Kleine Geelpootruiter

Tringa flavipes                                                                                                         dwaalgast (1)

Kleine Geelpootruiter, De Regulieren, Tricht, Geldermalsen, 18 maart 2015 (©Rob Zweers)
Kleine Geelpootruiter, De Regulieren, Tricht, Geldermalsen, 18 maart 2015 (©Rob Zweers)

Familie
Steltlopers (Scolopacidae)

cdna-beoordeling:            ja
eerste jaar Gelderland     2015
rode lijst                             nee

Algemene informatie
De Kleine Geelpootruiter wordt nog steeds  beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna.

Historie

Verspreiding en aantallen
(verspreidingskaart)

Herkenning

Waarnemingen
Er zijn drie waarnemingen in Gelderland die niet werden aanvaard door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Twee waarnemingen zijn nooit ingediend. Op 17 oktober 2015 werd de aanvaarding door de CDNA van de Kleine Geelpootruiter in de Regulieren bij Tricht op Dutchavifauna.nl gepubliceerd. Aan de hand van kleedkenmerken werd vastgesteld dat de Kleine Geelpootruiter van Tricht eerder verbleef bij Schokland (Noordoostpolder) van 22 tot 27 februari, en daarna bij Everdingen, van 28 februari tot 4 maart 2015. Op de laatste locatie was de ruiter slechts 284m van de Gelderse grens verwijderd. Menigeen verwachtte dan ook dat deze nieuwkomer later in de provincie zou opduiken. Van 7 tot 9 september 2013 verbleef in de Hengforderwaarden bij Olst (Ov) een Kleine Geelpootruiter. Nét aan de verkeerde (oost)kant van de IJssel.

aanvaard
1. 8 maart – 9 april 2015 De Regulieren, Tricht, Geldermalsen, foto, video (J. Kievit, G.J. Klop,    D. van Opheusden)

niet aanvaard
1. 29 augustus 1967 Oude Rijn, De Bijland, Tolkamer, Rijnwaarden [Wittgen 1968; van               IJzendoorn 1996]
2. 19 – 20 september 1972 Dodewaard, Dodewaard [Tekke 1974; van IJzendoorn 1996]
3. 29 april 1980 Dreumel, West Maas en Waal [van IJzendoorn 1996; Scharringa 1981]

niet beoordeeld
1. 27 juni 1990 Gendtse Polder, Lingewaard

onzeker
1. 13 april 2010 Ruurlosche Broek, Ruurlo, Berkelland

Biotoop
volgt.

Gedrag
volgt.

Bijzonderheden

Fenologie

Video’s
9 maart 2015, De Regulieren, Tricht, Geldermalsen, Remco Wester. Youtube [link]
28 maart 2015, De Regulieren, Tricht, Geldermalsen, Gerrit Jan Klop. Youtube [link]

Foto’s
Waarneming.nl – Kleine Geelpootruiter – Gelderland [link]

Weblogs
Jonathan Leeuwis. ‘Koud maar goud‘. 14 maart 2015 [link]
Remco Wester. ‘Gaat Gelderland in 2015 op de ‘Kleintjes’ letten?! Kleine Geelpootruiter nieuw voor de provincie!‘. 9 maart 2015 [link]

 

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Tringa flavipes. [link]

Referenties
van IJzendoorn, E.J. & de Heer, P. 1985. Herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst. Limosa 58(2) 65 – 72
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J. & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979 tweede fase. Dutch Birding 18(4): 157-202
Scharringa, C.J.G. & Osieck, E.R. 1981. Zeldzame vogels in Nederland in 1980, Limosa 54(4)-127-136
Tekke, M.J. 1969. Ornithologie van Nederland 1966 en 1967. Limosa 42(1): 52 – 52
Tekke, M.J. 1974. Ornithologie van Nederland 1972. Limosa 47(1): 39-39
Wittgen, A.B. 1968. Een nieuwe waarneming van de Kleine Geelpootruiter (Tringa flavipes). Limosa 41(1): 70-71

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Kleine Geelpootruiter [link]
Waarneming.nl – Kleine Geelpootruiter – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, oktober 2015

Bijdragen door
Gerrit Jan Klop

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/kleine-geelpootruiter

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com