Kleine Burgemeester

Larus glaucoides                                                                                                      dwaalgast (4)

Kleine Burgemeester, eerste winter, Grote grindgat, Weurt, Beuningen, 15 december 1991 (©Menno Hornman)
Kleine Burgemeester, eerste winter, Grote grindgat, Weurt, Beuningen, 15 december 1991 (©Menno Hornman)

Familie
Meeuwen, Sterns en Schaarbekken (Laridae)

cdna-beoordeling:            nee
laatste jaar beoordeling   1997
eerste jaar Gelderland      1985
rode lijst                              nee

Algemene informatie
De Kleine Burgemeester werd door de Commissie Nederlandse Avifauna beoordeeld tot en met 1997 [van der Laan 1998]. Bij de herziening van de Nederlandse lijst werden waarnemingen van cdna-soorten van 1800 tot en met 1979 opnieuw beoordeeld. Van enkele soorten werden ook waarnemingen na 1980 opnieuw beoordeeld als daar aanleiding toe was (nieuwe inzichten determinatie) [van IJzendoorn 1996]. De Kleine Burgemeester viel daar niet onder. Er zijn waarnemingen bekend van leucistische (Zilver)meeuwen die foutief als Kleine of Grote Burgemeester werden gedetermineerd.   .

Historie

Verspreiding en aantallen
(verspreidingskaart)

Herkenning
volgt.

Waarnemingen
aanvaard
1. 29 november – 28 december 1991. Grote grindgat, Weurt, Beuningen, 1e wk, foto (A.           Ovaa e.a.)
2. 23 april – 1 mei 1995. Uiterwaarden De Mars, Zutphen, 1e zk, foto (H. van Oosten e.a.)
3. 3 maart 2012. Ingense Waarden, Ingen, Buren, onvolwassen, →O, foto (A. Vink, J. de           Jong, JP Mollema e.a.)
4. 3 maart 2017 tot ?. Hondsbroekse Pleij e.o., Westervoort, tweede kalenderjaar, foto, video (Dick van Dorp e.a.)

niet aanvaard
1. 17 november 2007. Meinerswijk, Arnhem, Arnhem, eerste kalenderjaar →NO

niet beoordeeld
1. 14 januari 1985. Waalhaven, Nijmegen, Nijmegen, juveniel (F. Hustings)
2. 3 maart 2012. Maas thv Overasselt, Heumen, 2kj →O (M. Koning)
3. 24 februari 2017. Bedrijventerrein Sluinerweg, Wilp, Voorst (P. Lindeboom)

Toelichting
De Kleine Burgemeester van het Grote Grindgat bij Weurt is door de CDNA aanvaard tot en met 25 december 1995 [van den Berg 1993]. In waarneming.nl wordt de meeuw nog op 28 december gemeld, en ook enkele publicaties noemen data na 25 december. Zo staat op de Digitale Avifauna van Nijmegen 29 december [Brouwer 2012] en wordt in een artikel over deze burgemeester zelfs 3 januari 1992 genoemd [Jacobs 1993]. De vermelde einddatum 5 december in het CDNA-jaarverslag over 1991 in Limosa [de By 1993] berust waarschijnlijk op een overnamefout [zie van den Berg 1993]. De vogel zou later in het Ruhrgebied in Duitsland zijn teruggevonden. De Kleine Burgemeester over de Maas bij Overasselt op 3 maart 2012 werd op waarneming.nl ingevoerd voor Noord-Brabant. Uit navraag bij de waarnemer bleek dat deze ook langere tijd aan de Gelderse zijde van de rivier heeft gevlogen. De meeuw passeerde om 9:42uur de telpost. Opmerkelijk is dat dezelfde dag ook een onvolwassen Kleine Burgemeester bij het Utrechtse Elst werd gefotografeerd, die hier de Rijn in oostelijke richting volgde en hierbij Gelderland in verdween. Dit gebeurde om 12:25uur, een kleine drie uur láter dan Overasselt. Is de burgemeester van Overasselt in die tijd oostwaarts de Maas gevolgd, vervolgens ergens een héél stuk naar het noorden én westen gezworven, om daarna bij Elst wéér de rivier naar het oosten op te vliegen? Of zijn er hier meer Kleine Burgemeesters in het spel? Zeer waarschijnlijk het eerste, maar omdat bij beide gevallen exacte details over het kleed ontbreken, en dat vaststelling of het inderdaad dezelfde vogel is lastig maakt, worden ze als aparte waarnemingen genoteerd. Op 6 maart werd in Oss een Kleine Burgemeester ontdekt: weer drie rivieren zuidelijker, én een stuk westelijker na de waarneming van Elst.

Gedrag
volgt.

Bijzonderheden

Fenologie
eerste
laatste

Bijzonderheden

Video’s
Kleine Burgemeester, 2kj, Hondsbroekse Pleij, Westervoort, 6 maart 2017, Annelies van Klinken. Youtube [link]

Foto’s
Weurt, december 1991 (Carl Derks). Dutch Birding 14(1): 31, plaat 33, 1992
Waarneming.nl – Kleine burgemeester – Gelderland [link]

Weblogs

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Larus glaucoides [link]
SOVON – Kleine Burgemeester [link]
Vogelbescherming – Kleine Burgemeester [link]

Referenties
van den Berg, A.B., de By, R.A. & CDNA. 1993. Rare birds in the Netherlands in 1991. Dutch Birding 15(4): 145-159
van der Burg, E, van Dongen, R.M., Gebuis, H. & de Rouw, P.W.W. 1992. Recente meldingen: november en december 1991. Dutch Birding 14(1): 30-35
de By, R.A. & van den Berg, A.B. 1993. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1991. Limosa 66(4): 156-156
Hornman, M. 1993. Veldwaarnemingen van juli t/m december 1991. Mourik 19(1): 4-6
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J. & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979 tweede fase. Dutch Birding 18(4): 157-202
Jacobs, J. 1993. Hoog bezoek uit Groenland. Mourik 19(2): 71-71
van der Laan, J. 1998. CDNA-mededelingen. Recente beslissingen. Dutch Birding 20(1): 33

Webreferenties
Brouwer, P. 2012. Kleine Burgemeester – Digitale Avifauna VWG Nijmegen [link]
Dutchavifauna.nl – Kleine Burgemeester [link]
Waarneming.nl – Avifauna van Gelderland, 3 maart 2012
Waarneming.nl – Edwin de Weerd, 28 december 1991
Waarneming.nl – Kleine Burgemeester – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 6 maart 2017

Bijdragen door

Wijze van citeren
Wester, R. 2017. Kleine Burgemeester Larus glaucoides. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/kleine-burgemeester

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com