Poelsnip

Gallinago media                                                                                   dwaalgast(9)

Poelsnip, Velperwaard, Velp, Rheden, 23 mei 2015 (©Alex Bos)
Poelsnip, Velperwaard, Velp, Rheden, 23 mei 2015 (©Alex Bos)

Familie
Steltlopers (Scolopacidae)

cdna-beoordeling:            ja
eerste jaar beoordeling   1977
eerste jaar Gelderland     1865
rode lijst

Algemene informatie
De Poelsnip wordt beoordeeld sinds 1 januari 1977 door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Bij de herziening van de Nederlandse avifaunistische lijst 1800-1979 werden gevallen van vóór 1980 niet herzien [IJzendoorn 1996].

Historie

Verspreiding en aantallen
(verspreidingskaart)

Trend

Herkenning

Waarnemingen
Sinds 1977 zijn voor Gelderland acht gevallen aanvaard, een winterwaarneming in 1980 en een pleisteraar op 30 april en 1 mei 1987, eveneens bij Opheusden. Uit museumcollecties zijn vier gevallen bekend, van een vogel uit 1873 is alleen de locatie en het jaar bekend [Jansen 2014]. Lensink [1993] beschrijft daarnaast twee Poelsnippen, in 1948 en 1951, die zouden zijn geschoten in de Rijnstrangen. Het is echter onbekend wat hier mee is gebeurd.

aanvaard
1. 28 november 1865 ‘Gelderland’, ♂, verzameld (Brants) [collectie Naturalis; catalogusnr 220385]
2. 6 april 1888 Scherpenzeel, Scherpenzeel, adult ♂, verzameld [collectie Naturalis; catalogusnr 28149]
3. 23 december 1905 Putten, Putten, juveniel ♀, verzameld (Bayer) [collectie Naturalis; catalogusnr 367]
4. 12 januari 1980 Opheusden, Neder-Betuwe, 1e winter (R G Bijlsma)
5. 30 april – 1 mei 1987 Wolfswaard, Opheusden, Neder-Betuwe, adult (A. Ovaa e.a).
6. 23-24 mei 2015 Velperwaard, Velp, Rheden, ♂, foto, film (D. van Dorp, E. Ernens e.a.)
7. 18 september 2016 Balgoy, Wijchen, foto (A. den Ouden) (waarneming.nl link)
8. 26 april 2016 Polder Arkemheen, Putten, foto (R. Akkies)
9. 26 mei 2018 Kleine Gelderse Waard, Zevenaar, foto (G. Jenniskens, M. de Vries)

niet aanvaard
1. 1873 Baak, Bronkhorst [Jansen 2014. Geen datum tot op maand bekend. Werd in volière gehouden. collectie Naturalis; catalogusnr 220391]
2. 19 april 2014 Beekbergerwoud, Apeldoorn

niet beoordeeld
1.   September 1948 Pannerdensche Waard, Rijnwaarden, geschoten (van Nispen) [Lensink, 1993]
2.   10 oktober 1951 Lobberdensche Waard, Rijnwaarden, geschoten (van Nispen) [Lensink, 1993]
3.   27 augustus 1959 Veluwemeer, Gelderland [Blankert 1980]
4.   7 mei 1960 Noordberg, Renkum (B.J. Hoogers) [Leys, 1983]
5.   4 november 1962 Lexkesveer, Wageningen (Steenman e.a.) [Leys, H.N. 1983]
6.   14 januari 1965 Renkum [van den Bergh, 1979] .
7.   Oktober 1965 Nijenbeek, Voorst, (12) (NJN) [van den Bergh, 1979]
8.   14 november 1965 Noordberg, Renkum (B.J. Hoogers) [Leys, 1983]
9.   22 april 1966 Herwen en Aerdt, Rijnwaarden [Blankert, 1980]
10. 12 september 1967 Noordberg, Renkum (B.J. Hoogers) [Leys, 1983]
11. 23 oktober 1967 Brakel, Zaltbommel [Blankert, 1980]
12. 3 augustus 1968 Herwen en Aerdt, Rijnwaarden, (2), (O. de Bruijn) [Tekke, 1970]
13. 12 april 1970 Brakel, Zaltbommel [Blankert, 1980]
14. 10 juli 1970 Waardenburg, Neerijnen (dagboek R. Meijer) [van den Bergh, 1979]
15. 12 september 1970 Noordberg, Renkum (B.J. Hoogers) [Leys, 1983]
16. 21 november 1970 Noordberg, Renkum (5) (B.J. Hoogers) [Leys, 1983]
17. 25 maart 1973 Groenlanden, Ooijpolder, Berg en Dal (Vincent van den Berk)
18. 6 oktober 1977 Ingensche Waarden, Ingen, Buren (Aart Vink) [Leys, 1983]
19. 20 oktober 1977 Noordberg, Renkum, (3) (Oostendorp) [Leys, 1983]
20. 7 februari 1978 Polder Redichem, Culemborg [archief nvw Culemborg]
21. 7 – 11 oktober 1978 Jufferswaard, Renkum, (3) (Oostendorp) [Leys, 1983]
22. 2 augustus 1979 Maneswaard, Opheusden, Neder-Betuwe (Aart Vink)
23. 10 augustus 1979 Noordberg, Renkum (Oostendorp) [Leys, 1983]
24. 3 november 1979 Persingen, Ooijpolder, Berg en Dal (Freek Snel) [archief vwg Nijmegen]
25. 23 april 1981 Kil van Hurwenen, Hurwenen, Maasdriel (Aart Vink)
26. 23 april 1988 Polder Culemborg, Culemborg, adult
27. 21 mei 2011 Kleine Gelderse Waard, Rijnwaarden (Rob Vogel)
28. 1 april 2014 Millingerwaard, Berg en Dal. opvliegend (Gijs Kurstjens)

onzeker
3 september 1982 Kraaienhof, Ooijpolder, Berg en Dal [archief vwg Nijmegen]
14 mei Netterdensche Broek, Oude IJsselstreek, opvliegend

Broedvogels

Trekvogels

Biotoop

Gedrag

Fenologie
eerste
laatste

Bijzonderheden

Geluidsopnamen

Video’s
23 mei 2015, Velperwaarden, Rheden, Roel Schwartz. Youtube [link]

Foto’s
Dutch Birding – Poelsnip – 24 mei 2015 [link]
Waarneming.nl – Poelsnip – Gelderland [link]

Poelsnip, Velperwaard, Velp, Rheden, 23 mei 2015 (©Rob Zweers)
Poelsnip, Velperwaard, Velp, Rheden, 23 mei 2015 (©Rob Zweers)
Poelsnip, Velperwaard, Velp, Rheden, 24 mei 2015 (©Dirk Vogt/bron waarneming.nl)
Poelsnip, Velperwaard, Velp, Rheden, 24 mei 2015 (©Dirk Vogt/bron waarneming.nl)
Poelsnip, Velperwaard, Velp, Rheden, 23 mei 2015 (©Rob Zweers)
Poelsnip, Velperwaard, Velp, Rheden, 23 mei 2015 (©Rob Zweers)

 

Poelsnip, Kleine Gelderse Waard, Zevenaar 26-05-2018_Guus Jenniskens_copy free1
Poelsnip, Kleine Gelderse Waard, Zevenaar, 26 mei 2018 (©Guus Jenniskens)

Weblogs

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Gallinago media. [link]

Referenties
van den Berg, A.B. & Bosman, C.A.W.B. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1); tweede herziene druk. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
van den Bergh, L.M.J. 1979. Poelsnip Gallinago media; p174 in: van den Bergh, L.M.J., Gerritse, W.G., Hekking, W.H.A., Keij, P.G.M.J. & Kuyk, F. 1979. Vogels van de Grote Rivieren. Het Spectrum, Utrecht.
Blankert, J.J. 1980. Herkenning van Poelsnip en voorkomen in Nederland. Dutch Birding 2(3): 106-115
Blankert, J.J., de By, R.A. & CDNA. 1988. Rare birds in the Netherlands in 1987. Dutch Birding 10(4): 167- 177
Blankert, J.J. & Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. 1982. Rare birds in the Netherlands in 1980. Dutch Birding 4(2): 41 – 49
Braaksma, S. 1971. Poelsnip – Gallinago media: p214-215, in: Alleyn, W.F., van den Bergh, L.M.J., Braaksma, SJ., ter Haar, Th.J.F.A., Jonkers, D.A., Leys, H.N., van der Straaten, J. 1971. Avifauna van Midden-Nederland. Van Gorcum, Assen.
Gerritsen, G. J. & Lok, J. 1986. Vogels in de IJsseldelta. IJsselakademie, Kampen
Hoogers, B.J. 1965. De avifaunistische betekenis van de kleiputten bij de Noordberg. De Levende Natuur 68(10): 244 – 251.
Jansen, J.J.F.J. 2014. Poelsnip in Nederland: broedgeval in 1884 en historisch voorkomen. Dutch Birding 36(5): 316-325
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J. & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979 tweede fase. Dutch Birding 18(4): 157-202
ten Kate, C G B. 1967. Ornithologie van Nederland, 1965. Limosa 40(1): 14-58
Kwint, N. & Sierdsema, H. 1997. Van Roze Pelikaan tot Kruisbek; bewerking van het waarnemingenarchief Vogelwerkgroep Arnhem e.o. 1970-1995. Vogelwerkgroep Arnhem, Arnhem.
Lensink, R. 1993. Vogels in het Hart van Gelderland. Vogelwerkgroep Arnhem e.o.. KNNV, Utrecht.
Leys, H.N. 1983. Poelsnip Gallingao media; p183-183 in: Leys, H., Sanders, G. & Knol, W. 1983. Avifauna van Wageningen en wijde omgeving. KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen [pdf]
Scharringa, C.J.G. & Osieck, E.R. 1981. Zeldzame vogels in Nederland in 1980, Limosa 54(4)-127-136
Tekke, M.J. 1970. Ornithologie van Nederland 1968. Limosa 43(1): 45 – 45

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Poelsnip. [link]
Jansen, J.. 2013. Poelsnip – Digitale Avifauna VWG Nijmegen [link]
Waarneming.nl – Poelsnip – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, mei 2015

Met medewerking van
Justin Jansen

Wijze van citeren
Wester, R. 2018. Poelsnip Gallinago media. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/poelsnip

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com