weidevogels

 

  • de Boer, V. & Slaterus, R. 2013. Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2013. Sovon-rapport 2013/69 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. [pdf]
  • de Boer, V. & Slaterus, R. 2012. Weidevogels binnen het provinciale meetnet in Gelderland in 2012. Sovon-rapport 2012/48. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. [pdf]
  • Roodbergen, M., W..A. Teunissen, B. Koks, C. van Scharenburg, M. van Leeuwen & J. Postma. 2013. Handleiding voor het Meetnet Agrarische Soorten. Sovon Vogelonderzoek Nederland,Nijmegen [pdf].
  • Roodbergen, M., W.A. Teunissen, C. Kampichler, C. van Turnhout. 2014. Punttellingen versus Territoriumkarteringen. Sovon-rapport 2014/09. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. [pdf]
  • Teunissen, W. & van Paassen, A. 2013. Weidevogelbalans 2013. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Landschapsbeheer Nederland, Nijmegen, De Bilt [pdf]
  • Teunissen, W.A. & Plate, C. 2013. Weidevogels in de lift? Sovon-Nieuws 26(1): 7-9 [pdf]
  • Teunissen, W..A., Schekkerman, H. & Willems, F. 2005. Predatie bij weidevogels. Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand. Sovon-onderzoeksrapport 2005/11. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek–Ubbergen. Alterra-Document 1292, Alterra, Wageningen. [pdf].
  • Teunissen, W..A., Schekkerman, H. & Willems, F. 2005. Predatie bij weidevogels. Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand. Sovon-onderzoeksrapport 2005/11. Alterra-Document 1292. Uitgebreide samenvatting [pdf]
  • Teunissen, W.A. & Willems, F. 2004. Bescherming weidevogels. SOVON-onderzoeksrapport 2004/06. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen [pdf]