netwerken / social media

facebook
Op facebook zijn diverse groepen actief die gericht zijn op het uitwisselen van informatie over vogels en aanverwante onderwerpen binnen een bepaalde regio (werkgebied) of de provincie Gelderland zelf. Vaak moet je ingelogd zijn om deze sites te kunnen bekijken: sommige groepen hanteren een besloten karakter om spam te voorkomen. Wil je aan deze besloten groepen deelnemen, dan kun je een verzoek tot deelname aanvinken, waarna de paginabeheerder je toevoegt.

openbare sites
Avifauna van Gelderland
Dutch Birding
Gelders VogelNet
vogelwerkgroep Arnhem
vogelwerkgroep Berkelland
Vogelwerkgroep Zutphen

besloten groepen
Apeldoorns VogelNet
Vogelaars Netwerk Arnhem
Flora en fauna in de Gelderse Poort
vogelwaarnemingen Noord-Veluwe
vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen

whatsapp
Steeds meer vogelaars hebben tegenwoordig een smartphone. Één van de populaire (gratis) apps die nu vaak wordt gebruikt voor het uitwisselen van informatie in groeps verband is dan ook whatsapp. In Gelderland zijn diverse groepen actief, waaronder twee op provinciaal niveau. Naast het eerder genoemde voordeel dat deze app vrijwel gratis is, kunnen er een behoorlijk aantal mensen aan één groep deelnemen, momenteel 100.

mogelijkheden
Één persoon kan direct vanuit het veld informatie naar de overige groepsleden sturen. Rechtsbovenin bij een groep staat een ‘paperclip’. Wanneer deze aangeklikt wordt heeft men ook nog de mogelijkheid om de exacte gps locatie door te geven waar men zich op dat moment bevindt (wel gps aanzetten) of direct foto’s, geluids-, of videoopnamen uit het veld door te sturen.

een waarneming melden: wat wel en wat niet?
Per groep verschilt enigszins welke soorten men doorgeeft. Vaak is het doel echter het uitwisselen van waarnemingen van zeldzaamheden. Maar rond waarnemingen van zeldzaamheden, of opmerkelijke gebeurtenissen (bijv Kraanvogeltrek), wil het aantal berichten wel eens oplopen en tot een ‘live’-chat leiden door de deelnemers. Vaak wijst het zich wel. Wees altijd zo compleet mogelijk bij het doorgeven van een melding: soort, plaats, activiteit en tijdstip. Regelmatig worden niet alle punten opgesomd, maar een bericht als ‘Kraanvogel Wageningen’ zegt niet zo veel. Een bericht is gratis, te beknopt hoeft dus niet.

deelname
Je kunt deelnemen als je WhatsApp op je telefoon hebt geïnstalleerd. Het wordt wel op prijs gesteld dat men een ‘binding’ heeft met een gebied. Ook ‘actief’ deelnemen wordt gewaardeerd: niet alleen meldingen ontvangen om er achteraan te kunnen gaan, ook zelf doorgeven wanneer men een zeldzaamheid ontdekt.

aanmelden
Aanmelden voor een groep kan door je mobiele nummer door te geven aan de groepsbeheerder per sms of mail. De groepsbeheerder voegt je dan toe aan de groep. Soms kan er per mail om iets meer informatie worden gevraagd, bijvoorbeeld waarom je wil deelnemen en in welke regio je actief bent. Dit is om onbekende personen, en daarmee ongewenste berichten, niet zo maar toe te laten.

enkele Gelderse groepen
Alerts Gelders VogelNet – voor het doorgeven van zeldzaamheden
Jan Borst
Gelders VogelNet – de uitgebreide chatgroep van Alerts hierboven.
Jan Borst
Arnhem Alert – groep in (ruime) regio Arnhem
Remco Wester
Vogelalert Nijmegen – groep in werkgebied vwg Nijmegen
Remco Wester

wil je jou groep hier ook promoten?
Stuur dan een mail naar avifaunavangelderland@gmail.com met de naam van je groep, contactpersoon en de deelnamevoorwaarden

Meer netwerken
Bird Links to the World
Birdingpal.org – birding contacts and birdwatching information in the Netherlands
Fatbirder – linking birders worldwide