broedvogels

Landelijke verslagen
Dijk, A.J. van, Hustings, F. & Verstrael, T. 1994. SOVON-Broedvogelverslag 1992. SOVON-monitoringrapport 1994/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Dijk, A.J. van, Hustings, F., Sierdsema, H. & Verstrael, T. 1997. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1992-1993. Limosa 70(1): 11-26
Dijk, A.J. van, Hustings, F., Sierdsema, H. & Verstrael, T. 1997. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1994. Limosa 70(3): 101-112
Dijk, A.J. van, Hustings, F., Sierdsema, H. & Meijer, R. 1997. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1995. SOVON-monitoringrapport 1997/06. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Dijk, A.J., Hustings, F., Sierdsema, H. & Meijer, R. 1998. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1995. Limosa 71(4): 153-165
Dijk, A.J. van, Boele, A., Zoetebier, D. & Meijer, R. 1998. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1996. SOVON-monitoringrapport 1998/07. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Dijk, A-J. van, Boele, A., Zoetebier, D. & Meijer, R. 1999. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1996. Limosa 72(1): 23-36
Dijk, A-J. van, Kleefstra, R., Zoetebier, D. & Meijer, R. 1999. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1997. SOVON-monitoringrapport 1999/09. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Dijk, A.J., Kleefstra, R., Zoetebier, D. & Meijer, R. 2000. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1997. Limosa 73(2): 53-66
Dijk, A-J. van, Weide, M. van der, Zoetebier, D. & Plate, C.2000. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1998. SOVON-monitoringrapport 2000/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen
Dijk, A.J. van, Weide, M. van der, Zoetebier, D. & Plate, C. 2001. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1998. Limosa 74(1): 1-16
Dijk, A-J. van, Weide, M. van der, Kleefstra, R., Zoetebier, D. & Plate, C. 2001. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1999. SOVON-monitoringrapport 2001/08. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Dijk, A.J. van, Weide, M. van der, Kleefstra, R., Zoetebier, D. & Plate, C. 2002. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 1999. Limosa 75(3): 103-122.
Dijk, A-J. van, Weide, M. van der, Kleefstra, Deuzeman, S., Dijksen, L., R., Zoetebier, D. & Plate, C. 2002. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2000 en 2001. SOVON-monitoringrapport 2002/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Dijk, A.J. van, Hustings, F, Koffijberg, K., Weide, M. van der, Deuzeman, S., Dijksen, L., Zoetebier, D. & Plate, C. 2005. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2000-2002. Limosa 78(2): 45-64.
Dijk, A-J. van, Hustings, F., Weide, M. van der, Koffijberg, K., Zoetebier, D. & Plate, C. 2003. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2002. SOVON-monitoringrapport 2003/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
Dijk, A.J. van, Dijksen, L., Hustings, F., Koffijberg, K., Schoppers, J., Teunissen, W., Turnhout, C. van, Weide, M.J.T. van der, Zoetebier, D. & Plate, C. 2005. Broedvogels in Nederland in 2003. SOVON-monitoringrapport 2005/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. [pdf]
Dijk, A.J. van, Dijksen, L., Hustings, F., Koffijberg, K., Oosterhuis, R., Turnhout, C. van, Weide, M. van der, Zoetebier, D. & Plate, C.L. 2006. Broedvogels in Nederland 2004. SOVON monitoringrapport 2006/01.Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. [pdf]
Dijk, A. van, Hustings, F., Koffijberg, K., Turnhout, C. van, Weide, M. van der, Zoetebier, D. & Plate, C. 2007. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2003-05. Limosa 80(2): 49-67
Dijk, A.J. van, Boele, A., Bremer, L. van den, Hustings, F., Manen, W. van, Kleunen, A. van, Koffijberg, K., Teunissen, W., Turnhout, C. van, Voslamber, B., Willems, F., Zoetebier, D. & Plate, C.L. 2007. Broedvogels in Nederland 2005. SOVON-monitoringrapport 2007/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. [pdf]
Dijk, A.J. van, Boele, A., Hustings, F., Koffijberg, K. & Plate, C.L. 2008. Broedvogels in Nederland 2006. SOVON-monitoringrapport 2008/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. [pdf].
van Dijk, A.J., Boele, A., Hustings, F., Koffijberg, K. & Plate, C.L. 2009. Broedvogels in Nederland in 2007..SOVON-monitoringrapport 2009/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. [pdf]
Dijk, A. van., Hustings, F., Boele, A., Koffijberg, K., Zoetebier, D. & Plate, C. 2010. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007. Limosa 83(1): 1-20
van Dijk, A.J., Boele, A., Hustings, F., Koffijberg, K. & Plate, C.L. 2010. Broedvogels in Nederland in 2008. SOVON-monitoringrapport 2010/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. [pdf]
Boele, A,, van Dijk, A., Hustings, F., van Bruggen, J., Koffijberg, K., Vergeer, J. & Plate, C. 2011. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009. Limosa 84(2): 61-81
Boele A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.-W. & Plate C.L. 2011 Broedvogels in Nederland in 2009. SOVON-monitoringrapport 2011/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. [pdf]
Boele A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.-W. & Plate C.L. 2012 Broedvogels in Nederland in 2010. SOVON-monitoringrapport 2012/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. [pdf]
Boele A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.-W., Ballering L. & Plate C.L. 2013 Broedvogels in Nederland in 2011. SOVON-monitoringrapport 2013/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. [pdf]
Boele A., Hustings F., van Bruggen J., van Dijk A., Vergeer J.-W. & Plate C. 2014. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011. Limosa 87(1): 1-19
Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & Plate C.L. 2014. Broedvogels in Nederland in 2012. Sovon-monitoringrapport 2014/13. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. [pdf]
Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2015. Broedvogels in Nederland in 2013. Sovon-monitoringrapport 2015/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. [pdf]