Ruigpootuil

Aegolius funereus                                                                                               dwaalgast (4)

Ruigpootuil, Rijkerswoerd, Arnhem, 3 oktober 2012 (c) Marga Goed
Ruigpootuil, Rijkerswoerd, Arnhem, 3 oktober 2012 (©Marga Goed)

Familie
Uilen (Strigidae)

cdna-beoordeling:           ja
eerste jaar Gelderland    1996
rode lijst                            nee

Algemene informatie

Historie

Herkenning
Pitfalls

Soortbiologie

Gedrag algemeen

Verspreiding en trend

Waarnemingen
aanvaard
1. 29 april 2009 Sint Walrick, Hatertse Vennen, Heumen, vondst, plukrest, foto (G. Nillissen)
2. 25 – 30 mei 2012 Veluwezoom, Rheden, ♂roepend, geluidsopname. (R. Stolk, R.Wester e.a.)
3. 3 oktober 2012 Rijkerswoerd, Arnhem. kort ter plaatse in tuin, levend, foto (J. Goed, M. Goed)
4. 30 oktober 2012 Gelredome, Batavierenweg, Arnhem. vondst levend, foto [via opvang St Noach]

niet beoordeeld
1. 10 mei 1979 Velperweg, Imbosch, Rheden. ♂ roepend (P. van de Akker)
2. 27 december 1985 Heuven, Rheden. ♂ roepend (R. Vogel, K. Weiland)
3. 4-6 en 13 februari 1986 Kruishorst, Worth Rheden, Rheden, ♂ roepend. (N. Kwint, F. Erhart e.a..)
5. 4 maart 1989 Van Ark, Imbosch, Rheden. ♂ roepend. (F. Erhart)
6. 16 september 1990 Imboschberg, Rheden. ♂ roepend (R. Kreetz)
7. 12 maart 1993 Imbosch, Rheden. ♂ roepend (R. Wester, D. van der Velden e.a.)
8. 11, 14 en 24 september 1994 Beekhuizen, Rheden. ♂ roepend. (J.Knijn, R.Kreetz en R. Kwak)
9. 30 mei 2012 Beerenberg, Veluwezoom, Rheden, ♂roepend (R. Vogel)

Toelichting
volgt

Niet-broedvogels
Gedrag
Biotoop
Verspreiding en trend
Bijzonderheden
Inventarisatie

Onderzoek

Fenologie
eerste
laatste

Bijzonderheden

Geluid
Waarneming.nl – Ruigpootuil – Gelderland [link]

Video’s

Foto’s
Waarneming.nl – Ruigpootuil – Gelderland [link]

Ruigpootuil, Rijkerswoerd, Arnhem, 3 oktober 2012 (©Marga Goed)
Ruigpootuil, Rijkerswoerd, Arnhem, 3 oktober 2012 (©Marga Goed)

 

 

 

 

 

 

Ruigpootuil, Batavierenweg, Gelredome, Arnhem, 30 oktober 2012 (©Vogelopvang Noach)
Ruigpootuil, Batavierenweg, Gelredome, Arnhem, 30 oktober 2012 (©Vogelopvang Noach)
Ruigpootuil, Batavierenweg, Gelredome, Arnhem, 30 oktober 2012 (©Vogelopvang Noach)
Ruigpootuil, Batavierenweg, Gelredome, Arnhem, 30 oktober 2012 (©Vogelopvang Noach)
Ruigpootuil plukrest Havik, St Walrick Hatertse Vennen, Heumen 29 april 2009 (©Harvey van Diek 9_januari_2010))
Ruigpootuil plukrest Havik, St Walrick Hatertse Vennen, Heumen 29 april 2009 (©Harvey van Diek 9 januari 2010))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblogs

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Aegolius funereus. [link]
SOVON – Ruigpootuil [link]
Vogelbescherming – Ruigpootuil [link]

Referenties
Boerma, E., Groen, L. G., Voous, K.R. & R. J. Wight.1987. Eerste Ruigpootuilen Aegolius funereus in Nederland. Limosa 60(1): 1-8
Goed, J. & Wester, R. 2012. Ruigpootuil in Rijkerswoerd. Vlerk 29(4):145-146
Kwint N.D & Sierdsema H. 1997, Van Roze Pelikaan tot Kruisbek; Bewerking van het waarnemingenarchief Vogelwerkgroep Arnhem e.o 1970 – 1995. Rapport Vogelwerkgroep Arnhem 97-1
Ovaa, A., Groenendijk, D, Haas, M., Berlijn, M. & CDNA. 2013. Rare birds in the Netherlands 2012. Dutch Birding 35(6): 357-379
Weiland, K. 1986. De Ruigpootuil. Vlerk 3(4): 83-85

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Ruigpootuil [link]
Waarneming.nl – Ruigpootuil – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, juli 2015

Bijdragen door

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Ruigpootuil Aegolius funereus. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/ruigpootuil

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com