cdna / csna

De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) stelt zich tot doel het verzamelen, beoordelen en archiveren van gevallen van zeldzame vogelsoorten en vogelondersoorten in Nederland.

De commissie bestaat uit acht leden. Tot de gemeenschappelijke taak van alle leden behoort het beoordelen van gevallen. Drie van de acht leden hebben daarnaast een extra functie: voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige leden kunnen al dan niet tijdelijk bepaalde taken uitvoeren. Tevens is ieder lid gekoppeld aan een regio, waarvoor hij coördinator is. De regiocoördinator heeft onder meer als taak om waarnemers actief te benaderen om de dossiervorming van bijzondere gevallen zo goed mogelijk rond te krijgen.
De CDNA doet haar werk in gezamenlijke opdracht van de Dutch Birding Association (DBA) en de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). NOU en DBA zijn eindverantwoordelijk voor het werk van de CDNA; daarbij zijn alle inhoudelijke, personele en organisatorische bevoegdheden gedelegeerd aan de CDNA.

Alle informatie over de CDNA en haar werkwijze is beschreven in hun Handboek CDNA