoostkant (ca 500m). Gelieve niet te parkeren langs het doodlopende straatje Dukenburg.

linken
facebook  nee
twitter       nee
waarneming.nl

geschiedenis

ligging
De telpost is gelegen op het oude vuilstort van Groesbeek: een plek die hoger ligt dat de rest van de omgeving, met uitzicht op Groesbeek, de stuwwal, het Reichswald en waarvandaan in de verte de Ooijpolder zichtbaar is. Onderaan de telpost ligt het natuurgebied De Bruuk, wellicht met wat aantrekkingskracht voor vogels. Rietgorzen slapen in hun trekdagen in vrij forse aantallen in het benedengelegen riet, om rond zonsopkomst in leuke groepjes over te vliegen.

soort trek
In principe betreft het ongestuwde landtrek. Wel vormen de naastgelegen boscomplexen een mooie trechter die precies over de telpost heen loopt.

telactiviteit
voorjaar:   nog niet systematisch
najaar:    In het najaar wordt in elk geval gedurende de maanden augustus tot en met november geteld: gedurende de weekenden en meestal ook op vrijdag is de telpost bemand. Wellicht worden de tellingen frequenter als meer mensen de telpost weten te vinden.

leuke soorten die de post al passeerden
Voordat de telpost nog geen seizoen meegaat, is het aantal ‘krenten’ nog gering. Voor Visarend lijkt het, met zicht op het verlengde van de Ooijpolder, een prima post. Bij de Bruuk pleisteren met regelmaat Zwarte Ooievaars, maar doordat de telpost pas vorm kreeg na de trekdagen van deze soort, is hij nog niet waargenomen. In de Bruuk overwintert elk jaar een grote groep Waterpiepers, dus vanaf oktober wordt deze soort dagelijks waargenomen. Lokale soorten als Grote Gele Kwikstaart, Waterral en Wespendief ontbreken zelden.

opmerkingen

zicht naar de vier windrichtingen

sfeer-impressie