Roze Spreeuw

Roze Spreeuw

Pastor roseus                                                                                                             dwaalgast (5)

Roze Spreeuw, 1e zomerkleed, Engelsestadweg, Barneveld, 19 juni 2015 (©Michiel de Groodt)
Roze Spreeuw, 1e zomerkleed, Engelsestadweg, Barneveld, 19 juni 2015 (©Michiel de Groodt)

Familie
Spreeuwen (Sturnidae)

cdna-beoordeling:           nee
laatste jaar beoordeling  2002
eerste jaar Gelderland    1885
rode lijst                           nee

Algemene informatie
Er zijn in Gelderland diverse waarnemingen bekend van leucistische Spreeuwen, ook wel ‘biscuit’-kleurige Spreeuwen genoemd, die voor verwarring met Roze Spreeuw zorgden. Deze beige gekleurde Spreeuwen betreffen jonge vogels.

Historie

Herkenning
volgt

Verspreiding en trend

Waarnemingen
      aanvaard
1.  20 september 1885 Harderwijk, Harderwijk, juveniel ♂, vangst, later dood (H.Kollen)
2.  28 juni 1971 Barlo, Aalten, adult ♂, dood (W.H. Andrée, collectie NBC Leiden)
3.  16 mei 1985 Aalten, Aalten, adult zomerkleed ♂ (A. P. Ros)
4.  5 oktober 2010 De Tuut, Appeltern, West Maas en Waal, eerste wk, foto (W. de Kleijn)
5. 17 – 25 juni 2015 Engelsestadweg, Barneveld, 1e zk, foto, film (J. D. Pater e.a.)

      niet aanvaard
30 december 1977 Aa-strang, Dinxperlo, Aalten, adult [IJzendoorn 1986]

      niet beoordeeld
1. 1 oktober 1886 Harderwijk, Harderwijk, juveniel ♂, vangst, dood. [Albarda 1898]
2. 16 mei 1971 in de buurt Heerewaarden, Maasdriel (Vellinga) [Leys 1983]
3. begin jaren 80 Epse, Lochem, adult, drinkend bij tuinvijver (kinderen Coldewey)
3. 6 november 2003 Blauwe Kamer, Wageningen, overvliegend {A. Schaftenaar}.

Toelichting
Zowel het aanvaarde geval uit 1885 als de waarneming uit 1886 worden benoemd door Albarda [Albarda 1886, 1887]. Beide waren bij Harderwijk gevangen jonge mannetjes die later in Artis terecht kwamen. Het mannetje uit 1885 leefde daar nog tot 22 juli 1887 in gevangenschap. De waarneming uit 1886 wordt onder andere genoemd door Albarda, maar is nooit ingediend bij de CDNA. Ook wordt deze niet genoemd door IJzendoorn [IJzendoorn 1996]. De balg van het bij Barlo dood gevonden mannetje uit 1971 is opgenomen in de collectie van het ZMA, thans NBC te Leiden (collectienummer 22778). Het aanvaarde geval uit 1985 betreft een veldwaarneming, waarvan nog onbekend is, of hier foto’s van zijn. Van de waarnemingen uit 1971, begin jaren 80 en 2003 worden details nog uitgezocht. De eerste foto van een Roze Spreeuw in het veld werd 5 oktober 2010 bij Appeltern gemaakt en gepubliceerd op Waarneming.nl. De spreeuw in eerste zomerkleed in juni 2015 bij Barneveld betrof de eerst twitchbare voor de provincie. Gedurende het verblijf werd steeds gezien dat de vogel niet fit oogde. Op 25 juni 2105 vonden de bewoners van het huis, waar de vogel naar later bleek in een schuur overnachtte, de spreeuw helaas dood. Hij zal worden opgenomen in de collectie van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. De redenen voor afwijzing van het geval uit 1977 werden niet genoemd [IJzendoorn 1996].

Fenologie
eerste 16 mei 1985
laatste 5 oktober 2010

Bijzonderheden

Video’s
de Waard, E. 2015. adult zomerkleed, 19 juni 2015, Barneveld. Youtube [link]
Zweers, R. 2015. adult zomerkleed, 20 juni 2015, Barneveld. Youtube [link]

Foto’s
Waarneming.nl – Roze Spreeuw – Gelderland [link]

Roze Spreeuw, 1e zk, Engelsestadweg, Barneveld, 19 juni 2015 (©Alex Bos)
Roze Spreeuw, 1e zk, Engelsestadweg, Barneveld, 19 juni 2015 (©Alex Bos)
Roze Spreeuw, 1e zk, Engelsestadweg, Barneveld, 19 juni 2015 (©Michiel de Groodt)
Roze Spreeuw, 1e zk, Engelsestadweg, Barneveld, 19 juni 2015 (©Michiel de Groodt)
Roze Spreeuw, 1e zk, Engelsestadweg, Barneveld, 19 juni 2015 (©Alex Bos)
Roze Spreeuw, 1e zk, Engelsestadweg, Barneveld, 19 juni 2015 (©Alex Bos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblogs

Soortinformatie
BirdLife International. 2015. Species factsheet: Sturnus roseus. http://www.birdlife.org [link]
SOVON – Roze Spreeuw [link]
Vogelbescherming – Roze Spreeuw [link]

Referenties
Albarda, H. 1886. Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1885. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie Deel I: 57-68 [link]
Albarda, H. 1887. Ornithologie in Nederland. Waarnemingen in 1886. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie Deel II: 10-18. [link]
Albarda, H. 1894. Ornithologie in Nederland. Waarnemingen van 1 mei 1893 tot en met 30 april 1894 gedaan. Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging 2e serie Deel IV: afl 4 [link]
de By, R.A. & van den Berg, A.B. 1992. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1990. Limosa 65(4): 137 – 146
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J. & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979 tweede fase. Dutch Birding 18(4): 187-187
Leys, H., Sanders, G. & Knol, W. 1983. Avifauna van Wageningen en wijde omgeving. KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen [pdf]
Scharringa, C.J.G. & Osieck, E.R. 1979. Zeldzame vogels in Nederland in 1977. Limosa 52(3): 228-228
5nouckaert van Schauburg, R.C.E.G. 1908. Avifauna Neerlandica. Leeuwarden: pagina 11
Tekke, M.J. 1973. Ornithologie van Nederland 1971. Limosa 46(1): 88-88

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Roze Spreeuw [link]
Jansen, J. 2013. Roze Spreeuw – Digitale Avifauna VWG Nijmegen [link]
Trektellen.nl – Roze Spreeuw – 6 november 2003 [link]
Waarneming.nl – Roze Spreeuw – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, juni 2015

Met medewerking van
Alex Bos, Michiel de Groodt, Robert Keizer, Ruud Vlek

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Roze Spreeuw Pastor roseus. Avifauna van Gelderland. Website:
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/roze-spreeuw/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com