avifauna’s

Gelderland

 • Alleyn, W.F., van den Bergh, L.M.J., Braaksma, SJ., ter Haar, Th.J.F.A., Jonkers, D.A., Leys, H.N., van der Straaten, J. 1971. Avifauna van Midden-Nederland. Van Gorcum, Assen.
 • Bekhuis, J. 1976. Avifaunistisch overzicht van de Ooijpolder. Vogelwerkgroep Grote Rivieren.
 • van den Berg, A.B. & Bosman, C.A.W.B. 1999. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
 • van den Berg, A.B. & Bosman, C.A.W.B. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1); tweede herziene druk. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
 • van den Bergh, L.M.J. 1969. De avifauna van Borculo en omstreken. Utrecht.
 • van den Bergh, L.M.J. 1978. De broedvogels van de Veluwe. Wetenschappelijke mededelingen 128:48. KNNV, Hoogwoud.
 • van den Bergh, L.M.J. 1974. Avifauna van het Land van Maas gebaseerd op gegevens over de periode 1969-1973. Vogelwerkgroep Grote Rivieren, Utrecht.
 • van den Bergh, L.M.J. & van Leeuwen, J.F.N. 1974. Avifauna van het Land van Maas en Waal en het zuidelijk deel van het Rijk van Nijmegen 1974. Vogelwerkgroep Grote Rivieren, Utrecht.
 • van den Bergh, L.M.J., Gerritse, W.G., Hekking, W.H.A., Keij, P.G.M.J. & Kuyk, F. 1979. Vogels van de Grote Rivieren. Het Spectrum, Utrecht.
 • van den Bergh, L.M.J., van Leeuwen, J., Möller, D., Müskens, G., Thissen, J. & Visser, D. 1986. Die Vögel der Düffel im Kreise Kleve. Beitrage zur Avifauna des Rheinlandes. Heft 24 1986. Gesellschaft Rheinischer Ornithologen, Düsseldorf.
 • Bijlsma, R.G., Hustings, F. & Camphuysen, C.J. 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
 • Brenkman, A. & van Oort, L. 1999. Waarnemingen Culemborgse vogels (1975-1998). Hak-al 25: 3-6.
 • Brenkman, A. & van Oort, L. 2002. Waarnemingen Culemborgse vogels (1975-juni 2002). Hak-al 28(4): 2-27.
 • Brouwer, P., Gorissen, R., Hagemeijer, W. & Helmer, W. 1985. Vogels van de Ooypolder. Van Hoorn., Nijmegen.
 • Commissie voor de Nederlandse Avifauna. 1962. Avifauna van Nederland. Lijst van de in Nederland waargenomen vogelsoorten en hun geografische vormen. Ardea 50(1-2): 1-103.
 • Commissie voor de Nederlandse Avifauna. 1962, 1970. Avifauna van Nederland. (Eerste en tweede druk). Brill, Leiden.
 • Dirkse, G.M. & van Laar, V. 1992. Arkemheen te Velde. landschap, flora & fauna van de polder Arkemheen. KNNV Uitgeverij, Eindhoven.
 • Erhart, F. 1992. Geen beleid zonder natuur. Beschrijving van de avifauna van de Rijnstrangen. 1992-3
 • Eykman, Dr. C.., Hens, P.A., van Heurn, jhr. Dr. Ir. C., ten Kate, Dr. C.G.B., van Marle, J.G., van der Meer, G., Tekke, M.J. & de Vries, Tsj. Gs. 1937. De Nederlandsche vogels. eerste deel (raaf – koekoek). Determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, broedgegevens, verblijf verbreiding buiten Nederland en geographische vormen van alle tot nu toe in Nederland in het wild waargenomen soorten. Wageningsche boek- en handelsdrukkerij N.V., Wageningen.
 • Eykman, Dr. C., Hens, P.A., van Heurn, jhr. Dr. Ir. C., ten Kate, Dr. C.G.B., van Marle, J.G., Tekke, M.J. & de Vries, Tsj. Gs. 1941. De Nederlandsche vogels. tweede deel (uilen – duiven). Determineerlijst kenmerken korte beschrijving en veldkenmerken broedgegevens verblijf verbreiding buiten Nederland en geographische vormen van alle tot nu toe in Nederland in het wild waargenomen soorten. Wageningsche boek- en handelsdrukkerij N.V., Wageningen.
 • Eykman, Dr. C., Hens, P.A., van Heurn, jhr. Dr. Ir. C., ten Kate, Dr. C.G.B., van Marle, J.G., Tekke, M.J. & de Vries, Tsj. Gs. 1949. De Nederlandsche vogels. derde deel (zandhoenders – hoenders). Determineerlijst, kenmerken, korte beschrijving en veldkenmerken, broedgegevens, verblijf verbreiding buiten Nederland en geographische vormen van alle tot nu toe in Nederland in het wild waargenomen soorten. Wageningsche boek- en handelsdrukkerij N.V., Wageningen.
 • Faunawerkgroep Gelderse Poort 2002. Vogels in de Gelderse Poort, deel 1: broedvogels 1960-2000 / Vogelwelt der Gelderse Poort, Teil 1: Brutvögel 1960-2000. Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o./Kartierergemeinschaft Salmorth/Vogelwerkgroep Arnhem e.o./NABU – Naturschutzstation Kranenburg/Naturschutzstation im Kreis Kleve e.V./Provincie Gelderland/SOVON Vogelonderzoek Nederland.
 • Gerritsen, G. J. & Lok, J. 1986. Vogels in de IJsseldelta. IJsselakademie, Kampen
 • Grotenhuis, J., Hustings, F., Kwak, R. & Lanjouw, R. 1985. Broedvogels van Winterswijk. KNNV, Hoogwoud.
 • Haverschmidt, F. 1942. Faunistisch overzicht van de Nederlandse broedvogels. E.J. Brill, Leiden.
 • Hoogers, B.J. 1957. De vogels van de plassen bij de Noordberg. De Levende Natuur 60(7): 153-159.
 • Hoogers, B.J. 1960. De Avifauna van Wageningen en omstreken. Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen.
 • Hoogers, B.J. 1965. De avifaunistische betekenis van de kleiputten bij de Noordberg. De Levende Natuur 68(10): 244-251.
 • ten Kate, C.G.B. 1936. De vogels van het Zuiderzeegebied, in: Redeke, H.C.; de Beaufort, L.F.(Ed.). 1936. Flora en fauna der Zuiderzee: monografie van een brakwatergebied. N.V. drukkerij en uitgeverij V.H.C. De Boer J.R., Den Helder 1936
 • Kwint, N. & Sierdsema, H. 1997. Van Roze Pelikaan tot Kruisbek; bewerking van het waarnemingenarchief Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 1970-1995. Vogelwerkgroep Arnhem, Arnhem.
 • Lam, E., Modderkolk, L. & Stam, F. 1999. De vogels van Stad en Ambt Doesborgh; een avifauna van de gemeenten Angerlo Doesburg en Hummelo en Keppel. Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh, Doesburg.
 • Lensink, R. 1996. De opkomst van exoten in de Nederlandse avifauna; verleden heden en toekomst. Limosa 69(3): 103-130
 • Lensink, R. 1993. Vogels in het Hart van Gelderland. Vogelwerkgroep Arnhem e.o.. KNNV, Utrecht.
 • Leys, H., Sanders, G. & Knol, W. 1983. Avifauna van Wageningen en wijde omgeving. KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen [pdf].
 • van Oordt, G.J. & J. Verwey. 1925. Voorkomen en trek der in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Brill, Leiden.
 • Poorter, P., Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe.1986. ‘Avifauna van Harderwijk – 1924’.Anser, Jubileumuitgave (25 jaar VBW). Anser okt. 1986: 19-20.
 • Reijnen, K. & Reijnen, R. 1970. Avifaunistisch overzicht van de Ooypolder. Gebaseerd op waarnemingen uit de jaren 1967-1968-1969. Nijmegen.
 • Snouckaert van Schauburg, R. 1908. Avifauna Neerlandica – Lijst der tot dusverre in wilden staat waargenomen vogelsoorten. Meijer & Schaafsma, Leeuwarden.
 • SOVON Vogelonderzoek Nederland. 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000 – Nederlandse Fauna deel 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
 • Teixeira, R.M. 1979. Atlas van de Nederlandse Broedvogels. Natuurmonumenten, ’s Graveland.
 • Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 2013. Van IJsduiker tot IJsgors. Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem.
 • Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 2008. Vogels van de Veluwezoom; 25 jaar onderzoek aan vogels in hun leefgebied. Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem.
 • Vogelwerkgroep Culemborg. 1969. De avifauna van Culemborg e.o. Vogelwerkgroep Culemborg, Utrecht.
 • Vogelwerkgroep ‘Hoge Veluwe’. 1967. De avifauna van het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’. Vogelwerkgroep ‘Hoge Veluwe’.

Limburg
Avifauna van Limburg update 2010 Aanvullingen 2006-09, correcties en een bijlage over oude collecties

Noord-Brabant
Vogels in het Land van Cuijk

Landelijk
Ebels, E. 1996. Records of probable escapes in the Netherlands. Dutch Birding 18(2): 75-78
Ebels, E. 2004. Records of probable escapes in the Netherlands, part 2. Dutch Birding 26: 305-314
van IJzendoorn, E.J. & de Heer, P. 1985. Herziening van de Nederlandse Avifaunistische lijst. Limosa 58(2): 65-72
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J. & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch Birding 18(4): 157-202
Nozeman, C. & Sepp, C. Nederlandsche vogelen, 1770-1829. 5 delen [link].
van Oordt G.J. & Verwey J. 1925. Voorkomen en trek der in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Brill, Leiden
van Oort E.D. 1928. Ornithologia Neerlandica. De vogels van Nederland, deel III. Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage
Schlegel, H. 1860. De Dieren van Nederland. Vogels. A.C. Kruseman, Haarlem
Snouckaert van Schauburg R.C.E.G.J. 1908. Avifauna Neerlandica. Meijer en Schaafsma, Amsterdam
Voous K.H. 1953. Het systematisch en zoögeographisch onderzoek betreffende de vogels van Nederland. Ardea 41(1-4): 226 – 238.
de Vries, T.Gs. 1932. Ornithologische wetenswaardigheden uit vorige eeuwen I. Limosa 5(4): 158-165.