vogeltrek

Algemeen

 • Gilroy, J.J. & Lees, A.C. 2003. Vagrancy theories: are autumn vagrants really reverse migrants? British Birds 96: 427-438

Nederland

 • van den Berg, S. & Bingley, M. 2010. Vogeltrek over VWG werkgebied in 2009. Mourik 36(3): 115-124.
 • Bijlsma, R.G. 1976. Ongestuwde trek van roofvogels in het binnenland. Rapport. Wageningen
 • Bijlsma, R.G. 1987. Bottleneck areas for Migratory Birds in the Mediterranean region. Rapport. ICBP, Cambridge
 • Bijlsma, R.G. 1993. Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Rapport. Schuyt & Co.,Haarlem
 • Bingley, M. 2008. Trektellen najaar 2007: meer telposten, minder vogels. Mourik 34(1): 23-29.
 • Boele, A., Hustings, F., Koffijberg, K., van Turnhout, C. van & Plate, C. 2008. Populatietrends van terrestrische winter- vogels in 1980-2006: habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag-Nederland. Limosa 81(2): 50-61
 • Buesink, H. 1984. Vogeltrek over ‘De Oostereng’ in het najaar van ’83. Rapport. Wageningen
 • Buesink, H., Foppen, R., van Gasteren, H., Klemann, M., Kwak, R., Lensink, R. & Schepers, F. 1984. Verslag van de simul- taantellingen van zichtbare landtrek in het voorjaar en najaar van 1982 in Nederland. Rapport. LWVT, Arnhem
 • op den Buijs, R.G.M. 1983. Vogeltrek in Gelderland. Rapport. Provincie Gelderland, Arnhem
 • Buurma, L.S. 1986. Opmerkelijke rapporten: Turen, tellen en turven – enkele aantekeningen. Lensink, R. &
 • Kwak, R. 1985. Vogeltrek over Arnhem in 1983. Limosa 59(3): 152-152
 • Buurma, L.S., Lensink, R. & Linnartz, L.G. 1986. Hoogte van breedfronttrek overdag boven Twente: een vergelijking van radar en visuele waarnemingen in oktober 1984. Limosa 59(4): 169-182
 • Desmet, E. 2012. Najaarstrek Buizerd via Denemarken. Natuur.Oriolus 78(3): 85-91.
 • Desmet, E. & Leysen, K. 2013. Terugblik op de (zichtbare) najaarstrek van 2012. Natuur.oriolus 79(3): 77-83
 • Engels, L. 1987. Trektellingen Nederrijk 1985/86. Mourik 13(1): 25.
 • Engels, L. 1988. Najaarstrektellingen op het Nederrijk najaar 1987. Mourik 14(3): 97.
 • Engels, L. & van de Weide, M. 1986. Najaarstrektellingen Rijk van Nijmegen e.o. 1985. Mourik 12(5): 175.
 • Foppen, R., Klemann, M., Kwak, R., Lensink, R. & Schepers, F. 1983. Verslag van de simultaantellingen van zichtbare landtrek in het najaar van 1981 in Nederland. Rapport LWVT, Arnhem
 • van Gasteren, H., Witkamp, C., Klemann, M. & van Duin, G.. 1990. Zichtbare vogeltrek over Nederland in het voorjaar van 1987 aan de hand van simultaantellingen. Rapport LWVT, Den Haag
 • Helmer, J. 1983. Trektellingen in het Rijk van Nijmegen. Mourik 9(1): 20.
 • Helmer, W. 1981. Najaarstrek over het Nederrijk. Mourik 7(5): 147.
 • Hulsebos, B. & Oude Veldhuis, M. 2002. Najaarstrek bij Enschede en Losser in 2001. Ficedula 31(1): 3-10.
 • Hustings, F. 2004. Trektellen in het voorjaar: turen naar leuke stippen. Mourik 30(2): 2.
 • Hustings, F. 1998. Trektellingen Mulderskop najaar 1997. Mourik 24(1): 25-43.
 • Hustings, F. 2006. Vaarwel Mulderskop; een samenvatting van 9 jaar trektellen. Mourik 32(1): 4.
 • Hustings, F. & van Winden, E. 2000. Trektellingen Mulderskop najaar 2000. Mourik 26(3): 22-28.
 • Hustings, F., Troost, G. & Boele, A. 2014. Trektellingen in Nederland in 2013 (Jaarverslag Trektellen.nl). Trektellen.nl/Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen [pdf]
 • Hustings, F., Troost, G. & Boele, A. 2015. Trektellingen in Nederland in 2014 (Jaarverslag Trektellen.nl). Trektellen.nl/Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen [pdf]
 • van de Kamp, A. 1980. Verslag van het doortrekverloop over Eibergen in de herfst van 1978 en 1979. Rapport. Vogelwerkgroep Eibergen, Eibergen
 • Klaassen, M. 1981. Ganzentrek en het weer. Mourik 7(4): 107.
 • Klaassen, O. 2001. Doortrek van steltlopers en eenden in de Velperwaarden. Vlerk 18(1): 42-44.
 • Klemann, M. 1987. Trekvogeltellingen in de Dreumelsche Waard najaar 1986. Mourik 13(2): 26.
 • Klemann, M. 1987. Simultaantellingen van zichtbare landtrek in het voorjaar van 1985 in Nederland. Rapport. LWVT, Utrecht
 • Klemann, M. 1995. Trektellingen najaar 1994. Telpost Zandweg Brederwiede. Rapport. Meppel
 • Klemann, M. & van Gasteren, H. 1992. Simultaantellingen van zichtbare landtrek in het najaar van 1987 in Nederland. Rapport. LWVT ; SOVON, Beek-Ubbergen
 • Klemann, M. & Witkamp, C. 1986. Simultaantellingen van zichtbare landtrek in het najaar van 1984 in Nederland. Rapport. LWVT
 • Kwak, R. 1981. Resultaten van het Atlasproject voor winter- en trekvogels in de Oost-Achterhoek. Rapport. Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek, Winterswijk
 • Kwak, R. 1991. Vogeltrek Winterswijk 1975-1990. Basistabellen en soortgrafieken. Rapport. Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek, Winterswijk
 • Kwak, R. 2000. Resultaten van trektellingen op telposten rond Winterswijk 1975-1999. Rapport. Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek, Winterswijk
 • Kwak, R. 2001. Resultaat ‘De Vlijt’ najaar van 2000. Leunink, de 28(3): 2-12
 • Kwak, R. 2008. Waarneemrubriek VWG-Zuidoost-Achterhoek – periode kwartaal 3 en 4 van 2006 en kwartaal 1 en 2 van 2007. Leunink, de 35(1): 17-45.
 • Kwak, R. 2009. Resultaten trektellingen najaar 2008. Leunink, de 36(1): 18-30.
 • Kwak, R. & Lensink, R. 1982. Verslag van de trektellingen op de telpost ‘Hoge Erf’ te Arnhem najaar 1981. Rapport. Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem
 • Kwak, R. & Lensink, R. 1983. De trek over de telpost ‘Hoge Erf’ te Arnhem in 1982 en methodieken voor het bewerken van de telresultaten. Rapport. Arnhem
 • Kwak, R.G.M. 1981. Vooronderzoek naar landschapsecologische relaties. Internationale vogeltrek. Rapport
 • Leemreise, P. & Kwak, R. 1997. Vogeltrek – jaaroverzicht 1996. Leunink, de 24(3): 63-83.
 • Lensink, R. 1984. Het verloop van de trek over de dag in Twente 14 – 21 oktober 1984. Rapport
 • Lensink, R. 1984. Het verloop van de trek over de nacht in Twente 14 – 21 oktober 1984. Rapport
 • Lensink, R. 1984. Verslag van een week trektellen in Twente 14 – 21 oktober 1984. Rapport
 • Lensink, R. 1985. Handleiding LWVT. Rapport. SOVON, Arnhem
 • Lensink, R. 1986. Trekpatroon van Merel Turdus merula, Zanglijster Turdus philomelos en Koperwiek Turdus iliacus gedurende het etmaal. Limosa 59(1): 40- 40
 • Lensink, R. 1986. Zichtbare vogeltrek over Arnhem in 1985. Rapport. Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem
 • Lensink, R. 1987. Zichtbare vogeltrek over Arnhem in 1986. Rapport. Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem
 • Lensink, R. 1988. Doortrek in de loop van de dag in Twente, 14-21 oktober 1984. Limosa 61(2): 61-66.
 • Lensink, R. 1996. Hoe kalendervast is de najaarstrek over Arnhem? Limosa 69(2): 76-77
 • Lensink, R. 1996. 33 Koperwieken ZW 4; vogeltrek in het binnenland. Rapport KNNV Nr. 217
 • Lensink, R. 1999. Trektellingen in het najaar van 1998 op de telpost Ons Genoegen. Vlerk 16(2): 75-81.
 • Lensink, R. 2000. Trektellingen op de telpost Ons Genoegen (Warnsborn) in najaar 1999. Vlerk 17(3): 106-110.
 • Lensink, R. 2001. Ons Genoegen Arnhem najaar 2000. Vlerk 18(1): 20-24.
 • Lensink, R. 2002. Trektellingen op telpost Ons Genoegen Arnhem najaar 2001. Vlerk 19(1): 52-56.
 • Lensink, R. & Kwak, R. 1985. Vogeltrek over Arnhem in 1983 met een samenvatting over de periode 1981-83 en methodieken voor het bewerken van telmateriaal. Deel 1. Rapport Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem
 • Lensink, R. & Kwak, R. 1985. Vogeltrek over Arnhem in 1983 met een samenvatting over de periode 1981-83 en methodieken voor het bewerken van telmateriaal. Deel 2. Rapport. Vogelwerkgroep Arnhem e.o.,Arnhem
 • Lensink, R. & Kwak, R. 1993. 500 x 8 uur Vogels tellen in Nederland; verslag van de Internationale Vogeltrekdag op zondag 10 oktober 1993. Rapport. Vogelbescherming, Zeist
 • Lensink, R., van Gasteren, H., Hustings, F., Buurma, L., van Duin, G., Linnartz, L., Vogelzang, F. & Witkamp, C. 2002. LWVT/SOVON 2002. Vogeltrek over Nederland 1976-1993. Schuyt & Co Uitgevers, Haarlem
 • LWVT. 1988. Verslag simultaantellingen zichtbare landtrek voorjaar 1986. Rapport LWVT, Utrecht
 • LWVT. 1989. LWVT-mededelingen 8(1). Rapport
 • LWVT. 1992. Handleiding Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen. Rapport. SOVON, Beek-Ubbergen
 • Nieuwstraten, E. 2015. Jaaroverzicht Trektellen 2014. Mourik 41(1): 3-14
 • Ottens, G. & Troost, G. 2012. Een typische herfstdag…Verslag van de Euro Birdwatch in Nederland op 6 oktober 2012. Vogelbescherming Nederland/SOVON Vogelonderzoek Nederland [pdf]
 • Ottens, G. & Troost, G. 2013. Ganzenspektakel. Verslag van de Euro Birdwatch in Nederland op 5 oktober 2013. Vogelbescherming Nederland/SOVON Vogelonderzoek Nederland [pdf]
 • Ottens, G. & Troost, G. 2014. Het dak gaat er af! Verslag van de Euro Birdwatch in Nederland op 4 oktober 2014. Vogelbescherming Nederland/SOVON Vogelonderzoek Nederland [pdf]
 • Plooij, E. 2013. Falsterbo is de naam en het trekt. ’t Zwaalfje 2(2): 27-30. Vogelwerkgroep Berkelland
 • Schoppers, J. 1991. Zichtbare vogeltrek over Arnhem najaar 1990 met een samenvatting van aantallen over de periode 1981-1990. Rapport. Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem
 • Schoppers, J. 1997. Trektellingen najaar 1996 op telpost Ons Genoegen. Vlerk 14(1): 29-31.
 • Schoppers, J. 1998. Roofvogeltrek over de Eltenberg in 1979-1997. Vlerk 15(2): 69-76.
 • Schoppers, J. 2000. Massale trek van buizerds (Buteo buteo) over de Eltenberg op 16 en 17 oktober 1999. Vlerk 7(3): 111-117.
 • Schoppers, J. 2002. Najaarstrek van roofvogels over de Eltenberg 1996-2001. Rapport. Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Arnhem
 • Schoppers, J. 2009. Roofvogeltrek over Elten in 2008. Vlerk 26(3): 104-108.
 • Schoppers, J. 2010. Elten in 2009. Vlerk 27(2): 64-67.
 • Schoppers, J. 2011. Elten 2010, en we beginnen aan het 16e jaar. Vlerk 28(2): 63-72.
 • Slütter-Peterkamp, G. 2012. Falsterbo 2012. ’t Zwaalfje 1(2): 30-35. Vogelwerkgroep Berkelland
 • Stap, M. 2012. Voor het eerst op een trektelpost, hoe besmettelijk is dat? ’t Zwaalfje 1(1): 14-15.
 • van Turnhout, C., van Winden, E., Troost, G., Koffijberg, K. & Hustings, F. 2009. Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen. Limosa 82(2): 68-78
 • Wassink, G. 2000. Ringterugmeldingen roofvogels (juli 2000). Leunink, de 27(3): 58-75.
 • Wessels, H. 1978. Verloop van de herfsttrek over Nederland in de jaren 1976 & 1977; een samenvatting van gegevens van in het binnenland gelegen telposten. Rapport. VWG Winterswijk, Winterswijk
 • Wessels, H. 1981. Verloop van de herfsttrek over Bredevoort; een samenvatting van telgegevens over de herfst van 1981. Rapport Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek, Aalten
 • Wessels, H. 1983. Verloop van de herfsttrek over Bredevoort; een samenvatting van telgegevens over de herfst van 1982. Rapport Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek, Aalten
 • Zollinger, R. & Müskens, G. 1981. Roofvogeltellingen (tellingen en trekwaarnemingen van roofvogels in Groesbeek).