Kleine Alk

Alle alle                                                                                                                    dwaalgast (6)

Kleine Alk, Burgers Zoo, Arnhem, 6 november 2006
Kleine Alk, Burgers Zoo, Arnhem, 6 november 2006

Familie
Alken (Alcidae))

cdna-beoordeling:           nee
eerste jaar Gelderland    1930

Algemene informatie
volgt

Waarnemingen
    aanvaard
1.  3 januari 1930 Gelderse Sluis, Drontermeer, Oldebroek.
2.  6 februari 1944 Harderwijk, Harderwijk, ♀, vondst (A.A.Tjittes). In Naturalis
3.  4 november 1968 Landgoed De Bramel, Vorden, Bronkhorst., levend opgeraapt, later            dood. (H. Olthof)
4.  2 november 1985 Drieërweg, Ermelo, adult ♀, levend opgeraapt, later dood.                         (B.Hanekamp) [ZMA, catalogusnr 36439]
5.  6 november 2006 Burgers Zoo, Arnhem, levend opgeraapt, foto.

Toelichting
De vogel van Vorden werd na een storm levend opgeraapt bij een plasje in een knollenveld, maar overleed 5 november toch [Coldewey 1969, Tekke 1970]. Ook de alk van Ermelo werd, na een storm de dag er voor (1 november) levend opgeraapt in een bos en in een tuinvijver verzorgt. Op 3 november overleed deze alsnog, waarna de vogel aan het ZMA is geschonken. De vogel van Burgers Zoo werd eveneens levend opgeraapt en wel in de bezoekershal van het gorillaverblijf. Na overbrenging naar Vogelopvangcentrum De Wulp in Den Haag werd de vogel opgelapt en weer vrijgelaten. [Anonymus 2007]

Foto’s
Waarneming.nl – Kleine Alk – Gelderland [link]

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Alle alle [link]
SOVON – Kleine Alk [link]
Vogelbescherming – Kleine Alk [link]

Referenties
Anonymus. 2007. Uit de koers. ZieZoo 95: 8
Coldewey, C.J. 1969. Kleine alk (Plautus alle) in knollenveld in de Achterhoek. Limosa 42(1):135-135
Gerritsen G.J. & Lok J. Vogels in de IJsseldelta, IJsselakademie, Kampen, 1986
ten Kate, C.G.B. 1944. Ornithologie van Nederland 1944, 1e mededeling. Limosa 17(2): 81 – 81
van Oort, E.D. 1918. Ornithologische waarnemingen in Nederland. Ardea 7(4): 136-136.
Tekke, M J. 1970. Ornithologie van Nederland 1968. Limosa 43(1): 39-58

Webreferenties
Waarneming.nl – Kleine Alk – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 12 maart 2015

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Kleine Alk Alle alle. Avifauna van Gelderland. Website.
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/kleine-alk/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com