waarnemingoverzichten

Overzicht waarnemingenrubrieken en CDNA-jaaroverzichten met een connectie met Gelderland. In chronologische volgorde van oud naar nu. Op alfabetische volgorde worden eerst volledige jaaroverzichten genoemd, dan gevolgd door periodieke waarnemingenrubrieken. Indien aanwezig zijn hieronder hyperlinken aan de uitgavenummers toegevoegd van de artikelen die online zijn te vinden. Indien geen hyperlink aanwezig, dan is dit artikel niet online beschikbaar. Omdat Het vogeljaar een indeling heeft, waarbij een rubriek soms meerdere jaren kan bestrijken, is er voor gekozen de waarnemingoverzichten uit dit tijdschrift apart op te nemen. Waarnemingen zijn doorgaans in, of in het jaar/de jaren vóór het publicatiejaar. Zie onderaan.
Om publicaties uit Limosa en Ardea in te kunnen zien, wordt per zoeksessie eenmalig registratie met een mailadres gevraagd. Na registratie zijn artikelen direct in te zien. Het komt voor dat toegang tot een artikel ‘verboden’ is. Zeer zelden bij oudere, vaak bij recente publicaties. Inzage is dan bijvoorbeeld alleen voor leden.
legenda
Mourik = vwg Nijmegen
Uultje = vwg Neede
Vlerk = vwg Arnhem

1841 – 1850

1851 – 1860
Schlegel, H. 1858. Vogels van Nederland 1854-1858. P.W.M. Trap, Leiden

1861 – 1870

1871 – 1880

1881 – 1890
Albarda, H. 1886. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1885. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel I, aflevering 2: 57 – 68 [link]
Albarda, H. 1887. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1886. Tijdschr. Nederlandsche Dierk. Vereeniging 2e serie, deel II, aflevering 1 en 2: 10-18
Albarda, H. 1888. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1887. Tijdschrift. Nederlandsche Dierk. Vereeniging 2e serie, deel II, aflevering 3: 146-157 [link]
Albarda, H. 1890. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1888 en 1889. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel III, aflevering 1: 12 – 32 [link]
Albarda, H. 1891. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1890. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel III, aflevering 2: 94 – 107 [link]

1891 – 1900
Albarda, H. 1892. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van in 1891. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel III, aflevering 3-4: 192-205 [link]
Albarda, H. 1893. Waarnemingen van 1 Januari 1892 tot en met 30 april 1893 gedaan. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel IV, aflevering 1: 20 – 34 [link]
Albarda, H. 1894. Waarnemingen van 1 mei 1893 tot en met 30 april 1894 gedaan. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel IV, aflevering 4: 289 – 295 [link]
Albarda, H. 1896. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1894 tot en met 30 April 1895 gedaan. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel V, aflevering 1: 1-34 [link]
Albarda, H. 1896. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1895 tot en met 30 April 1896 gedaan. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel V, aflevering 1: 35-46 [link]
Albarda, H. 1898. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1896 tot en met 30 April 1897 gedaan. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel V, aflevering 2-4: 47-56 [link]
Albarda, H. 1898. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1897 tot en met 30 April 1898 gedaan. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel VI, aflevering 1: 110-118 [link]
Snouckaert van Schauburg R.. 1899. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1898 tot en met 30 April 1899. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel VI, aflevering 2: 137-155 [link]
van Pelt Lechner, A.A. 1908 Ornithologische Waarnemingen in Nederland 1898-1908. Verslagen en mededeelingen 5 : 12 – 12.
Snouckaert van Schauburg R.. 1900. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1899 tot en met 30 April 1900. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel VI, aflevering 4: 255-283 [link]

1901 – 1910
Snouckaert van Schauburg R.. 1901. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1900 tot en met 30 April 1901. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel VII, aflevering 2: 29-49 [link]
Snouckaert van Schauburg R.. 1902. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1901 tot en met 30 April 1902. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel VII, aflevering 3-4: 254-275 [link]
Snouckaert van Schauburg R.. 1903. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1902 tot en met 30 April 1903. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel VIII, aflevering 2: 93 – 103 [link]
Snouckaert van Schauburg R.. 1904. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1903 tot en met 30 April 1904. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel VIII, aflevering 3-4: 240-258 [link]
Snouckaert van Schauburg R.. 1906. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1904 tot en met 30 April 1905. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel X, aflevering 1-2: 204-218 [link]
Snouckaert van Schauburg R.. 1907. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1905 tot en met 30 April 1906. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel X, aflevering 3: 285 – 302 [link]
Snouckaert van Schauburg, R. 1906 Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 mei 1905 tot en met 30 April 1906. Verslagen en mededeelingen 3 : 25 – 43.
Snouckaert van Schauburg R.. 1908. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1906 tot en met 30 April 1907. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, Deel X, aflevering 4: 369 – 383 [link]
Snouckaert van Schauburg, R. 1907 Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1906 tot en met 30 April 1907. Verslagen en mededeelingen 4: 25 – 40.
van Oordt, G.J. 1924. Ornithologische waarnemingen in Nederland, 1908-1923. Ardea 13(1): 001 – 023.
Snouckaert van Schauburg R. 1908. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, Deel XI, aflevering 1: 36 – 51 [link]
Snouckaert van Schauburg, R. 1908 Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 mei 1907 tot en met 30 April 1908. Verslagen en mededeelingen 5: 13 – 26.
Snouckaert van Schauburg R.. 1909. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1908 tot en met 30 April 1909. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, Deel XI, aflevering 2: 126 – 137 [link]
Snouckaert van Schauburg, R. 1909 Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 mei 1908 tot en met 30 April 1909. Verslagen en mededeelingen 6: 15- 26.
van Oordt, G.J. 1924 Ornithologische waarnemingen in Nederland, 1908-1923. Ardea 13(1): 1 – 23.
Snouckaert van Schauburg R.. 1910. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1909 tot en met 30 April 1910. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, Deel XII, aflevering 1: 60 – 74 [link]
Snouckaert van Schauburg, R. 1910 Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1909 tot en met 30 April 1910. Jaarboekje 7: 44 – 56.
Snouckaert van Schauburg R.. 1912. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 Mei 1910 tot en met 30 April 1911. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, Deel XII, aflevering 3: 183 – 198 [link]
van Oort, E.D. 1911 Ornithologische waarnemingen, gedaan in Nederland van 1 September 1910 tot en met 31 Augustus 1911. Jaarboekje 8: 20 – 38.

1911 – 1920
van Oordt, G.J. 1924. Ornithologische waarnemingen in Nederland, 1908-1923. Ardea 13(1): 001 – 023.
van Oort, E.D. 1912 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 1(2): 55 – 57.
van Oort, E.D. 1912 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 1(3-4): 97 – 105.
van Oort, E.D. 1912 Ornithologische waarnemingen in Nederland. September 1911- maart 1912. Ardea 1(1): 17-24.
van Oort, E.D. 1913 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 2(1): 28 – 33.
van Oort, E.D. 1913 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 2(2): 76 – 80.
van Oort, E.D. 1914 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 3(1): 16 – 26.
van Oort, E.D. 1914 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 3(3): 93 – 98.
van Oort, E.D. 1915 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 4(3): 113 – 118.
van Oort, E.D. 1916 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 5(3-4): 93 – 98.
van Oort, E.D. 1917 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 6(3-4): 98 – 107.
van Oort, E.D. 1918 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 7(4): 129 – 138.
Brouwer, G.A. & Verwey, J. 1920 Waarnemingen over 1919, namens de Club ‘van Trekwaarnemers’. Ardea 9(2): 21 – 34.
Brouwer, G.A. & Verwey, J. 1922 Waarnemingen van 1 Januari 1920 tot en met 30 Juni 1922. Ardea 11(2-3): 129 – 150.
van Oort, E.D. 1920 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 9(1): 1 – 6.
van Oort, E.D. 1923 Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 12(1): 1 – 7.

1921 – 1930
van Oordt, G.J. 1924. Ornithologische waarnemingen in Nederland, 1908-1923. Ardea 13(1): 001 – 023.
Haverschmidt, F. 1925 Ornithologische waarnemingen in 1924. Ardea 14(1-2) : 37 – 39.
Snouckaert van Schauburg R.C.E.G.J. 1925. Ornithologie van Nederland (1924-1925). Jaarbericht Club van Nederlandsche Vogelkundigen 15(3): 83-87.
Brouwer, G.A. & Verwey, J. 1926 Waarnemingen van 1 Juli 1925 tot en met 31 December 1925. Ardea 15(1-2): 31-31.
Brouwer, G.A. 1926 Waarnemingen van 1 Juli 1925 tot en met 31 December 1925. I. Broedvogels. Ardea 15(1-2): 32 – 45.
Snouckaert van Schauburg R.C.E.G.J. 1926. Ornithologie van Nederland (1925-1926). Jaarbericht Club van Nederlandsche Vogelkundigen 16(3): 123-127
Verwey, J. 1926 Waarnemingen van 1 Juli 1925 tot en met 31 December 1925. II. Trekvogels. Ardea 15(1-2): 46 – 72.
Brouwer, G.A. & Haverschmidt, F. 1928 Waarnemingen in 1926 en 1927. Namens de ‘Club van trekwaarnemers’. Ardea 17(1-2) : 5 – 46.
Snouckaert van Schauburg R.C.E.G.J. 1928. Ornithologie van Nederland (1926-1927). Jaarbericht Club van Nederlandsche Vogelkundigen 17(3): 104-113
Brouwer, G.A. 1929 Waarnemingen in 1928. Verzameld door de ‘Club van trekwaarnemers’. I Broedvogels. Ardea 18(1-2): 8 – 24.
Haverschmidt, F. 1929 Waarnemingen in 1928. Verzameld door de ‘Club van trekwaarnemers’. II Trekvogels. Ardea 18(1-2) : 24 – 37.
Brouwer, G.A. 1930 Waarnemingen in 1929, verzameld door de ‘Club van trekwaarnemers’. I. Broedvogels. Ardea 19(1-2): 20 – 30.
Haverschmidt, F. 1930 Waarnemingen in 1929, verzameld door de ‘Club van trekwaarnemers’. II. Trekvogels. Ardea 19(1-2) : 30 – 37.
Haverschmidt, F. 1931 Waarnemingen in 1930 verzameld door de ‘Club van trekwaarnemers’. I. Broedvogels. Ardea 20(1-2) : 67 – 71.
Haverschmidt, F. 1931 Waarnemingen in 1930 verzameld door de ‘Club van trekwaarnemers’. II. Trekvogels. Ardea 20(1-2) : 72 – 80.

1931 – 1940
Haverschmidt, F. 1932 Waarnemingen in 1931 namens de ‘Club van trekwaarnemers’. I. Broedvogels. Ardea 21(1-2) : 43 – 50.
Haverschmidt, F. 1932 Waarnemingen in 1931 namens de ‘Club van trekwaarnemers’. II. Trekvogels. Ardea 21(1-2) : 50 – 55.
Brouwer, G.A. & Haverschmidt, F. 1933 Waarnemingen in 1932. Ardea 22(1-2) : 1 – 20.
Brouwer, G.A. & Haverschmidt, F. 1934 Waarnemingen over broedvogels in 1933. Ardea 23(1-2) : 57 – 66.
van Dobben, W.H. 1935 Waarnemingen van broedvogels in 1934 en van trekvogels in 1933 en 1934. II. Trekvogels 1933 en 1934. Ardea 24(1-2) : 58 – 67.
Brouwer, G.A. & Haverschmidt, F. 1935 Waarnemingen van broedvogels in 1934 en van trekvogels in 1933 en 1934. I. Broedvogels 1934. Ardea 24(1-2): 50 – 58.
Brouwer, G.A. 1935 Boekbespreking. Plantenziektenkundige Dienst. 1935. Vogelkundige waarnemingen in 1934. Ardea 24(3-4) : 255 – 256.
Brouwer, G.A. 1936 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1935. I. Broedvogels 1935. Ardea 25(1-2) : 75 – 91.
van Dobben, W.H. 1936 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1935. II. Trekvogels 1935. Ardea 25(1-2) : 91 – 100.
Brouwer, G.A. 1937 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1936. I. Broedvogels 1936. Ardea 26(1-2) : 52 – 68.
van Dobben, W.H. 1937 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1936. II. Trekvogels 1936. Ardea 26(1-2) : 68 – 76.
Brouwer, G.A. 1938 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1937. I. Broedvogels 1937. Ardea 27(1-2): 93 – 103.
ten Kate, C.G.B. 1937. Ornithologie van Nederland 1937, 1e mededeling. Limosa 10(1): 61 – 67.
ten Kate, C.G.B. 1937. Ornithologie van Nederland 1937, 2e mededeling. Limosa l0(3): 108 – 117
ten Kate, C.G.B. 1937. Ornithologie van Nederland 1937, 3e mededeling. Limosa 10(4): 163 – 166.
van Dobben W.H. 1938 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1937. II. Trekvogels 1937. Ardea 27(1-2) : 103 – 118.
Brouwer, G.A. 1939 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1938. I. Broedvogels 1938. Ardea 28(2-4): 89 – 100.
ten Kate, C.G.B. 1938. Ornithologie van Nederland 1938, 1e mededeling. Limosa 11(1): 46 – 50.
ten Kate, C.G.B. 1938. Ornithologie van Nederland 1938, 2e mededeling. Limosa 11(3): 121 – 129.
van Dobben, W.H. 1939 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1938. II. Trekvogels 1938. Ardea 28(2-4) : 100 – 110.
Brouwer, G.A. 1940 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1939. I. Broedvogels 1939. Ardea 29(4) : 192 – 209.
ten Kate, C.G.B. 1939. Ornithologie van Nederland 1939, 2e mededeling. Limosa 12(2): 127 – 131.
ten Kate, C.G.B. 1939. Ornithologie van Nederland, 1939, 3e mededeling. Limosa 12(4): 169 – 172
van Dobben, W.H. 1940 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1939. II. Trekvogels 1939. Ardea 29(4) : 209 – 227.
Brouwer, G.A. 1941 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1940. I. Broedvogels 1940. Ardea 30(4) : 223 – 236.
ten Kate, C G B. 1940. Ornithologie van Nederland, 1940, 1e mededeling. Limosa 13(1): 73-93
ten Kate, C G B. 1940. Ornithologie van Nederland, 1940, 2e mededeling. Limosa 13(4): 144-148
van Dobben, W.H. 1941 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1940. II. Trekvogels 1940. Ardea 30(4) : 236 – 256.

1941 – 1950
Brouwer, G.A. 1942 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1941. I. Broedvogels 1941. Ardea 31(1-2): 83 – 111.
Brouwer, G.A. 1942 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1941. Inleiding. Ardea 31(1-2) : 77 – 83.
Junge, G.C.A. 1942 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1941. II. Trekvogels 1941. Ardea 31(1-2): 111 – 146.
ten Kate, C.G.B. 1941. Ornithologie van Nederland, 1941, 1e mededeling. Limosa 14(1): 59 – 65.
ten Kate, C.G.B. 1941. Ornithologie van Nederland, 1941, 2e mededeling. Limosa 14(3): 119 – 127.
Brouwer, G.A. & Junge, G.C.A. 1943 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1942. Ardea 32(3-4) : 179 – 181.
Brouwer, G.A. 1943 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1942. I. Broedvogels 1942. Ardea 32(3-4) : 181 – 228.
Junge, G.C.A. 1943 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1942. II. Trekvogels 1942. Ardea 32(3-4) : 228 – 250.
ten Kate, C.G.B. 1942. Ornithologie van Nederland 1942, 1e mededeling. Limosa 15(1): 32 – 42.
ten Kate, C.G.B. 1942. Ornithologie van Nederland 1942, 2e mededeling. Limosa 15(3): 101 – 110.
Brouwer, G.A. & Junge, G.C.A. 1945 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1943. Ardea 33(3-4): 136-136.
Brouwer, G.A. 1945 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1943. I. Broedvogels 1943. Ardea 33(3-4) : 137 – 202.
Junge, G.C.A. 1945 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1943. II. Trekvogels 1943. Ardea 33(3-4) : 202 – 236.
ten Kate, C.G.B. 1943. Ornithologie van Nederland 1943, 1e mededeling. Limosa 16(1): 61 – 67.
ten Kate, C.G.B. 1943. Ornithologie van Nederland 1943, 2e mededeling. Limosa 16(4): 152-154
Brouwer, G.A. & Junge, G.C.A. 1946 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1944 en 1945. Ardea 34(4) : 315 – 317.
Brouwer, G.A. 1946 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1944 en 1945. I. Broedvogels 1944 en 1945. Ardea 34 (4) : 317 – 380.
Junge, G.C.A. 1946 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1944 en 1945. II. Trekvogels 1944 en 1945. Ardea 34(4) : 381 – 393.
ten Kate, C.G.B. 1944. Ornithologie van Nederland 1944, 1e mededeling. Limosa 17(2): 68 – 82.
ten Kate, C.G.B. 1945. Ornithologie van Nederland 1945 en 1946, 1e mededeling. Limosa 18(2): 75 – 83.
ten Kate, C.G.B. 1946. Ornithologie van Nederland, 1946, 2e mededeling. Limosa 19(3): 119 – 129.
Wigman, A.B. 1946. Oorlogsveld-ornithologie. Limosa 19(3): 143 – 143.
ten Kate, C.G.B. 1948. Ornithologie van Nederland, 1947 2de en 1948 1e mededeling. Limosa 21(4): 118 – 135.
ten Kate, C.G.B. 1949. Ornithologie van Nederland, 1948, 2e en 1949, 1e mededeling. Limosa 22(4): 375 – 395.
ten Kate, C G B. 1951. Ornithologie van Nederland, 1949-II, 1950 en 1951-I. Limosa 24(3): 99-113

1951 – 1960
ten Kate, G.C. B. 1952. Ornithologie van Nederland, 1951-II en 1952. Limosa 25(3): 153-168.
Junge, G.C. A. 1954 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1952 en 1953. I. Broedvogels. Ardea 42(3-4) : 314 – 328.
ten Kate, C.G. B. 1953. Ornithologie van Nederland, 1952-II en 1953. Limosa 26(3): 100 – 116.
Bierman, W.H. 1955 Korte Mededelingen. Bijzondere waarnemingen. Ardea 43(4): 309 – 311.
ten Kate, C.G. B. 1954. Ornithologie van Nederland, 1953-II en 1954. Limosa 27(4): 135 – 159.
Junge, G.C.A. 1955 Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1954. I. Broedvogels. Ardea 43(4) : 248 – 260.
ten Kate, C.G. B. 1956. Ornithologie van Nederland, 1954-II en 1955. Limosa 29(1): 39 – 66.
ten Kate, C.G. B. 1957. Ornithologie van Nederland, 1955-II en 1956. Limosa 30(2): 83 – 118.
ten Kate, C G B. 1959. Ornithologie van Nederland, 1956-II en 1957. Limosa 32(1): 37-69
ten Kate, C G B. 1960. Ornithologie van Nederland, 1958. Limosa 33(1): 19-46
ten Kate, C G B. 1961. Ornithologie van Nederland 1959. Limosa 34(3): 189-219
ten Kate, C G B. 1962. Ornithologie in Nederland, 1960, Limosa 35(1): 46 -78

1961 – 1965
ten Kate, C G B. 1963. Ornithologie van Nederland, 1961. Limosa 36(1): 10-44
ten Kate, C G B. 1964. Ornithologie van Nederland, 1962. Limosa 37(1): 19-57
ten Kate, C G.B. 1965. Ornithologie van Nederland, 1963. Limosa 38(1): 24-66
ten Kate, C G B. 1966. Ornithologie van Nederland, 1964. Limosa 39(1): 42-81
ten Kate, C G B. 1967. Ornithologie van Nederland, 1965. Limosa 40(1): 14-58

1966
Tekke, M. J. 1969. Ornithologie van Nederland 1966 en 1967. Limosa 42(1): 36-78.
Herzog, C. 1986. Twintig jaar waarnemingen op de Noord-Veluwe – 1966-1985. Anser Jubileumuitgave (25 jaar VBW). Anser okt 1986: p 21-27.

1967 – 1970
Tekke, M. J. 1970. Ornithologie van Nederland 1968. Limosa 43(1): 39-58
Tekke, M. J. 1972. Ornithologie van Nederland 1969 en 1970. Limosa 45(1): 58-89

1971 – 1974
Tekke, M. J. 1973. Ornithologie van Nederland 1971. Limosa 46(1): 72-88
Tekke, M. J. 1974. Ornithologie van Nederland 1972. Limosa 47(1): 33-50
Tekke, M. J. 1975. Ornithologie van Nederland 1973. Limosa 48(1): 100-115
Tekke, M. J. 1977. Ornithologie van Nederland 1974 en 1975. Limosa 50(1): 34-60

1975
Opdam, P. 1976. Waarnemingen 2 november 1975 – februari 1976. Mourik 2(1): 9-11
Tekke, M. J. 1977. Ornithologie van Nederland 1974 en 1975. Limosa 50(1): 34-60

1976
Opdam, P. 1976. Waarnemingen 2 november 1975 – februari 1976. Mourik 2(1): 9-11
Kwak, R. 1977. Waarnemingen november-december 1976. Mourik 3(1): 21-23
Scharringa, C J G & Osieck, E R. 1978. Zeldzame vogels in Nederland in 1976. Limosa 51(3-4): 137-146

1977
Scharringa, C J G & Osieck, E R. 1979. Zeldzame vogels in Nederland in 1977. Limosa 52(3-4): 217-232
Kwak, R. 1977. Waarnemingen januari – februari 1977. Mourik 3(2): 8-10
Kwak, R. 1977. Waarnemingen maart – april 1977. Mourik 3(3-4): 7-9
Kwak, R. 1977. Waarnemingen mei – november 1977. Mourik 3(6): 5 – 10
Kwak, R. 1978. Waarnemingen november-december 1977. Mourik 4(1): 5 -8

1978-1979
Scharringa, C J G & Osieck, E R. 1980. Zeldzame vogels in Nederland in 1978. Limosa 53(1): 27-33
Scharringa, C J G & Osieck, E R. 1981. Zeldzame vogels in Nederland in 1979. Limosa 54(1): 17-28

1980
Blankert, J.J. & Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. 1982. Rare birds in the Netherlands in 1980. Dutch Birding 4(2): 45 – 45
Scharringa, C J G & Osieck, E R. 1981. Zeldzame vogels in Nederland in 1980. Limosa 54(4): 127-136

1981 – 1983
Scharringa, C J G & Osieck, E R. 1982. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1981. Limosa 55(4): 125-138
Scharringa, C J G & Winkelman, J E. 1984. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1982. Limosa 57(1): 17-26
Scharringa, C J G & Winkelman, J E. 1986. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1983. Limosa 59(1): 15-24

1984
Blankert, J.J., Scharringa, C.J.G & CDNA. 1986. Rare birds in the Netherlands in 1984. Dutch Birding 8(4): 126-133
Scharringa, C J G & Winkelman, J E. 1986. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1984. Limosa 59(3): 119-126

1985
Blankert, J.J., Moerbeek, D.J. & CDNA. 1987. Rare birds in the Netherlands in 1985. Dutch Birding 9(2): 46-54
Moerbeek, D J, Winkelman, J E & de Heer, P. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1985. Limosa 60(1): 21-30

1986
Blankert, J.J,, de By, R.A. & CDNA. 1987. Rare birds in the Netherlands in 1986. Dutch Birding 9(4): 143-151
de By, R A & Winkelman, J E. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1986. Limosa 60(4): 195-204

1987
Blankert, J.J., de By, R.A. & CDNA. 1988. Rare birds in the Netherlands in 1987. Dutch Birding 10(4): 167-177
de By, R.A. & Winkelman, J.E. 1988. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1987. Limosa 61(3-4): 163-174

1988
van den Berg, A.B,, de By, R.A. & CDNA. 1989. Rare birds in the Netherlands in 1988. Dutch Birding 11(4): 151-164
de By, R. A. & de Knijff, P. 1989. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1988. Limosa 62(4): 195-206

1989
van den Berg, A.B,, de By, R.A. & CDNA. 1991. Rare birds in the Netherlands in 1989. Dutch Birding 13(2): 41-57
de By, R.A. & CDNA. 1991. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1989. Limosa 64(2): 61-68

1990
van den Berg, A.B., de By, R.A. & CDNA. 1992. Rare birds in the Netherlands in 1990. Dutch Birding 14(3): 73-90
de By, R.A. & van den Berg, A.B. 1992. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1990. Limosa 65(4): 137-146

1991
van den Berg, A.B., de By, R.A. & CDNA. 1993. Rare birds in the Netherlands in 1991. Dutch Birding 15(4): 145-159
de By R A & van den Berg, A.B. 1993. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1991. Limosa 66(4): 153-160

1992
Wiegant, W.M. & Steinhaus, G.H. & CDNA. 1994. Rare birds in the Netherlands in 1992. Dutch Birding 16(4): 133-147
Wiegant, W.M. & Steinhaus, G.H.. 1994. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1992. Limosa 67(4): 163-172

1993
Wiegant, W.M. & Steinhaus, G H. 1996. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1993. Limosa 69(1): 13-21
Wiegant, W.M., Steinhaus, G.H. & CDNA. 1995. Rare birds in the Netherlands in 1993. Dutch Birding 17(3): 89 – 101

1994
Wiegant, W.M., Steinhaus, G.H. & CDNA. 1996. Rare birds in the Netherlands in 1994. Dutch Birding 18(3): 105 – 121

1995
Wiegant, W.M., Steinhaus, G.H. & CDNA. 1997. Rare birds in the Netherlands in 1995. Dutch Birding 19(3): 97 – 115

1996
Wiegant, W.M., de Bruin, A.(Bert) & CDNA. 1998. Rare birds in the Netherlands in 1996. Dutch Birding 20(4): 145-167

1997
Wiegant, W.M., de Bruin, A.(Bert) & CDNA. 1999. Rare birds in the Netherlands in 1997. Dutch Birding 21(2): 065-081

1998
Wiegant, W.M., de Bruin, A.(Bert) & CDNA. 1999. Rare birds in the Netherlands in 1998. Dutch Birding 21(6): 309-329
van Dongen, R.M., Hofland, R. & de Rouw, P.W.W. 1998. Recente meldingen Nederland: oktober-november 1998: Dutch Birding 20(6): 313-319

1999
van der Vliet, R.E., de Bruin, A.(Bert), van der Laan, J. & CDNA. 2000. Rare birds in the Netherlands in 1999. Dutch Birding 22(5): 251-271

2000
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2001. Rare birds in the Netherlands in 2000. Dutch Birding 23(6): 315-347

2001
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2002. Rare birds in the Netherlands in 2001. Dutch Birding 24(6): 325-349

2002
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2003. Rare birds in the Netherlands in 2002. Dutch Birding 25(6): 361-384
Kwint, N. 2003. Jaarverslag waarnemingenarchief 2002. Vlerk 20(2): 48-51

2003
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2004. Rare birds in the Netherlands in 2003. Dutch Birding 26(6): 359-384
Kwint, N. 2004. Jaarverslag waarnemingenarchief 2003. Vlerk 21(3): 90-91
Kwint, N. 2003. Veldwaarnemingen 1 april 2003 – mei 2003. Vlerk 20(2): 63-64
Kwint, N. 2003. Veldwaarnemingen 1 juni 2003 – 31 augustus 2003. Vlerk 20(3): 106-108
Kwint, N. 2003. Veldwaarnemingen 1 oktober 2003 – 15 december 2003. Vlerk 20(4): 133-135
van Winden, E. 2004. Waarnemingenoverzicht okt 2003 t/m feb 2004. Mourik 30(1): 27

2004
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2005. Rare birds in the Netherlands in 2004. Dutch Birding 27(6): 367-394
Kwint, N. 2004. Veldwaarnemingen 1december 2003 – 15 februari 2004. Vlerk 21(1): 20-22
van Winden, E. 2004. Waarnemingenoverzicht okt 2003 t/m feb 2004. Mourik 30(1): 27
van Winden, E. 2004. Waarnemingenoverzicht mrt t/m aug 2004. Mourik 30(2): 31
van Winden, E. 2004. Waarnemingenoverzicht sept t/m nov 2004. Mourik 30(3): 28
Wester, R. 2006. Waarnemingenoverzicht dec 2004 tot half jan 2006. Mourik 32(1): 31

2005
van der Vliet, R.E., van der Laan, J, Berlijn M & CDNA. 2006. Rare birds in the Netherlands in 2005. Dutch Birding 28(6): 345-365
Anonymus. 2006. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 18-4-2005 t/m 18-10-2005 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 7(13): 39-46
Kwint, N. 2004. Veldwaarnemingen 1december 2003 – 15 februari 2004. Vlerk 21(1): 20-22
Wester, R. 2006. Waarnemingenoverzicht dec 2004 tot half jan 2006. Mourik 32(1): 3

2006
van der Vliet, R.E., van der Laan J, Berlijn M & CDNA. 2007. Rare birds in the Netherlands in 2006. Dutch Birding 29(6): 347-374
Poelmans, A. 2007. Waarnemingenoverzicht 2006. Vlerk 24(4): 124-130
van Dongen, R.M., Haas, K. & de Rouw, P.W.W. 2006 Recente meldingen: maart-april 2006. Dutch Birding 28(3): 182-192
Anonymus. 2006. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 20-4-2006 t/m
21-10-2006 inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 7(14): 38-41
Anonymus. 2007. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 21-10-2006 t/m 10-04-2007 inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 8(15): 49-54
Kwak, R. 2008. Waarneemrubriek VWG-Zuidoost-Achterhoek – periode kwartaal 3 en 4 van 2006 en kwartaal 1 en 2 van 2007. Leunink 35(1): 17-45
Wester, R. 2006. Waarnemingenoverzicht dec 2004 tot half jan 2006. Mourik 32(1): 31
Wester, R. 2006. Waarnemingenoverzicht 15 jan 2006 tot 15 mei 2006. Mourik 32(2): 73
Wester, R. 2006. Waarnemingenoverzicht 16 mei 2006 tot 15 okt 2006. Mourik 32(3): 110
Wester, R. 2007. Waarnemingenoverzicht 16 okt 2006 tot 15 feb 2007. Mourik 33(1): 32

2007
Ovaa, A., van der Laan, J, Berlijn, M & CDNA. 2008. Rare birds in the Netherlands in 2007. Dutch Birding 30(6): 369-389
Poelmans, A. 2008. Waarnemingenoverzicht 2007. Vlerk 25(4): 83-89
Anonymus. 2007. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 21-10-2006 t/m 10-04-2007 inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 8(15): 49-54
Anonymus. 2007. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 10-04-2007 t/m 21-10-2007 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 8(16): 35-40
Anonymus. 2008. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 21-10-2007 t/m 11-04-2008 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 9(17): 41-47
Kwak, R. 2008. Waarneemrubriek VWG-Zuidoost-Achterhoek – periode kwartaal 3 en 4 van 2006 en kwartaal 1 en 2 van 2007. Leunink 35(1): 17-45
Wester, R. 2007. Waarnemingenoverzicht 16 okt 2006 tot 15 feb 2007. Mourik 33(1): 32
Wester, R. 2007. Waarnemingenoverzicht 16 feb 2007 tot 31 mei 2007. Mourik 33(2): 59
Wester, R. 2007. Waarnemingenoverzicht 1 juni 2007 tot 15 okt 2007. Mourik 33(3): 105
Wester, R. 2008. Waarnemingenoverzicht 16 okt 2007 t/m 31 jan 2008. Mourik 34(1): 30

2008
Ovaa, A., Groenendijk, D, Berlijn, M & CDNA. 2009. Rare birds in the Netherlands in 2008. Dutch Birding 31(6): 331-352
Anonymus. 2008. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 21-10-2007 t/m 11-04-2008 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 9(17): 41-47
Anonymus. 2008. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 11-04-2008 t/m 20-10-2008 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 9(18): 37-44
Anonymus. 2009. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 20-10-2008 t/m 26-04-2009 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 10(19): 41-47
Wester, R. 2008. Waarnemingenoverzicht 16 okt 2007 t/m 31 jan 2008. Mourik 34(1): 30
Wester, R. 2008. Waarnemingenoverzicht 1 feb 2008 tot 10 juni 2008. Mourik 34(2): 65
Wester, R. 2008. Waarnemingenoverzicht 11 juni 2008 tot 31 okt 2008. Mourik 34(3): 107
Wester, R. 2009. Waarnemingenoverzicht 31 okt 2008 tot 15 feb 2009. Mourik 35(1): 22

2009
Ovaa, A., Groenendijk, D, Berlijn, M & CDNA. 2010. Rare birds in the Netherlands in 2009. Dutch Birding 32(6): 363-383
Poelmans, A. 2010. Waarnemingenoverzicht. 2009 zeer gevarieerd. Vlerk 27(3): 99-105
Anonymus. 2009. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 20-10-2008 t/m 26-04-2009 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 10(19): 41-47
Anonymus. 2009. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 26-04-2009 t/m 26-10-2009 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 10(20): 34-38
Anonymus. 2010. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 26-10-2009 t/m 29-03-2010 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 11(21): 34-37
Kwak, R. 2010. Waarneemrubriek VWG-Zuidoost-Achterhoek. Leunink 37(1):14-52
Wester, R. 2009. Waarnemingenoverzicht 31 okt 2008 tot 15 feb 2009. Mourik 35(1): 22
Wester, R. 2009. Waarnemingenoverzicht 15 feb 2009 tot 15 juni 2009. Mourik 35(2): 69
Wester, R. 2009. Waarnemingenoverzicht 15 juni 2009 t/m 15 nov 2009. Mourik 35(3): 119
Wester, R. 2010. Waarnemingenoverzicht 15 nov 2009 t/m 15 feb 2010. Mourik 36(1): 17

2010
Ovaa, A., Groenendijk, D, Berlijn, M & CDNA. 2011. Rare birds in the Netherlands in 2010. Dutch Birding 33(6): 357-376
Poelmans, A. 2011. Waarnemingenoverzicht 2010. Vlerk 28(2): 75-80
Anonymus. 2010. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 26-10-2009 t/m 29-03-2010 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 11(21): 34-37
Anonymus. 2010. “In de kijker” Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 29-03-2010 t/m 29-10-2010 Inclusief een aantal waarnemingen in Haaksberger- en Zwillbroekerveen. Uultje 11(22): 37-43
Anonymus. 2011. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 29-10-2010 t/m 24-02-2011. Uultje 12(23): 36-40
Wester, R. 2010. Waarnemingenoverzicht 15 nov 2009 t/m 15 feb 2010. Mourik 36(1): 17
Hornman, M. 2010. Waarnemingenoverzicht 15 feb 2010 – 31 mei 2010. Mourik 36(2): 74
Wester, R. & Hornman, M. 2010. Waarnemingenoverzicht 1 juni 2010 – 1 nov 2010. Mourik 36(3): 126
Hoppenbrouwers, P. 2011. Waarnemingenoverzicht 1 nov 2010 – 1 feb 2011. Mourik 37(1): 36

2011
Ovaa, A., Groenendijk, D., Berlijn, M. & CDNA. 2012. Rare birds in The Netherlands in 2011. Dutch Birding 34(6) 349 – 377
Wester, R. 2012. Waarnemingenoverzicht 2011. Vlerk 29(2): 65-73
Anonymus. 2011. Bijzondere veldwaarnemingen in de Gemeente Neede in de periode van 29-10-2010 t/m 24-02-2011. Uultje 12(23): 36-40
Hoppenbrouwers, P. 2011. Waarnemingenoverzicht 1 nov 2010 – 1 feb 2011. Mourik 37(1): 36
Hornman, M. 2011 Waarnemingenoverzicht 1 feb 2011 t/m 1 mei 2011. Mourik 37(2): 77
Hornman, H. 2011. Waarnemingenoverzicht 1 mei t/m 1 oktober 2011. Mourik 37(3): 114-123
Hoppenbrouwers, P. 2012. Waarnemingenoverzicht 1 oktober 2011 t/m 1 februari 2012. Mourik 38(1): 24-33

2012
Ovaa, A., Groenendijk, D, Haas, M., Berlijn, M. & CDNA. 2013. Rare birds in the Netherlands 2012. Dutch Birding 35(6): 357-379
Wester, R. 2012. Waarnemingenrubriek januari t/m juni 2012. Vlerk 29(3): 115-128
Wester, R. 2012. Waarnemingen 1 juli tot 15 oktober 2012. Vlerk 29(4): 166-175

2013
Haas, M., Slaterus, R. & CDNA. 2014. Rare birds in the Netherlands in 2013. Dutch Birding 36(6): 365-394

2014
Brinkman, J. 2015. Waarnemingenoverzicht nov 2014 t/m jan 2015. Mourik 41(1): 40-45
Haas, M., Slaterus, R. & CDNA. 2015. Rare birds in the Netherlands in 2014. Dutch Birding 37(6): 361-391

2015

Het Vogeljaar
Taapken, J. 1957. Veldwaarnemingen XVIII. Het vogeljaar 5(1/2): 20-21
Taapken, J. 1957. Veldwaarnemingen XIX. Het Vogeljaar 5(3): 39-39
Taapken, J. 1957. Veldwaarnemingen XX. Het vogeljaar 5(4): 56-57
Taapken, J. 1957. Veldwaarnemingen XXI. Het Vogeljaar 5(5): 74-74
Taapken, J. 1957. Veldwaarnemingen XXII. Het Vogeljaar 5(6): 89-89
Taapken, J. 1958. Veldwaarnemingen XXIII. Het vogeljaar 6(2/3): 38-40
Taapken, J. 1958. Veldwaarnemingen XXIV. Het vogeljaar 6(4): 60-60
Taapken, J. 1958. Veldwaarnemingen XXV. Het Vogeljaar 6(5): 82-82
Taapken, J. 1958. Veldwaarnemingen XXVI. Het vogeljaar 6(6): 100-100
Taapken, J. 1959. Veldwaarnemingen XXVII. Het Vogeljaar 7(1): 112-112
Taapken, J. 1959. Veldwaarnemingen XXVIII. Het vogeljaar 7(2/3): 151-152
Taapken, J. 1959. Veldwaarnemingen XXIX. Het vogeljaar 7(4): 174-174
Taapken, J. 1959. Veldwaarnemingen XXX. Het Vogeljaar 7(5): 208-208
Taapken, J. 1959. Veldwaarnemingen XXXI. Het vogeljaar 7(6): 239-240
Taapken, J. 1960. Veldwaarnemingen XXXII. Het Vogeljaar 8(1): 16-16
Taapken, J. 1960. Veldwaarnemingen XXXIII. Het Vogeljaar 8(2): 29-29
Taapken, J. 1960. Veldwaarnemingen XXXIV. Het Vogeljaar 8(3/4): 64-64
Taapken, J. 1960. Veldwaarnemingen XXXV. Het vogeljaar 8(5): 111-112
Taapken, J. 1960. Veldwaarnemingen XXXVI. Het vogeljaar 8(6): 144-144
Taapken, J. 1961. Veldwaarnemingen XXXVII. Het vogeljaar 9(1/2): 169-170
Taapken, J. 1961. Veldwaarnemingen XXXVIII. Het vogeljaar 9(3): 207-208
Taapken, J. 1961. Veldwaarnemingen XXXIX. Het Vogeljaar 9(4): 232-232
Taapken, J. 1961. Veldwaarnemingen XL. Het vogeljaar 9(5): 245-246
Taapken, J. 1962. Veldwaarnemingen XLI. Het vogeljaar 10(2): 331-332
Taapken, J. 1962. Veldwaarnemingen XLII. Het Vogeljaar 10(3): 362-362
Taapken, J. 1962. Veldwaarnemingen XLIII. Het Vogeljaar 10(4): 391-392
Taapken, J. 1962. Veldwaarnemingen XLIV. Het vogeljaar 10(5): 417-418
Taapken, J. 1962. Veldwaarnemingen XLV. Het vogeljaar 10(6): 467-468
Taapken, J. 1963. Veldwaarnemingen XLVI. Het vogeljaar 11(3): 107-108
Taapken, J. 1963. Veldwaarnemingen XLVII. Het vogeljaar 11(4): 129-130
Taapken, J. 1963. Veldwaarnemingen XLVIII. Het Vogeljaar 11(5): 156-156
Taapken, J. 1963. Veldwaarnemingen XLIX. Het vogeljaar 11(6): 209-212
Taapken, J. 1964. Veldwaarnemingen (L). Het vogeljaar 12(1): 233-236
Taapken, J. 1964. Veldwaarnemingen LI. Het vogeljaar 12(3): 308-308
Taapken, J. 1965. Veldwaarnemingen LXII. Het vogeljaar 13(4): 531-532
Taapken, J. 1965. Veldwaarnemingen LIII. Het Vogeljaar 13(5): 550-551
Taapken, J. 1966. Veldwaarnemingen LV. Het vogeljaar 14(1): 85-86
Taapken, J. 1966. Veldwaarnemingen LVI. Het vogeljaar 14(2): 122-123
Taapken, J. 1966. Veldwaarnemingen LVII. Het vogeljaar 14(3): 141-143
Taapken, J. 1966. Veldwaarnemingen LVIII. Het vogeljaar 14(4): 184-186
Taapken, J. 1967. Veldwaarnemingen LIX. Het vogeljaar 15(1): 296-298
Taapken, J. 1967. Veldwaarnemingen LX. Het vogeljaar 15(2): 335-338
Taapken, J. 1967. Veldwaarnemingen LXI. Het vogeljaar 15(3): 384-386
Taapken, J. 1967. Veldwaarnemingen LXII. Het vogeljaar 15(4): 408-410
Taapken, J. 1967. Veldwaarnemingen LXII. Het vogeljaar 15(5): 423-425
Taapken, J. 1967. Veldwaarnemingen LXII. Het vogeljaar 15(6): 464-466
Taapken, J. 1968. Veldwaarnemingen LXIII. Het vogeljaar 16(1): 494-498
Taapken, J. 1968. Veldwaarnemingen LXIV. Het vogeljaar 16(2): 542-546
Taapken, J. 1968. Veldwaarnemingen LXV. Het vogeljaar 16(3): 566-570
Taapken, J. 1968. Veldwaarnemingen LXVI. Het vogeljaar 16(4): 608-609
Taapken, J. 1968. Veldwaarnemingen LXVII. Het vogeljaar 16(5): 640-642
Taapken, J. 1968. Veldwaarnemingen LXVII. Het vogeljaar 16(6): 670-673
Taapken, J. 1969. Veldwaarnemingen LXIX. Het vogeljaar 17(1): 43-48
Taapken, J. 1969. Veldwaarnemingen LXX. Het vogeljaar 17(2): 67-70
Taapken, J. 1969. Veldwaarnemingen LXXI. Het vogeljaar 17(3): 91-92
Taapken, J. 1969. Veldwaarnemingen LXXII. Het vogeljaar 17(4): 116-118
Taapken, J. 1969. Veldwaarnemingen LXXIII. Het vogeljaar 17(5): 174-175
Taapken, J. 1969. Veldwaarnemingen LXXIV. Het vogeljaar 17(6): 205-207
Taapken, J. 1970. Veldwaarnemingen LXXV. Het vogeljaar 18(1): 228-229
Taapken, J. 1970. Veldwaarnemingen LXXVI. Het vogeljaar 18(2): 254-256
Taapken, J. 1970. Veldwaarnemingen LXXVII. Het vogeljaar 18(3): 293-294
Taapken, J. 1970. Veldwaarnemingen LXXVIII. Het vogeljaar 18(4): 331-333
Taapken, J. 1970. Veldwaarnemingen LXXIX. Het vogeljaar 18(5): 357-359
Taapken, J. 1970. Veldwaarnemingen LXXX. Het vogeljaar 18(6): 405-407
Taapken, J. 1971. Veldwaarnemingen LXXXI. Het vogeljaar 19(1): 452-454
Taapken, J. 1971. Veldwaarnemingen LXXXII. Het vogeljaar 19(2): 501-503
Taapken, J. 1971. Veldwaarnemingen LXXXIII. Het vogeljaar 19(3): 533-534
Taapken, J. 1971. Veldwaarnemingen LXXXIV. Het vogeljaar 19(5): 620-621
Taapken, J. 1972. Veldwaarnemingen LXXXV. Het vogeljaar 20(1): 43-46
Taapken, J. 1972. Veldwaarnemingen LXXXVI. Het vogeljaar 20(2): 77-78
Taapken, J. 1972. Veldwaarnemingen LXXXVII. Het vogeljaar 20(3): 117-118
Taapken, J. 1972. Veldwaarnemingen LXXXVIII. Het vogeljaar 20(6): 260-262
Taapken, J. 1973. Veldwaarnemingen LXXXIX. Het vogeljaar 21(1): 308-310
Taapken, J. 1973. Veldwaarnemingen XC. Het vogeljaar 21(2): 357-359
Taapken, J. 1973. Veldwaarnemingen XCI. Het vogeljaar 21(3): 405-408
Taapken, J. 1973. Veldwaarnemingen XCII. Het Vogeljaar 21(4): 447-448
Taapken, J. 1973. Veldwaarnemingen XCIII. Het vogeljaar 21(5): 493-494
Taapken, J. 1974. Veldwaarnemingen XCIV. Het vogeljaar 22(1): 589-592
Taapken, J. 1974. Veldwaarnemingen XCV. Het vogeljaar 22(3): 807-807
Taapken, J. 1974. Vervolg van ’Veldwaarnemingen XCV’ (zie pag. 807). Het Vogeljaar 22(4): 856-856
Taapken, J. 1974. Veldwaarnemingen XCVI. Het Vogeljaar 22(5): 903-904
Taapken, J. 1974. Veldwaarnemingen XCVII. Het vogeljaar 22(6): 947-950
Taapken, J. 1975. Veldwaarnemingen XCVIII. Het vogeljaar 23(1): 46-48
Taapken, J. 1975. Veldwaarnemingen XCIX. Het vogeljaar 23(4): 183-184
Taapken, J. 1975. Veldwaarnemingen C. Het vogeljaar 23(6): 292-296
Taapken, J. 1976. Veldwaarnemingen Cl. Het vogeljaar 24(1): 55-56
Lichtenbeld, H.J. 1978. Veldwaarnemingen Cl. Het vogeljaar 26(1): 42-44
Lichtenbeld, H.J. 1978. Veldwaarnemingen CII. Het vogeljaar 26(2): 97-99
Lichtenbeld, H.J. 1978. Veldwaarnemingen CIII. Het vogeljaar 26(3): 145-147
Lichtenbeld, H.J. 1978. Veldwaarnemingen CIV. Het vogeljaar 26(4): 200-202
Lichtenbeld, H.J. 1978. Veldwaarnemingen CV. Het vogeljaar 26(5): 254-256
Lichtenbeld, H.J. 1978. Veldwaarnemingen CVI. Het vogeljaar 26(6): 312-314
Lichtenbeld, H.J. 1979. Veldwaarnemingen CVII. Het vogeljaar 27(1): 46-48
Lichtenbeld, H.J. 1979. Veldwaarnemingen CVIII. Het vogeljaar 27(2): 102-103
Lichtenbeld, H.J. 1979. Veldwaarnemingen CIX. Het vogeljaar 27(3): 156-160
Lichtenbeld, H.J. 1979. Veldwaarnemingen CX. Het vogeljaar 27(4): 200-202
Lichtenbeld, H.J. 1979. Veldwaarnemingen CXI. Het vogeljaar 27(6): 327-329
Lichtenbeld, H.J. 1980. Veldwaarnemingen CXII. Het vogeljaar 28(1): 53-56
Lichtenbeld, H.J. 1980. Veldwaarnemingen CXIII. Het vogeljaar 28(2): 107-109
Lichtenbeld, H.J. 1980. Veldwaarnemingen CXIV. Het vogeljaar 28(3): 164-166
Lichtenbeld, H.J. 1980. Veldwaarnemingen CXV. Het vogeljaar 28(4): 219-223
Lichtenbeld, H.J. 1980. Veldwaarnemingen CXVI. Het Vogeljaar 28(5): 275-278
Lichtenbeld, H.J. 1980. Veldwaarnemingen CXVII. Het vogeljaar 28(6): 333-335
Lichtenbeld, H.J. 1981. Veldwaarnemingen CXVIII. Het vogeljaar 29(1): 54-56
Lichtenbeld, H.J. 1981. Veldwaarnemingen CXIX. Het vogeljaar 29(2): 108-111
Lichtenbeld, H.J. 1981.Veldwaarnemingen CXX. Het vogeljaar 29(3): 165-168
Lichtenbeld, H.J. 1981. Veldwaarnemingen CXXI. Het vogeljaar 29(5): 277-280
Lichtenbeld, H.J. 1981. Veldwaarnemingen CXXII. Het vogeljaar 29(6): 333-336
Lichtenbeld, H.J. 1982. Veldwaarnemingen CXXIII. Het vogeljaar 30(1): 52-55
Lichtenbeld, H.J. 1982. Veldwaarnemingen CXXIV. Het vogeljaar 30(2): 116-119
Lichtenbeld, H.J. 1982. Veldwaarnemingen CXXV. Het vogeljaar 30(3): 172-175
Lichtenbeld, H.J. 1982. Veldwaarnemingen CXXVI. Het vogeljaar 30(4): 227-229
Lichtenbeld, H.J. 1982. Veldwaarnemingen CXXVII. Het vogeljaar 30(6): 347-349
Lichtenbeld, H.J. 1983. Veldwaarnemingen CXXIX. Het vogeljaar 31(1): 45-48
Lichtenbeld, H.J. 1983. Veldwaarnemingen CXXX. Het vogeljaar 31(4): 213-215
Lichtenbeld, H.J. 1983. Veldwaarnemingen CXXXI. Het vogeljaar 31(5): 260-262
Lichtenbeld, H.J. 1983. Veldwaarnemingen CXXXII. Het vogeljaar 31(6): 310-312
Lichtenbeld, H.J. 1984. Veldwaarnemingen CXXXIII. Het vogeljaar 32(1): 54-56
Lichtenbeld, H.J. 1984. Veldwaarnemingen CXXXIV. Het vogeljaar 32(2): 101-104
Lichtenbeld, H.J. 1984. Veldwaarnemingen CXXXV. Het vogeljaar 32(4): 220-223
Lichtenbeld, H.J. 1984. Veldwaarnemingen CXXXVI. Het vogeljaar 32(5): 270-272
Lichtenbeld, H.J. 1984. Veldwaarnemingen CXXXVII. Het vogeljaar 32(6): 318-319
Lichtenbeld, H.J. 1985. Veldwaarnemingen CXXXVIII. Het vogeljaar 33(1): 46-48
Lichtenbeld, H.J. 1985. Veldwaarnemingen CXXXIX. Het vogeljaar 33(2): 93-95
Lichtenbeld, H.J. 1985. Veldwaarnemingen CXXXX. Het vogeljaar 33(3): 142-144
Lichtenbeld, H.J. 1985. Veldwaarnemingen CXXXXI. Het vogeljaar 33(4): 189-192
Lichtenbeld, H.J. 1985. Veldwaarnemingen CXXXXII. Het vogeljaar 33(6): 302-304
Lichtenbeld, H.J. 1986. Veldwaarnemingen CXXXXIII. Het vogeljaar 34(1): 44-48
Lichtenbeld, H.J. 1986. Veldwaarnemingen CXLIV. Het vogeljaar 34(2): 94-95
Lichtenbeld, H.J. 1986. Veldwaarnemingen CXLV. Het vogeljaar 34(3): 149-151
Lichtenbeld, H.J. 1986. Veldwaarnemingen CXLVI. Het vogeljaar 34(6): 299-304
Lichtenbeld, H.J. 1987. Veldwaarnemingen CXLVII. Het vogeljaar 35(1): 54-56
Lichtenbeld, H.J. 1987. Veldwaarnemingen CXLVIII. Het vogeljaar 35(2): 103-104
Lichtenbeld, H.J. 1987. Veldwaarnemingen CXLIX. Het vogeljaar 35(6): 356-359
Lichtenbeld, H.J. 1988. Veldwaarnemingen CXLX. Het vogeljaar 36(1): 42-44
Lichtenbeld, H.J. 1988. Veldwaarnemingen CLI. Het vogeljaar 36(2): 94-96
Lichtenbeld, H.J. 1988. Veldwaarnemingen CLII. Het vogeljaar 36(3): 142-144
Lichtenbeld, H.J. 1988. Veldwaarnemingen CLIII. Het vogeljaar 36(4): 182-184
Lichtenbeld, H.J. 1988. Veldwaarnemingen CLIV. Het vogeljaar 36(5): 222-224
Lichtenbeld, H.J. 1989. Veldwaarnemingen CLV. Het vogeljaar 37(1): 47-48
Lichtenbeld, H.J. 1989. Veldwaarnemingen CLVI. Het vogeljaar 37(2): 93-95
Lichtenbeld, H.J. 1989. Veldwaarnemingen CLVII. Het vogeljaar 37(3): 141-142
Lichtenbeld, H.J. 1989. Veldwaarnemingen CLVIII. Het vogeljaar 37(4): 190-191
Lichtenbeld, H.J. 1989. Veldwaarnemingen CLIX. Het vogeljaar 37(5): 235-236
Lichtenbeld, H.J. 1990. Veldwaarnemingen CLX. Het vogeljaar 38(1): 47-48
Lichtenbeld, H.J. 1990. Veldwaarnemingen CLXI. Het vogeljaar 38(2): 95-96
Lichtenbeld, H.J. 1990. Veldwaarnemingen CLXII. Het vogeljaar 38(4): 190-192
Lichtenbeld, H.J. 1990. Veldwaarnemingen CLXIII. Het vogeljaar 38(5): 238-240
Lichtenbeld, H.J. 1990. Veldwaarnemingen CLXIV. Het vogeljaar 38(6): 286-288
Lichtenbeld, H.J. 1991. Veldwaarnemingen CLXV. Het vogeljaar 39(1): 46-48
Lichtenbeld, H.J. 1991. Veldwaarnemingen CLXVI. Het vogeljaar 39(2): 94-96
Lichtenbeld, H.J. 1991. Veldwaarnemingen CLXVII. Het vogeljaar 39(3): 142-144
Lichtenbeld, H.J. 1991. Veldwaarnemingen CLXVIII. Het vogeljaar 39(4): 190-192
Lichtenbeld, H.J. 1991. Veldwaarnemingen CLXIX. Het vogeljaar 39(5): 239-240
Lichtenbeld, H.J. 1991. Veldwaarnemingen CLXX. Het vogeljaar 39(6): 287-288
Lichtenbeld, H.J. 1992. Veldwaarnemingen CLXXI. Het vogeljaar 40(1): 47-48
Lichtenbeld, H.J. 1992. Veldwaarnemingen CLXXII. Het vogeljaar 40(2): 94-96
Lichtenbeld, H.J. 1992. Veldwaarnemingen CLXXIII. Het vogeljaar 40(3): 143-144
Lichtenbeld, H.J. 1992. Veldwaarnemingen CLXXIV. Het vogeljaar 40(4): 190-192
Lichtenbeld, H.J. 1992. Veldwaarnemingen CLXXV. Het vogeljaar 40(5): 239-240
Lichtenbeld, H.J. 1992. Veldwaarnemingen CLXXVI. Het vogeljaar 40(6): 287-288
Lichtenbeld, H.J. 1993. Veldwaarnemingen CLXXVII. Het vogeljaar 41(2): 95-96
Lichtenbeld, H.J. 1993. Veldwaarnemingen CLXXVIII. Het vogeljaar 41(3): 143-144
Lichtenbeld, H.J. 1993. Veldwaarnemingen CLXXIX. Het vogeljaar 41(4): 190-191
Lichtenbeld, H.J. 1993. Veldwaarnemingen CLXXX. Het vogeljaar 41(5): 238-240
Lichtenbeld, H.J. 1993. Veldwaarnemingen CLXXXI. Het vogeljaar 41(6): 286-287
Lichtenbeld, H.J. 1994. Veldwaarnemingen CLXXXII. Het vogeljaar 42(1): 46-48
van Donkersgoed, N. 1994. Veldwaarnemingen CLXXXIII. Het vogeljaar 42(2): 94-95
van Donkersgoed, N. 1994. Veldwaarnemingen CLXXXIV. Het vogeljaar 42(3): 143-144
van Donkersgoed, N. 1994. Veldwaarnemingen CLXXXV. Het vogeljaar 42(4): 190-191
van Donkersgoed, N. 1994. Veldwaarnemingen CLXXXVI. Het vogeljaar 42(5): 236-238
van Donkersgoed, N. 1994. Veldwaarnemingen CLXXXVII. Het vogeljaar 42(6): 286-288
van Donkersgoed, N. 1995. Veldwaarnemingen CLXXXVIII. Het vogeljaar 43(1): 47-48
van Donkersgoed, N. 1995. Veldwaarnemingen CLXXXIX. Het vogeljaar 43(2): 93-94
van Donkersgoed, N. 1995. Veldwaarnemingen CXC. Het vogeljaar 43(3): 143-144
van Donkersgoed, N. 1995. Veldwaarnemingen CXCI. Het vogeljaar 43(4): 191-192
van Donkersgoed, N. 1995. Veldwaarnemingen CXCII. Het vogeljaar 43(5): 239-240
van Donkersgoed, N. 1995. Veldwaarnemingen CXCIII. Het vogeljaar 43(6): 287-288
van Donkersgoed, N. 1996. Veldwaarnemingen CXCIV. Het vogeljaar 44(1): 46-48
van Donkersgoed, N. 1996. Veldwaarnemingen CXCV. Het vogeljaar 44(2): 94-96
van Donkersgoed, N. 1996. Veldwaarnemingen CXCVI. Het vogeljaar 44(3): 143-144
van Donkersgoed, N. 1996. Veldwaarnemingen CXCVII. Het vogeljaar 44(4): 190-192
van Donkersgoed, N. 1996. Veldwaarnemingen CXCVIII. Het vogeljaar 44(5): 238-240
van Donkersgoed, N. 1996. Veldwaarnemingen CXCIX. Het vogeljaar 44(6): 286-288
van Donkersgoed, N. 1997. Veldwaarnemingen CC. Het vogeljaar 45(1): 44-46
van Donkersgoed, N. 1997. Veldwaarnemingen CCI. Het vogeljaar 45(2): 94-96
van Donkersgoed, N. 1997. Veldwaarnemingen CCII. Het vogeljaar 45(3): 140-142
van Donkersgoed, N. 1997. Veldwaarnemingen CCIII. Het vogeljaar 45(4): 189-191
van Donkersgoed, N. 1997. Veldwaarnemingen CCIV. Het vogeljaar 45(5): 236-239
van Donkersgoed, N. 1997. Veldwaarnemingen CCV. Het vogeljaar 45(6): 284-288
van Donkersgoed, N. 1998. Veldwaarnemingen CCVI. Het vogeljaar 46(1): 45-48
van Donkersgoed, N. 1998. Veldwaarnemingen CCVII. Het vogeljaar 46(2): 93-96
van Donkersgoed, N. 1998. Veldwaarnemingen CCVIII. Het vogeljaar 46(3): 141-144
van Donkersgoed, N. 1998. Veldwaarnemingen CCIX. Het vogeljaar 46(4): 190-192
van Donkersgoed, N. 1998. Veldwaarnemingen CCX. Het vogeljaar 46(5): 237-240
van Donkersgoed, N. 1998. Veldwaarnemingen CCXI. Het vogeljaar 46(6): 285-288
van Donkersgoed, N. 1999. Veldwaarnemingen CCXII. Het vogeljaar 47(1): 45-48
van Donkersgoed, N. 1999. Veldwaarnemingen CCXIII. Het vogeljaar 47(2): 93-95
van Donkersgoed, N. 1999. Veldwaarnemingen CCXIV. Het vogeljaar 47(3): 138-142
van Donkersgoed, N. 1999. Veldwaarnemingen CCXV. Het vogeljaar 47(4): 190-192
van Donkersgoed, N. 1999. Veldwaarnemingen CCXVI. Het vogeljaar 47(5): 237-240
van Donkersgoed, N. 1999. Veldwaarnemingen CCXVII. Het vogeljaar 47(6): 286-288
van Donkersgoed, N. 2000. Veldwaarnemingen CCXVIII. Het vogeljaar 48(1): 45-48
van Donkersgoed, N. 2000. Veldwaarnemingen CCXIX. Het vogeljaar 48(2): 93-96
van Donkersgoed, N. 2000. Veldwaarnemingen CCXX. Het vogeljaar 48(3): 141-144
van Donkersgoed, N. 2000. Veldwaarnemingen CCXXI. Het vogeljaar 48(4): 190-192
van Donkersgoed, N. 2000. Veldwaarnemingen CCXXII. Het vogeljaar 48(5): 235-239
van Donkersgoed, N. 2000. Veldwaarnemingen CCXXIII. Het vogeljaar 48(6): 285-288
Smeets, W. & Taapken, J. 2001. Veldwaarnemingen CCXXIV. Het vogeljaar 49(1): 45-48
Maréchal, P. 2001. Veldwaarnemingen CCXXV. Het vogeljaar 49(2): 93-96
Maréchal, P. 2001. Veldwaarnemingen CCXXVI. Het vogeljaar 49(3): 139-144
Maréchal, P. 2001. Veldwaarnemingen CCXXVII. Het vogeljaar 49(4): 188-192
Maréchal, P. 2001. Veldwaarnemingen CCXXVIII. Het vogeljaar 49(5): 234-240
Maréchal, P. 2001. Veldwaarnemingen CCXXIX. Het vogeljaar 49(6): 283-288
Anonymus. 2002. Veldwaarnemingen. Het vogeljaar 50(1): 44-46

Waarnemingen overige
Ebels, E. 1996. Records of probable escapes in the Netherlands. Dutch Birding 18(2): 75-78
Ebels, E. 2004. Records of probable escapes in the Netherlands, part 2. Dutch Birding 26(5): 305-314
Kist, J, & Tekke, M.J. 1979. Avifauna van Nederland: Mededeling 5 van de Commissie voor de Nederlandse Avifauna. Limosa 52(3): 209-216.
van Oort E.D. 1928. Ornithologia Neerlandica. De vogels van Nederland, deel III. Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage
Voous K.H. 1953. Het systematisch en zoögeographisch onderzoek betreffende de vogels van Nederland. Ardea 41(1-4): 226 – 238.
de Vries, T.Gs. 1932. Ornithologische wetenswaardigheden uit vorige eeuwen I. Limosa 5(4): 158-165.