1000-soorten-spel

Het ‘1000-soorten-spel’ is vooral een uitdaging naar jezelf. Stel jezelf een doel, bijvoorbeeld 1000 soorten in één jaar in je eigen gemeente zien. Je kunt ook kiezen voor 500 soorten in je favoriete struingebied. Dit spel heeft dan ook meerdere leuke kanten: het kan in een klein, door jezelf bepaald gebied. Maak het niet té groot: te denken valt aan een recreatieplas. Of je woonwijk. Misschien woon je op zo’n leuk plek dat je voor alleen de omgeving van je huis kiest! Stop ook wel een béétje uitdaging in je soortenaantal die je wil gaan halen. Denk je 200, probeer dan eens 400 soorten(!). Je wordt dan min of meer ‘gedwongen’ ook te kijken naar dieren en planten waar je misschien helemaal niks van weet: korstmossen, waterinsecten, nachtbeestjes. Je verdiepen in allerlei onbekende soortgroepen wordt steeds leuker en ongetwijfeld zal je favoriete plek nóg interessanter worden als je gaat beseffen hoeveel soorten méér er in dat gebiedje leven waar je misschien al jaren komt.
In Waarneming.nl is een mogelijkheid om je gebied in te tekenen en je score bij te houden. Dit is in een rankingopzet vormgegeven. Door het volgen van de verrichtingen van de andere deelnemers aan dit spel zul je ongetwijfeld extra geprikkeld worden om je target te gaan halen En misschien zelfs er over heen te gaan!
Op het forum van waarneming.nl staat precies uitgelegd hoe het werkt. Neem een kijkje en geef je op! [naar het forum]

Vincent Sanders schreef een mooi verslag over zijn poging in 2013 om 1000 soorten in zijn woonplaats Millingen aan de Rijn te vinden. Aangekleed met fraaie foto’s en grafiekjes zet hij uiteen op welke wijze hij tijdens de Nationale Vlindernacht z’n doel behaalde. En er over heen ging. Sanders, V. 2014. 1000 soorten in 2013 in Millingen aan de Rijn. Eigen uitgave.[pdf]