Siberische Braamsluiper

Sylvia althaea blythi                                                                                               dwaalgast (1)

Siberische Braamsluiper, met ring, wijk Terweijde, Culemborg, 8 maart 2014 ©Maarten Hotting
Siberische Braamsluiper, met ring, wijk Terweijde, Culemborg, 8 maart 2014 (©Maarten Hotting)

cdna-beoordeling:           ja
eerste jaar Gelderland     2014

Familie
Zangers (Sylviidae)

Algemene informatie
Ondersoort van de Humes Braamsluiper Sylvia althaea.

Waarnemingen
    aanvaard
1.  11  januari – 15 april 2014 wijk Terwijde, Culemborg, Culemborg, foto, video, dna-onderzoek (R. ten Berge, D. Beuker e.a.)

    niet beoordeeld
1. 9 februari – 15 maart 2017 Natuurplaza, Platolaan, Nijjmegen, foto, dna-onderzoek (G. Troost, H. Sierdsema e.a.)

Toelichting
De braamsluiper werd door de bewoonster Riky ten Berge ontdekt in haar tuin op de kruising Bachlaan – Terweijdelaan in de Culemborgse wijk Terwijde. Op 3 maart 2014 werd de vogel hier gevangen om een paar veertjes af te nemen voor dna-onderzoek Tegelijk kreeg hij een ring om de rechterpoot. Uit onderzoek werd duidelijk dat het een ondersoort van de Humes Braamsluiper betreft, de Siberische Braamsluiper.

Geluiden
Waarneming.nl – Siberische Braamsluiper – Gelderland [link]

Video’s
Schep, W. 2014. wijk Terwijde, Culemborg, Culemborg, 5 maart 2014. Youtube [link]

Foto’s
Dutch Birding 36: 135, plaat 163, 2014
Waarneming.nl – Siberische Braamsluiper – Gelderland [link]

Weblogs

Referenties
de Knijff, P. 2014. Dutch Birding ID-Corner. DNA-analyse bevestigt nieuwe Siberische Braamsluipers. Dutch Birding.nl [link].
Ubels, B. 2017. Siberische Braamsluiper ‘blythi’ nieuwe (onder)soort voor regio Nijmegen. Mourik 43(3): 2-6

Webreferenties
BirdLife International.2017. Braamsluiper Sylvia curruca [link]
Dutchavifauna.nl – Siberische Braamsluiper [link]
Waarneming.nl – Siberische Braamsluiper – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 22 december 2017

Wijze van citeren
Wester, R. 2017. Siberische Braamsluiper Sylvia althaea blythi. Avifauna van Gelderland. Website.
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/siberische-braamsluiper/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com