Schreeuwarend

Clanga pomarina                                                                                                     dwaalgast (3)

Schreeuwarend, 3kj, Hoog Buurlo, Apeldoorn, 14 mei 2012 (©Arno ten Hoeve)
Schreeuwarend, 3kj, Hoog Buurlo, Apeldoorn, 14 mei 2012 (©Arno ten Hoeve)

Familie
Haviken en Arenden (Accipitridae)

cdna-beoordeling:           ja
eerste jaar Gelderland    1855

Algemene informatie
volgt

Waarnemingen
    aanvaard
1. 2 mei 1855 Het Loo, Apeldoorn, vrouw, ♀, vangst, later dood [NBC, Leiden]
2. 23 juni 1896 ’t Jagershuis, Wehl, Doetinchem, ♀, foto [NBC, Leiden; collectienr 30692)]
3. 14 mei 2012 Hoog Buurloseweg, Hoog Buurlo, Apeldoorn, 3kj, →NW, foto (A. ten Hoeve)

    niet aanvaard
1914 Heuven bij Rheden, Zevenaar, of Heuven in voormalige gemeente Wisch bij
Doetinchem, vondst [collectie onbekend] [Anoniem 1927] 
2 februari 1934 Apeldoorn, Apeldoorn, ♀, dood [collectie NMR].

    niet beoordeeld
1 juli 2007 Tricht, Geldermalsen, subadult →NW 

Toelichting
Het geval in 1855 betrof het eerste voor Nederland. Na de vangst leefde de arend nog een jaar in Artis te Amsterdam. Het skelet bevind zich thans in de collectie van het Naturalis Biodiversity Center te Leiden. Hier bevind zich ook de balg van de vogel uit 1896, het tweede geval voor Nederland. Het derde geval is een eenmanswaarneming die prachtig kon worden gefotografeerd voor hij weer uit beeld verdween.

Door het ontbreken van een exacte locatie én een nauwkeurigheid tot op de maand, twee eisen die de CDNA stelt voor aanvaarding, werd de arend uit 1914 niet aanvaardbaar geacht. Van de vogel uit 1934 werd op 9 juli 1980 de balg uit het Natuurmuseum te Rotterdam gestolen. Dit resulteerde bij de herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst in 1996 [IJzendoorn 1996] er in dat het geval niet langer aanvaardbaar werd geacht, aangezien van dit geval (helaas) een beschrijving en/of foto ontbreken. De CDNA heeft de eis gesteld dat één van deze drie ter documentatie aanwezig dient te zijn.
Door de jaren heen werd meermalen een Schreeuwarend in Gelderland geclaimd, waarvan een aantal waarnemingen op Waarneming.nl staan. Veelal werd hier een matige beschrijving toegevoegd, waardoor er ruimte open bleef voor mogelijke andere, algemenere soorten. Soms werd er helemaal geen beschrijving gegeven. De Schreeuwarend over Tricht werd wel uitgebreider beschreven, maar deze is, voor zover bekend, niet ingediend bij de CDNA.

Foto’s
Waarneming.nl – Schreeuwarend – Gelderland [link]

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Clanga pomarina [link]

Referenties
Anoniem. 1927. Verslag van de Huishoudelijke en Wetenschappelijke Vergadering, gehouden op 25 September   1926 te Amsterdam in het Restauratiegebouw van ‘Artis’. Ardea 16(1): 052 – 052.
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J. & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979 tweede   fase. Dutch Birding 18(4): 173-173
Organisatie Club Nederlandse Vogelkundigen 8: 62, 1935
Snouckaert van Schauburg, R.C.E.G. 1908. Avifauna Neerlandica. Leeuwarden: blz 68-69
Tijdschrift Nederlandse Dierkundige Vereniging 2(5): 47, 1897

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Schreeuwarend [link]
Waarneming.nl – Schreeuwarend – Gelderland [ link ]

Auteur
Remco Wester, 14 februari 2015

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Schreeuwarend Clanga pomarina. Avifauna van Gelderland. Website.
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/schreeuwarend/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com