literatuur

Literatuur over vogels in Gelderland bij elkaar
Onder het menu Literatuur willen we zoveel mogelijk referenties bij elkaar brengen over vogels, vogels kijken en vogelaars in Gelderland, of een connectie met de provincie hebben. Vooral artikelen in werkgroepbladen zijn door een beperkte verspreiding -alleen leden- vaak niet bij iedereen bekend. Ook omdat niet elke werkgroep haar tijdschrift heeft geïndexeerd en/of gedigitaliseerd. Alle artikelen worden verzameld en per onderwerp of soort(groep) uitgewerkt (zie onder). Indien aanwezig wordt de hyperlink toegevoegd, zodat een artikel direct is op te vragen. Dit gebeurd nu echter vaak nog niet, omdat dit veel tijd vraagt en de prioriteit eerst ligt bij een zorgvuldige verwerking. Niet alleen in de pdf-overzichten, maar ook in excel-bestanden. Per artikel worden hierin onder meer ruim steutelwoorden toegevoegd, zo vooruitlopend op het idee om in de toekomst een provinciaal bibliotheeksysteem op te zetten.

Referenties op deze site per onderwerp (meer onderwerpen volgen)
avifauna’s
fenologie
ontdekkingsverhalen
personen
ringonderzoek
vogeltrek
waarnemingoverzichten
weidevogels

Referenties per soort en soortgroep(en)
Elk referentieoverzicht bestaat uit min of meer vier onderdelen: landelijke publicaties die interessant zijn voor Gelderland of een soort (‘invasie Kruisbek‘) en provinciale die gaan over een groep (‘duikeenden, roofvogels‘), onderwerp in het algemeen (‘rivierentelling, vogeltrek‘) of specifiek over een soort. Hieronder staat de inhoud per pdf, welke later via de link er achter is op te vragen.

1 ganzen, zwanen, eenden Anatidae
2 hoenders Phasianidae, duikers Gaviidae, stormvogels Procellariidae, noordelijke stormvogeltjes Hydrobatidae, futen Podicipedidae
3 flamingo’s Phoenicopteridae, ooievaars Ciconiidae, ibissen en lepelaars Threskiornithidae
4 reigers Ardeidae, pelikanen Pelecanidae
5 jan-van-genten Sulidae, aalscholvers Phalacrocoracidae, visarenden Pandionidae
6 sperwers Accipitridae
7 trappen Otididae, rallen Rallidae, kraanvogels Gruidae, grielen Burhinidae, scholeksters Haematopodidae, kluten Recurvirostridae
8 plevieren Charadriidae
9 strandlopers Scolopacidae, vorkstaartplevieren Glareolidae
10 meeuwen en sterns Laridae
11 jagers Stercorariidae, alken Alcidae
12 zandhoenders Pteroclidae, duiven Columbidae, koekoeken Cuculidae
13 kerkuilen Tytonidae, uilen Strigidae
14 nachtzwaluwen Caprimulgidae, gierzwaluwen Apodidae, scharrelaars Coraciidae, ijsvogels Alcedinidae, bijeneters Meropidae, hoppen Upupidae
15 spechten Picidae
16 valken Falconidae
17 klauwieren Laniidae, wielewalen Oriolidae
18 kraaien Corvidae
19 pestvogels Bombycillidae, mezen Paridae, buidelmezen Remizidae, baardmannen Panuridae
20 leeuweriken Alaudidae, zwaluwen Hirundinidae, struikzangers Cettiidae, staartmezen Aegithalidae
21 boszangers Phylloscopidae
22 rietzangers Acrocephalidae, graszangers Cisticolidae
23 grasmussen Sylviidae
24 goudhanen Regulidae, winterkoningen Troglodytidae, boomklevers Sittidae, boomkruipers Certhiidae
25 spreeuwen Sturnidae, lijsters Turdidae
26 vliegenvangers Muscicapidae
27 waterspreeuwen Cinclidae, mussen Passeridae, heggenmussen Prunellidae
28 kwikstaarten en piepers Motacillidae
29 vinken Fringillidae
30 gorzen Emberizidae

online bronnen
Nederlandsche vogelen

zoekmachines
Ardea – tijdschrift van de NOU (engels)
Dutch Birding – tijdschrift Dutch Birding Association
Kranten – startpagina voor het zoeken naar historische artikelen over vogels
Limosa – tijdschrift van de NOU en Sovon
Naturalis Biodiversity Center – The Digital Academic Repository
Natuurtijdschriften.nl – zoeken in zes natuurtijdschriften o.a. De Levende Natuur
Sovon – zoeken naar publicaties op Sovonsite
Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging – (vogel)artikelen van 1875-1922

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s