Noordse Stormvogel

Fulmarus glacialis                                                                                                 dwaalgast (1)

Noordse Stormvogel, Maneswaard, Opheusden, Overbetuwe, 29 april 2015 (©Joost Valkenburg)
Noordse Stormvogel, Maneswaard, Opheusden, Overbetuwe, 29 april 2015 (©Joost Valkenburg)

Familie
Stormvogels (Procellariidae)

cdna-beoordeling:           nee
eerste jaar Gelderland     2015

Algemene informatie

Herkenning
De snavel met daarop de opvallende buisvormige neusgaten (nosetube) sluit, samen met het formaat (‘Zilvermeeuw’) en de lange grijze vleugels, elke andere soort uit.

Gedrag algemeen
Noordse Stormvogels hebben weinig wind nodig om te kunnen vliegen. Zeker in deze tijd van het jaar zag je ze regelmatig met rustig weer. Voor het broedseizoen begint verspreiden ze zich over de (Noord)zee, de zogenaamde pre-laying exodus. Tijdens deze periode zijn ze regelmatig langs de kust te zien; vaak ook landinwaarts vliegend. Laatste jaren worden er weinig in het Nederlandse deel van de Noord zee gezien.

Waarnemingen
aanvaard
1. 29 april 2015 Maneswaard, Opheusden, Overbetuwe, vondst, dood, foto (J. Valkenburg)

Toelichting
De vogel lag in de uiterwaard Maneswaard op ca 640meter van de Nederrijn langs de weg Wolfswaard tegen de voet van een meidoorn aan. Aan het gras te zien dat er onder zat lag de stormvogel er al een tijdje. Op ca 100m aan beide kanten van de vindplek lopen hoogspanningskabels. Inschatting is dat de stormvogel er al een paar weken ligt: stinkt nog behoorlijk en de maden hebben er nog steeds plezier van. De vogel werd op de universiteit in Wageningen geprepareerd, waarbij ook naar de maaginhoud is gekeken. Deze bevatte inktvisbekken en een stukje plastic. Het skelet wordt opgenomen in de collectie van het natuurmuseum in Nijmegen.

Bijzonderheden

Foto’s
Waarneming.nl – Noordse Stormvogel – Gelderland [link]

Noordse Stormvogel, Maneswaard, Opheusden, Overbetuwe, 29 april 2015 (©Joost Valkenburg)
Noordse Stormvogel, Maneswaard, Opheusden, Overbetuwe, 29 april 2015 (©Joost Valkenburg)
Noordse Stormvogel, Maneswaard, Opheusden, Overbetuwe, 29 april 2015 (©Joost Valkenburg)
Noordse Stormvogel, Maneswaard, Opheusden, Overbetuwe, 29 april 2015 (©Joost Valkenburg)

 

 

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Fulmarus glacialis. [link]
Vogelbescherming – Noordse Stormvogel [link]

Referenties
Leys, H., Sanders, G. & Knol, W. 1983. Avifauna van Wageningen en wijde omgeving. KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen [pdf].

Webreferenties
Waarneming.nl – Noordse Stormvogel – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, mei 2015

Bijdragen door
Joost Valkenburg, Nederlandse Zeevogelgroep

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/noordse-stormvogel

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com