Grijskopspecht

Picus canus                                                                                                              dwaalgast (1)

Grijskopspecht, adult ♂, Hoog Oorsprong, Oosterbeek, Renkum, 21 mei 2003 (©Peter van de Braak)
Grijskopspecht, adult ♂, Hoog Oorsprong, Oosterbeek, Renkum, 21 mei 2003 (©Peter van de Braak)

Familie
Spechten (Picidae)

cdna-beoordeling:           ja
eerste jaar Gelderland     2000
rode lijst                             nee

Algemene informatie

Historie

Herkenning
Pitfalls

Soortbiologie

Gedrag algemeen

Verspreiding en trend

Waarnemingen
aanvaard
1. 8 mei 2000 – 6 juni 2001 Hoog Oorsprong, Oosterbeek, Renkum, adult ♂, foto, video,          geluid (P.R. Wiepkema, W.B. Janssen e.a.)
+. 23 mei – 3 juni 2002 Hoog Oorsprong, Oosterbeek, Renkum, adult ♂
+. 23 januari – 2 juni 2003 Hoog Oorsprong, Oosterbeek, Renkum, adult ♂

niet aanvaard
1. 11-12 augustus 1974 Kadijk 7, Terwolde, Voorst, ♀ [Tekke 1977, Blankert 1982, van IJzendoorn 1996]

niet beoordeeld
1. 2 – 17 april 1971 Ederhorst, Ede, ♂ en ♀ (Makkink, Eriks) [Leys 1983]

Toelichting
Bij het artikel over het voorkomen van de Grijskopspecht in Nederland werd in een aanhangsel de vogel van Terwolde nader besproken. Hierbij werd aangegeven dat bij een oppervlakkige beschouwing de beschrijving bij deze waarneming goed op een Grijskopspecht past. Om verschillende redenen sluiten de schrijvers van het artikel mogelijke verwarring met een Wielewaal echter niet uit [Blankert 1982]

Niet-broedvogels
Gedrag
Biotoop
Verspreiding en trend
Bijzonderheden
Inventarisatie

Onderzoek

Fenologie
eerste
laatste

Bijzonderheden

Geluid
Waarneming.nl – Grijskopspecht – Gelderland [link]
Dutchavifauna.nl – Grijskopspecht [link]

Video’s
van Gilst, A. 2002. Grijskopspecht,Oosterbeek, 2 juni 2002. Youtube [link]

Foto’s
Waarneming.nl – Grijskopspecht – Gelderland [link]
Dutchavifauna.nl – Grijskopspecht [link]
Dutch Birding 22: 175, plaat 144, 176, plaat 148, 2000, Dutch Birding 23: 209, plaat 235, 2001).Dutch Birding 24: 248, plaat 213, 2002.Birding World 16: 194, 2003, Dutch Birding 25: 194, plaat 208, 2003

Weblogs

Media
SBS6

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Picus canus.  www.birdlife.org [link]
SOVON – Grijskopspecht [link]
Vogelbescherming – Grijskopspecht [link]

Referenties
van den Berg, A.B. & Bosman, C.A.W.B. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1); tweede herziene druk. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
Blankert, J.J. & de Heer, P. 1982 Voorkomen van Grijskopspecht in Nederland. Dutch Birding 4(1): 18 – 19
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. DB 18(4): 184-184
Janssen,W.B., Wiepkema, P.R., Westerbrink, S. & Wiegant, W.M. 2001. Grijskopspecht in Oosterbeek in 2000 en 2001. Dutch Birding 23(4): 208-210
Kwint, N. 2000. Veldwaarnemingen. Vlerk 17(3): 89-90
Leys, H., Sanders, G. & Knol, W. 1983. Avifauna van Wageningen en wijde omgeving. KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen [pdf].
Tekke, M.J. 1977. Ornithologie van Nederland 1974 en 1975. Limosa 50(1): 51 – 51.
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2001. Rare birds in the Netherlands in 2000. Dutch Birding 23(6): 315-347
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2002. Rare birds in the Netherlands in 2001. Dutch Birding 24(6): 325-349
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2003. Rare birds in the Netherlands in 2002. Dutch Birding 25(6): 361-384
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2004. Rare birds in the Netherlands in 2003. Dutch Birding 26(6): 359-384
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2005. Rare birds in the Netherlands in 2004. Dutch Birding 27(6): 367-394

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Grijskopspecht [link]
Waarneming.nl – Grijskopspecht – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, augustus 2015

Bijdragen door

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Grijskopspecht Picus canus. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/grijskopspecht

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com