Terekruiter

Xenus cinereus                                                                                                     dwaalgast (1)

Familie
Steltlopers (Scolopacidae)

cdna-beoordeling:           nee
laatste jaar beoordeling  2014
eerste jaar Gelderland     2002

Algemene informatie
volgt

Waarnemingen
    aanvaard
1. 15 juli 2002, Dijkhof, Twello, Voorst, →W, foto (A. Vink, E. Ernens, D. Uit de Weerd)

Toelichting
Het enige geval voor Gelderland gaat om een adult zomerkleed die overdag werd ontdekt in de Overijsselse Ossenwaard langs de IJssel bij Deventer en om 19:15 met tien Tureluurs naar het westen vertrok. Een aantal vogelaars konden toen vaststellen dat hierbij de provinciegrens met Gelderland werd gepasseerd, die een kleine 750meter ten westen van de Ossenwaard ligt. De ruiter is destijds door de CDNA alleen aanvaard voor de provincie Overijssel. In 2014 is een verzoek om uitbreiding met Gelderland ingediend, een hamerstuk en de aanvaarding zou met publicatie in het CDNA-jaaroverzicht over 2013 officieel zijn geworden. Door omstandigheden werd verzuimd de provinciale toevoeging te publiceren, en vindt nu vermelding plaats in het jaaroverzicht over 2014.

Foto’s – video’s

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Xenus cinereus. [link]

Referenties
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2003. Rare birds in the Netherlands in 2002. Dutch Birding 25(6): 361-384

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Terekruiter [link]
Waarneming.nl – Terekruiter – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 20 februari 2015

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Terekruiter Xenus cinereus. Avifauna van Gelderland. Website:
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/terekruiter/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com