Withalsvliegenvanger

Ficedula albicollis     dwaalgast (3)

Withalsvliegenvanger, adult ♂, Noord-Ginkel, Ede, 6 juni 2006 (©Erik de Waard)
Withalsvliegenvanger, adult ♂, Noord-Ginkel, Ede, 6 juni 2006 (©Erik de Waard)

Familie
Vliegenvangers (Muscicapidae)

cdna-beoordeling:           ja
eerste jaar Gelderland     1907

Algemene informatie
volgt.

Waarnemingen
     aanvaard
1.  7 mei 1907 Wageningen, Wageningen, ♂ (A.A. van Pelt Lechner)
2.  8 mei-29 juni 2004 Heidebloemallee, Noord-Ginkel, Ede, adult zomerkleed ♂ (B.Heeres e.a.)
2+.  13 mei-12 juni 2006 Heidebloemallee, Noord-Ginkel, Ede, adult zomerkleed ♂ (B.Heeres e.a.)
3. 12 – 21 mei 2018 Het Frusselt, Vierhouten, Nunspeet,2e kalenderjaar ♂ zingend, foto, video, geluid (R. Winters e.a.)

    niet aanvaard
1. mei 1953 De Steeg, Rheden [Ten Kate 1959]
2. 31 augustus 1968 Kasteel Verwolde, Laren, Lochem [Tekke 1970]
3. 21 juli 2012 Oud Reemst, Planken Wambuis, Ede

Toelichting
Het eerste geval voor Gelderland, in 1907, werd ’s ochtends ontdekt door Van Pelt Lechner in de botanische tuin van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen. Hij kon deze vanaf een paar meter goed bekijken, voordat deze even later in noordwestelijke richting verdween. Het mannetje in 2004 werd wegens mogelijke verstoringsgevoeligheid niet publiekelijk bekend gemaakt: slechts een handvol waarnemers waren in deze langdurige pleisteraar te zien en horen. Het jaar er op werd op deze locatie geen Withalsvliegenvanger aangetroffen, in 2006 dook op vrijwel exact dezelfde plek weer een zingende man op. Deze werd wel publiekelijk bekend, zodat tientallen geïnteresseerden de territoriale man bezochten. Het mannetje zong vaak vanaf een afgeknapte berkenboom, waarin een gat zat, welke hij ‘bezet’ hield. Het mannetje van mei 2018 werd ontdekt door Rik Winters tijdens een skate-ronde door Rik Winters

Geluiden
Waarneming.nl – Withalsvliegenvanger – Gelderland [link]

Video’s

Foto’s
Waarneming.nl – Withalsvliegenvanger – Gelderland [link]

Weblogs

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Ficedula albicollis [link]

Referenties
Heeres, B. 2004. Withalsvliegenvanger. Pennevluchten 22(3): 98-99
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J. & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979 tweede fase. Dutch Birding 18(4): 190-191
ten Kate, C.G.B. 1959. Ornithologie van Nederland, 1956-II en 1957. Limosa 32(1): 66-66.
Snouckaert van Schauburg, R.C.E.G. 1908. Avifauna Neerlandica. Leeuwarden; pagina 36
Snouckaert van Schauburg, R.B. 1908. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen van 1 mei 1907 tot en met 30 april 1908. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel XI,aflevering 1: 36-51
Tekke, M.J. 1970. Ornithologie van Nederland 1968. Limosa 43(1): 56-56.

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Withalsvliegenvanger [link]
Waarneming.nl – Withalsvliegenvanger – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 29 december 2018

Met medewerking van

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis. Avifauna van Gelderland. Website:
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/withalsvliegenvanger/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com