Stormvogeltje

Hydrobates pelagicus                                                                                             dwaalgast (1)

Stormvogeltje, Nieuw-Milligen, Apeldoorn, 28 juni 1966, Naturalis Biodiversity Center, Leiden (© Justin Jansen)
Stormvogeltje, Nieuw-Milligen, Apeldoorn, 28 juni 1966, NBC, Leiden (©Justin Jansen)

Familie
Stormvogeltjes (Hydrobatidae)

cdna-beoordeling:           nee
laatste jaar beoordeling  1999
eerste jaar Gelderland     1966

Algemene informatie
Het Stormvogeltje werd door de CDNA beoordeeld van 1 januari 1982 [Scharringa & Osieck 1982; Moerbeek et al 1987] tot en met 1999 [van der Vliet et al. 2000]. De gevallen van de soort voor 1980 werden niet opnieuw beoordeeld bij de herziening van de Nederlandse Lijst [van IJzendoorn 1996].

Historie

Herkenning
Pitfalls

Gedrag algemeen

Waarnemingen
aanvaard
1. 28 juni 1966 Nieuw-Milligen, Apeldoorn, vondst, dood, foto (D. Jonkers; in collectie               Naturalis Biodiversity Center, Leiden, collectienr 37778)

niet aanvaard
1. 23 oktober 1982 Lek bij Redichemse Waard, Culemborg

niet beoordeeld
1. 4 november 1959 Heerde, Heerde, vondst, dood [ten Kate 1961, Taapken 1960]
2. 27 september 1963 Kust thv Weisteeg, Harderwijk (E. Bosch, via v.d Beek) [ten Kate              1965, Taapken 1963]
3. 2 november 1965 Rammelwaard, Voorst (R.M. Weerman) [van den Bergh 1979]
4. 4 januari 1998 Waal thv Weurtse Plaat, Beuningen, langsvliegend (B. Hesse) [archief vwg     Nijmegen]

Toelichting
Het Stormvogeltje van Nieuw-Milligen werd door Dick Jonkers dood gevonden op een natte asfaltweg. Op 27 en 28 juni 1966 was er een noordwesterstorm windkracht 8. De waarneming kwam boven water toen Jonkers oude correspondentie aan het opruimen was, waarin een aan hem gerichte brief zat van de bekende ornitholoog Ten Kate uit Kampen n.a.v. van zijn melding. Die brief stuurde Jonkers naar Ruud Vlek, die historisch ornithologisch materiaal verzamelt- die vervolgens vroeg de waarneming door te geven. Bij het opschonen door Jonkers van zijn eigen collectie, werd de vogel geschonken aan het ZMA, thans Naturalis Biodiversity Center te Leiden. Het nummer is ZMA 37778. Deze vondst wordt genoemd in de waarnemingrubrieken van M.J Tekke [Tekke 1969] en J. Taapken [Taapken 1967], maar is niet opgenomen in het overzicht bij het Stormvogeltje in Zeldzame vogels van Nederland [van den Berg & Bosman 2001]
De waarneming van 23 oktober 1982 op de Lek bij de Redichemse Waard werd door de CDNA afgewezen, omdat niet alle kenmerken die van belang zijn waren gezien en Vaal Stormvogeltje niet was uit te sluiten. De waarneming wordt wel genoemd in de SOVON Atlas winter en trekvogels. Dezelfde vogel zou ook bij Lienden zijn waargenomen.
Er zijn vier waarnemingen, allen voor het laatste CDNA-beoordelingsjaar 1999, die (nog) niet zijn beoordeeld. De vondst van een dood exemplaar op  4 november 1959 in de gemeente Heerde wordt genoemd door C.G.B ten Kate [ten Kate 1959] en J. Taapken [Taapken 1960], het is echter onduidelijk wat er nadien met dit exemplaar is gebeurd, en of deze in een collectie werd opgenomen. Van de waarnemingen op 27 september 1963 langs de kust tussen Harderwijk en Ermelo, op 2 november 1965 bij de Rammelwaard, Voorst en op 4 januari 1998 over de Waal bij Beuningen ontbreken tot heden nog alle details.

Bijzonderheden

Foto’s
Waarneming.nl – Stormvogeltje- Gelderland [link]

Weblogs

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Hydrobates pelagicus [link]
SOVON – Stormvogeltje [link]
Vogelbescherming – Stormvogeltje [link]

Referenties
van den Berg, A.B. & Bosman, C.A.W.B. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1); tweede herziene druk. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht. p 80-82
van den Bergh, L.M.J., Gerritse, W.G., Hekking, W.H.A., Keij, P.G.M.J. & Kuyk, F. 1979. Vogels van de Grote Rivieren. Het Spectrum, Utrecht.
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J. & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch Birding 18(4): 157-202
ten Kate, C.G.B. 1961. Ornithologie van Nederland 1959. Limosa 34(3): 190-190.
ten Kate, C.G.B.. 1965. Ornithologie van Nederland, 1963. Limosa 38(1): 25-25.
Moerbeek, D J, Winkelman, J E & de Heer, P. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1985. Limosa 60(1): 21-30
Scharringa, C.J.G. & Osieck, E.R. 1982. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1981. Limosa 55(4): 125-138.
Taapken, J. 1963. Veldwaarnemingen XLIX. Het vogeljaar 11(6): 209-212
Taapken, J.. 1960. Overzicht van enkele opvallende vogelsoorten. Het vogeljaar 8(1): 12-12
Taapken, J. 1967. Veldwaarnemingen LIX. Het vogeljaar 15(1): 296-298
Tekke, M.J. 1969. Ornithologie van Nederland 1966 en 1967. Limosa 42(1) 36-78
van der Vliet, R.E., de Bruin, A.(Bert), van der Laan, J. & CDNA. 2000. Rare birds in the Netherlands in 1999. Dutch Birding 22(5): 251-271

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Stormvogeltje [link]
Waarneming.nl – Stormvogeltje – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, oktober 2015

Bijdragen door
Justin Jansen

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Stormvogeltje Hydrobates pelagicus. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/stormvogeltje

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com