fenologie

 • Bijlsma, R.G., Hustings, F. & Camphuysen, C.J. 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland. Avifauna van Nederland 2
 • Bosma, W. et al. 2009. Vogels in Zutphen en omgeving 2008
 • van den Bremer, L., van Turnhout, C. & van Vliet, A.J.H. 2009. Evaluatie van waarnemingen vogelfenologie binnen De Natuurkalender en aanbevelingen voor de toekomst
 • Brunink, R. 2001. Fenologie 2000. Ficedula 30(1): 6-8
 • van der Coelen, W. 1978. Fenologie-onderzoek 1977. Mourik 4(1): 18-25
 • van der Coelen, W. 1979. Fenologie 1978. Mourik 5(1): 36
 • van der Coelen, W. & Visser, D. 1980. Voorjaarsfenologie. Mourik 6(2): 60
 • Geraets, L. 1984. Voorjaarsfenologie. Mourik 10(2): 32
 • Grotenhuis, J. 1977. Nogmaals het fenologie-onderzoek. Mourik 3(2): 5-7
 • Hoogers, B.J. 1962. Eerste en laatste data van zomeren wintergasten in 1962. Med. blad VWG Wageningen 2(2): 3.
 • Hoogers, B.J. 1963. Eerste en laatste waarnemingsdata in de 2de helft 1962. Med. blad VWG Wageningen 3(1): 3.
 • Hoogers, B.J. 1964. Laatste en eerste waarnemingen van wintervogels en eerste data van doortrekkers in herfst en winter. Med. blad VWG Wageningen 5(1): 15.
 • Hoogers, B.J. 1964. Laatste en eerste waarnemingsdata van wintervogels en eerste data van doortrekkers in herfst en winter. Med. blad VWG Wageningen 4(1): 7.
 • Hoogers, B.J. 1964. Eerste en laatste waarnemingsdata van zomervogels in 1963. Med. blad VWG Wageningen 4(1): 8.
 • Hoogers, B.J. 1965. Eerste en laatste waarnemingsdata van zomervogels in 1964. Med. blad VWG Wageningen 5(1): 15.
 • Hoogers, B.J. 1966. Eerste waarnemingsdata van zomervogels in de omgeving van Wageningen. Med. blad VWG Wageningen 6(1): 19.
 • Hoogers, B.J. 1968. Eerste en laatste waarnemingen in 1967. Med. blad VWG Wageningen 8(1): 28-29.
 • Hoogers, B.J. 1969. Eerste en laatste waarnemingen in 1968 Med. blad VWG Wageningen 9(1): 28-29.
 • Hoogers, B.J. 1970. Eerste en laatste waarnemingen in 1969. Med. blad VWG Wageningen 10(1): 36-37.
 • Leys, H.N. 1989. Eerste en laatste waarnemingen van zomer- en wintergasten in 1988, aankomstdata van 9 zomergasten vanaf 1950. Pennevluchten 7(3): 26-30.
 • Leys, H.N. 1990. Aankomst- en vertrekdata van zomeren wintergasten in 1989. Pennevluchten 8(3): 35.
 • Pilzecker, J. 1997. Fenologie 1996 maximum aantallen! Vlerk 14(1): 38-43.
 • Pilzecker, J. 1998. Eén voorjaar maakt nog geen fenologie; bewerking van de fenologiegegevens Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 1980 -1997
 • Pilzecker, J. 1999. Fenologie 1998: april opvallend. Vlerk 16(1): 22-27
 • Pilzecker, J. 2000. Fenologie 1999 het twintigste jaar. Vlerk 17(1): 40-45
 • Pilzecker, J. 2001. Fenologie 2000 weer vroeg! Vlerk 18(1): 15-19
 • Pilzecker, J. 2002. Fenologie 2001. Vlerk 19(1): 30-35
 • Pilzecker, J. 2002. Fenologie 2002: vroege Grutto maffe Robotap. Vlerk 19(4): 230-235
 • Pilzecker, J. 2004. Fenologie 2003: vrij vroeg over de hele breedte. Vlerk 20(4): 137-142
 • Pilzecker, J. 2004. Fenologie 2004 het 25ste jaar! Vlerk 21(4): 105-111
 • Pilzecker, J. 2004. De laatste gierzwaluwen van 2003. Vlerk 21(4): 130-132
 • Pilzecker, J. 2005. Fenologie 2005: veel gegevens en veel vroege vogels. Vlerk 22(4): 87-92
 • Pilzecker, J. 2007. Fenologie 2006: vroege soorten in de kou. Vlerk 24(2): 47-54
 • Pilzecker, J. 2007. Fenologie 2007: Afrikaanse gevolgen van een hete april. Vlerk 24(4): 108-113
 • Pilzecker, J. 2009. Fenologie 2008; veel vroege voorlopers. Vlerk 26(1): 20-26
 • Pilzecker, J. 2010. Fenologie 2009; het dertigste jaar! Vlerk 27(1): 35-41
 • Pilzecker, J. 2012. Fenologie 2011, een warm en opnieuw vroeg voorjaar. Vlerk 29(1): 12-17
 • Pilzecker, J. 2013. Fenologie 2012, de laten zijn laat. Vlerk 30(1): 12-17
 • Pilzecker, J. 2014. Fenologie 2013: veelal late aankomsten, maar met twee ‘zachte gaatjes’ in een koud voorjaar. Vlerk 31(1): 3-7
 • Visser, A. 1999. Fenologie 1999. ’t Schrieverke 16(2-3): 35-36
 • Visser, A. 2000. Fenologie 2000. ’t Schrieverke 17(1): 12-15
 • Visser, A. 2008. Fenologie 2005-2007. ’t Schrieverke 25(1): 8-10
 • Visser, D. 1977. Fenologie Onderzoek I. Mourik 3(1): 6-7
 • Visser, D. 1977. Fenologie Onderzoek II. Mourik 3(1): 7-18
 • Visser, D. 1981. Voorjaarsfenologie 1980, deel 1. Mourik 7(4): 122
 • Visser, D. 1981. Voorjaarsfenologie 1980, deel 2 (de plaats van vogelaars en vogels). Mourik 7(5): 160
 • Visser, D. 1982. Voorjaarsfenologie 1980, deel 3 (het weer en de waarnemingen). Mourik 8(1): 13
 • Visser, D. 1983. Voorjaarsfenologie 1981 en 1982 deel 2. Mourik 9(2): 47