Witbuikrotgans

Branta hrota                                                                                                          dwaalgast (6)

Witbuikrotgans, Ingense Waarden, 11 maart 2011 (©Jurriën van Deijk)
Witbuikrotgans, Ingense Waarden, Buren, 11 maart 2011 (©Jurriën van Deijk)

Familie
Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

cdna-beoordeelsoort:    nee
eerste jaar Gelderland   1979

Algemene informatie
volgt

Historie
volgt

Herkenning
volgt

Verspreiding en trend

Waarnemingen
aanvaard
1. 3 maart 1979 Wercheren en Ooijse Graaf, Ooijpolder, Berg en Dal. (A. van Eck, A. Vink)
2. 14 januari 1996 Struikenweg, Ooijpolder, Berg en Dal, (2) adult. (M. Hornman, J.Jacobs)
3. 23 januari 1996 Velperwaarden, Velp, Rheden en IJsseloord, Arnhem. (B. van Gennip, J. Jansen, E. Ernens)
4. 9 – 11 maart 2011 Ingense Waarden, Ingen, Buren, adult, foto. (P. Frijling e.a.)
5. 17 maart 2012 Mauriksche en Ecksche Waarden, Maurik, Buren, 2kj, foto. (PG.                 Gelderblom, M. Koopmans)
6. 6 – 17 oktober 2016 Hondsbroekse Pleij, Westervoort, adult, foto. (M. Bosman e.a.)

niet beoordeeld
1. 28 december 1981 De Bijland, Tolkamer, Rijnwaarden, (3). vwg Arnhem-archief. Onduidelijkheid over het aantal
2. 14 januari 1996 Zeppelinstraat, Harderwijk, (2). Geen details kleed en omstandigheden.
3. 20 januari 1996 Rhederlaag, Zevenaar, (3). uit vwg Arnhem-archief. Genoemde waarnemer weet zelf niets van deze waarneming.
4. 23 februari 1996 Doornenburg, Lingewaard,(2) adult. Geen details kleed en omstandigheden.
5. 9 januari 2005 Olburgen. Bronckhorst. vwg Arnhem-archief. Geen details kleed en omstandigheden.
6. 18 januari 2005 Velperwaarden, Velp, Rheden. vwg Arnhem-archief. Geen details kleed en omstandigheden.

Toelichting
volgt

Niet-broedvogels
Gedrag
Biotoop
Verspreiding en trend
Bijzonderheden
Inventarisatie

Onderzoek

Fenologie
eerste
laatste

Bijzonderheden

Video’s

Foto’s
Waarneming.nl – Witbuikrotgans – Gelderland [link]

Witbuikrotgans, Ooijpolder, Berg en Dal, 14 januari 1996, schets Jan Jacobs in Mourik 22(2),1996
Witbuikrotgans, Ooijpolder, Berg en Dal, 14 januari 1996, schets Jan Jacobs, kaft Mourik 22(2),1996
Witbuikrotgans, adult, Ingense Waarden, Ingen, Buren, 11 maart 2011 (©Erik de Waard)
Witbuikrotgans, adult, Ingense Waarden, Ingen, Buren, 11 maart 2011 (©Erik de Waard)
Witbuikrotgans, 2kj, Mauriksche en Ecksche waarden, 17 maart 2012 (©PieterGeert Gelderblom)
Witbuikrotgans, 2kj, Mauriksche en Ecksche waarden, Buren, 17 maart 2012 (©PieterGeert Gelderblom)

Weblogs

Soortinformatie
SOVON – Witbuikrotgans [link]

Referenties
Anonymus.2013. Witbuikrotgans Branta hrota, p74 in: Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 2013. Van IJsduiker tot IJsgors
Anoniem. 1996. Witbuikrotganzen in het seizoen 1995/96. SOVON-Nieuws 9(3): 14
van der Berg, A.B. 1984. Invasie van de Witbuikrotgans Branta bernicla hrota in de winter 1981-1982. Limosa 57(4): 129-132.
Bijlsma R.G., Hustings F. & Camphuysen C.J. 2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
Brenkman A., van Oort L. – Soortenlijst Culemborg, Hak-al Special, feb. 2002: Soortenlijst Culemborg 2006
Hornman, M. 1996. Bijzondere ganzen doen dankzij de koude de Ooijpolder aan. Mourik 22(2): 63-64
Koffijberg, K. 2010. Op één na grootste influx Witbuikrotganzen in 2009/10. SOVON-Nieuws 23(1): 22-23
Scharringa, C.J.G. & Osieck, E.R. 1982. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1981. Limosa 55(4): 125-138.

Webreferenties
Brouwer, P. 2012. Witbuikrotgans. Digitale Avifauna Vogelwerkgroep Nijmegen. [link]
Waarneming.nl – Witbuikrotgans – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, bijgewerkt 29 oktober 2015

Bijdragen door

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Witbuikrotgans Branta hrota. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/witbuikrotgans

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com