Steppehoen

Syrrhaptes paradoxus                                                                                             dwaalgast (5)

Steppehoenders in Gelderland in 1889: Uit: Albarda, H. 1890. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1888 en 1889. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel III, aflevering 2: 21–21
Steppehoenders in Gelderland in 1889: Uit: Albarda, H. 1890. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1888 en 1889. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel III, aflevering 1: 21–21

Familie
Zandhoenders (Pteroclidae)

cdna-beoordeling:           ja
eerste jaar Gelderland     1888

Algemene informatie

Historie

Herkenning
Pitfalls

Soortbiologie

Gedrag algemeen

Verspreiding en trend

Waarnemingen
aanvaard
1. mei – september 1888 Gelderland
2. 28 september 1888 gemeente Barneveld, ♂, verzameld. In collectie NCB Naturalis               (collectienummer ZMA 12936)
3. 15 januari 1889 gemeente Wijchen, 1, vangst [Albarda 1890]
4. 10 – 12 februari 1889 gemeente Harderwijk, (2) [Albarda 1890]
+. 12 februari 1889 Harderwijk, adult ♀, verzameld. In collectie NCB Naturalis (ZMA12944).

Toelichting
Bij de herziening van de Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979 tweede fase bleven alle gevallenvan de Steppehoen van vóór 1900 aanvaardbaar [van IJzendoorn 1996]. In dit overzicht wordt geen geval voor de provincie Gelderland genoemd. Later werd Gelderland opgenomen in één aanvaard geval. Dit betreft een verzamelgeval van waarnemingen in meerdere provincies gedurende mei tot en met september 1888. Via collecties bij musea, waaronder het NCB Naturalis te Leiden, en door literatuuronderzoek zijn inmiddels meerdere individuele waarnemingen voor Gelderland bekend geworden De Steppehoenders van 28 september 1888 en 1 maart 1889 zijn afkomstig uit het Artis Museum Fauna Neerlandica.
Van de twee in februari 1889 bij Harderwijk werd op 12 februari een exemplaar geschoten. Dit adulte ♀ bevind zich thans in de collectie van NCB Naturalis te Leiden (ZMA 12944).

Niet-broedvogels
Gedrag
Biotoop
Verspreiding en trend
Bijzonderheden
Inventarisatie

Fenologie
eerste
laatste

Bijzonderheden

Foto’s
Waarneming.nl – Steppehoen – Gelderland [link]

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Syrrhaptes paradoxus.  www.birdlife.org [link]

Referenties
Albarda, H. 1890. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1888 en 1889. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie, deel III, aflevering 1: 21 – 21 [link]
van den Berg, A.B. & Bosman, C.A.W.B. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1); tweede herziene druk. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. DB 18(4): 157-202

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Steppehoen [link]
van Dijk, E. 2015. Steppehoen – Digitale Avifauna VWG Nijmegen [link]
Waarneming.nl – Steppehoen – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, augustus 2015

Bijdragen door
Ruud Vlek, Kees Roselaar (NCB Naturalis Leiden)

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Steppehoen Syrrhaptes paradoxus. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/steppehoen

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com