Siberische Taling

Anas formosa                                                                                                           dwaalgast (1)

Siberische Taling, adult ♂, plas Drielse Rijndijk, Overbetuwe, 25 december 2013 (©Alex Bos)
Siberische Taling, adult ♂, plas Drielse Rijndijk, Overbetuwe,   25 december 2013 (©Alex Bos)

Familie
Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

cdna-beoordeling:           ja
eerste jaar Gelderland    2013

 

 

 

 

Algemene informatie
volgt

Waarnemingen
    aanvaard
1 14-17 december 2013 & 20 december 2013-1 januari 2014, Meinerswijk, Arnhem &
Stuw Driel, Driel, Overbetuwe, adult ♂, foto (E.Vrieling e.v.a.)

     niet aanvaard
1. 8 – 24 maart 1968 Bijlandse Waard, Tolkamer, Rijnwaarden, ♂ [Tekke, 1970]

     niet beoordeeld
16 februari 1996 Sonsbeekpark, Arnhem, adult ♂[waarneming.nl [link]

Toelichting
De vogel van 2013-2014 werd op 14 december ingevoerd door Egbert Vrielink, maar omdat deze als escape was ingevoerd, viel de waarneming niet direct op. Nadat Robert Keizer alsnog de aandacht op de eend had gevestigd, besloten de volgende ochtend een aantal mensen deze te gaan checken, waaronder Robert zelf. Al snel vond Robert de taling terug, het zou echter nog lange tijd duren voordat de ongeringdheid, welke al wel in het veld was geconstateerd, goed fotografisch was vastgelegd. Het mannetje verbleef van 14 tot 16 december op een tweetal plassen in Meinerswijk. Zowel op 17 als 18 december werd hij door slechts een handvol vogelaars nog gezien.
Op 20 december vond Klaas Bouwmeester de Siberische Taling ruim zes kilometer westelijker terug, bij de stuw van Driel. Wederom reisden tientallen vogelaars af, nu hij zich dagelijks tot en met 25 december liet zien. Nu vaak wel op grote afstand, al dan niet met tegenlicht. Soms was hij ook tijdelijk niet zichtbaar wanneer hij achter een dijk zwom, of ‘verdween’ tussen de vele aanwezige Smienten. Na een solitaire waarneming op de 28e werd hij 29 december de gehele dag gezien. Op 30 december werd de eend door enkelen gezien, waarna op 1 januari een handvol vogelaars de soort nog weten toe te voegen aan hun nieuwe jaarlijst. Opmerkelijk is de eenmalige waarneming op 20 maart 2014, wederom bij de stuw van Driel [link]. Deze datum is (vooralsnog) niet aanvaard door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna.
De Siberische Taling van 1968 foerageerde op 24 maart samen met vier Wintertalingen en vijf Smienten op een drassig (ondergelopen) weiland in de Bijlandse Waard. De man kon door J. Bergshoeff, J te Kloeze en O. de Bruijn circa 10 minuten lang onder gunstige lichtomstandigheden vanachter een dijkje worden bekeken op zo’n 40 meter afstand. Het was die dag onbewolkt, helder en warm en er waaide een krachtige ZW-wind. Met hun 7×50, 12×60 en 10x50kijker kon worden vastgesteld dat de vogel niet was geringd. Hiervan zijn echter geen foto’s. De taling was ook zeer alert: bij het eerste alarm vloog deze meteen weg. Deze waarneming werd in eerste instantie aanvaard door de toenmalige C.N.A., maar tijdens de Herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst in 1996 [IJzendoorn et al 1996] toch weer van de lijst afgevoerd, omdat ongeringdheid niet fotografisch was vastgelegd, en dit naderhand dus ook niet kon worden aangetoond.
De waarneming uit 1996 is nooit ingediend bij de CDNA, en werd vermoedelijk als een escape beschouwd: de man zwom onder meer met een paartje Krooneend in een wak in Park Sonsbeek. Dit park ligt dicht tegen het centrum van Arnhem aan. 

Video’s

Foto’s
Waarneming.nl – Siberische Taling – Gelderland [link]

Weblogs
Punt, L. 2013. Hapaxje wegwerken: de Siberische taling. VogelPunt [link]

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Sibirionetta formosa. [link].

Referenties
de Bruijn, O. 1924. Dagboekaantekeningen betreffende de waarneming van een ♂ Siberische Taling. Archief CDNA
Haas, M., Slaterus, R. & CDNA. 2014. Rare birds in the Netherlands in 2013. Dutch Birding 36(6): 365-394
Haas, M., Slaterus, R. & CDNA. 2015. Rare birds in the Netherlands in 2014. Dutch Birding 37(6): 361-391
Slaterus, R., van der Spek, V. & Renders, M. 2014. Recente meldingen November-december 2013. Dutch Birding 36(1): 55-64
Slaterus, R., van der Spek, V. & Renders, M. 2014. Recente meldingen Januari-februari 2014. Dutch Birding 36(2): 130-140
Tekke, J. 1970. Ornitho1ogie van Nederland 1968. Limosa 43(1-2): 40-40
van IJzendoorn, E J, van der Laan, J & CDNA.1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. Dutch Birding 18(4): 157-202.

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Siberische Taling [link]
Waarneming.nl – Siberische Taling – Gelderland [link

Auteur
Remco Wester, 13 februari 2015

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Siberische Taling Anas formosa. Avifauna van Gelderland. Website.
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/siberische-taling/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com