Steppevorkstaartplevier

Glareola nordmanni                                          dwaalgast (1)

Steppevorkstaartplevier, Neerveldse Blok, Batenburg, Wijchen, 21-10-2018_Jan Aalders_copy free
Steppevorkstaartplevier, Neerveldse Blok, Batenburg, Wijchen, 21 oktobr 2018_(©Jan Aalders)
Familie
Renvogels en Vorkstaartplevieren (Glareolidae)
cdna-beoordeling:              ja
eerste jaar Gelderland     1985

Algemene informatie
volgt

Waarnemingen
    aanvaard
1. 19 augustus 1985, Yperenplas, Wilp, Voorst, 1e kj (M.E.M. van Lokven)

    nog te beoordelen
2. 21 oktober – 7 november 2018, Batenburg, Wijchen, 1e kj (J. Houkes, O. Bosma)

Toelichting
Het eerste geval van de Steppevorkstaartplevier voor Gelderland kwam via een omweg op de lijst. De eerste kalenderjaar, door Martin van Lokven ontdekt, werd alleen voor de provincie Overijssel aanvaard. Bijna 90% van de plas ligt echter in Gelderland, reden om contact met de ontdekker op te nemen. Deze liet bij navraag per mail weten dat de vogel met zekerheid ook in het Gelderse deel rond heeft gevlogen (van Lokven in litt.). Eind 2013 werd bij de CDNA dan ook een verzoek ingediend om Gelderland toe te voegen. Dit werd toegekend, het zou een administratieve afhandeling worden, zodat na publicatie in het jaaroverzicht 2013 de soort officieel voor Gelderland genoteerd kon worden. Door omstandigheden ontbrak de toevoeging echter in het jaaroverzicht 2013, zodat deze nu in die van 2014 zal worden gepubliceerd.
Het verhaal van de tweede vogel voor Gelderland is van Jordy zelf: Omdat ik op deze percelen weidevogelbescherming uitvoer was ik op 21-10-2018 samen met Onno Bosma het aantal kieviten aan het tellen. Omstreeks 10:15 vliegen er in mijn scoopbeeld twee kieviten voorbij met daartussen een onmiskenbare vorkstaartplevier. Ik krijg de vogel direct goed in beeld en voor circa 30 seconden kan ik de vogel in vlucht met zon in de rug goed waarnemen. Op dat moment zie ik direct de donkere ondervleugels. Ik weet niet direct of donkere ondervleugels nu goed zijn voor vorkstaartplevier of steppevorkstaartplevier en bel daarom met Justin Jansen. Hij geeft aan dat het bij donkere ondervleugels gaat om een steppevorkstaartplevier. Vol adrenaline zet ik de waarneming vervolgens op de app-groepen. Een spannend half uur volgt want de vogel is tijdelijk uit beeld en we hebben nog geen foto’s kunnen maken. Uiteindelijk vinden we hem terug en geeft de vogel gedurende de ochtend en middag om ongeveer het kwartier een prachtige vliegshow weg. Op de foto’s zijn de zwarte ondervleugeldekveren goed zichtbaar. Ook andere kenmerken zoals een relatief lange staart en het ontbreken van een witte achterrand aan de armpennen is goed te zien. Op de foto’s is ook te zien dat de vogel op beide vleugels P1 en P2 geruid heeft, P3 nog niet volgroeid is en P4 niet zichtbaar is. Voor wat betreft de leeftijd geeft Arend Wassink dan ook het volgende aan: 1kj met gearresteerde rui. Juv ruien al vroeg naar 1w, arresteren de rui om deze in overwinteringsgebied af te maken. Ad start rui al in mid zomer, arresteert deze ook en maakt dit ook af in overwinteringsgebied.

Foto’s – video’s

Soortinformatie
BirdLife International. 2015. Species factsheet: Glareola nordmanni [link]

Referenties
Haas, M., Slaterus, R. & CDNA. 2015. Rare birds in the Netherlands in 2014. Dutch Birding 37(6): 361-391
van Lokven, M. 1985. Steppenvorkstaartplevier bij Deventer. IJsvogel no 4: 124-125
Moerbeek, D.J.. Winkelman, J.E. & de Heer, P. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1985. Limosa 60(1) 21 – 30

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Steppevorkstaartplevier [link]
Waarneming.nl – Steppevorkstaartplevier – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 27 december 2018

Met medewerking van
Marcel Haas, Martin van Lokven, Geert Groot Koerkamp, Robert Keizer

Wijze van citeren
Wester, R. 2018. Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni. Avifauna van Gelderland. Website:
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/steppevorkstaartplevier/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com