RAS-project

RAS staat voor Retrapping Adults for Survival: of te wel soortgericht onderzoek naar de overleving van Nederlandse broedvogels. In een vast studiegebied wordt hierbij een nader onderzoek verricht naar één bepaalde soort. Daarbij wordt met een vaste terugvang- of aflees-inspanning getracht minimaal 20 – 30 terugmeldingen te verzamelen van adulte broedvogels.
Meer informatie over dit project is hier te lezen op de website van het Vogeltrekstation.

Huismus met kleurringen, Sint Marten, Arnhem, 12 september 2012 (©Remco Wester)
Huismus met kleurringen, Sint Marten, Arnhem, 12 september 2012 (©Remco Wester)