Graszanger

Cisticola juncidis                                                                                                   dwaalgast (5)

Graszanger, ♂, De Bruuk, Groesbeek, 31 mei 2011 (©Alwin Borhem)
Graszanger, ♂, De Bruuk, Groesbeek, 31 mei 2011 (©Alwin Borhem)

Familie
graszangers (Cisticolidae)

cdna-beoordeling:            nee
laatste jaar beoordeling   2000
eerste jaar Gelderland      1996
rode lijst

Algemene informatie

Historie

Verspreiding en aantallen
(verspreidingskaart)

Herkenning

Pitfalls

Soortbiologie

Gedrag algemeen

Verspreiding en trend

Waarnemingen
    aanvaard
1. 16-19 juni 2003 Klaverwaard, Opheusden, Overbetuwe (A. Lagerwerf e.a.)
2. 6 april 2006 Larenstein, Velp, Rheden, ♂ zingend (S. van Lierop)
3. 12-13 september 2007 Kooiweg, Bennekomse Hooilanden, Ede, ♂ zingend, foto (M. Schoumans e.a.)
4. 29 mei – 5 juni 2011 De Bruuk, Groesbeek, ♂ zingend, foto, geluid (J. Veeken ea.)
5. 27-31 augustus 2011 Wageningse Bovenpolder, Wageningen, ♂ zingend, foto (R. Smits ea.)

    niet beoordeeld
24 juni 1995 Persingensestraat, Circul, Ooijpolder, Berg en Dal, overvliegend (F. Hustings)
30 juni 2013 akker Lawickse Allee thv Nude, Wageningen, ♂ zingend (R. Smits). onzeker

    niet aanvaard
18 januari 2009 Doorwerthsche Waarden, Doorwerth, Renkum, roepend

Toelichting
De eerste Graszanger voor de provincie werd alleen gehoord. Terwijl de waarnemer op 24 juni 1995 net onder de bomen stond hoorde hij langs de Persingensestraat in de Ooijpolder tweemaal een geluidserie met het klassieke ‘tzip tzip tzip’. Vermoedelijk draaide de vogel even een rondje boven een open hooiland met middelhoge grasvegetatie, om vervolgens door te vliegen. Destijds was de Graszanger een CDNA-beoordeelsoort. Aangezien er geen geluidsopname werd gemaakt, zou aanvaarding kansloos zijn, waarop indiening achterwege werd gelaten. De Graszanger van 6 april 2006 werd op een vrij curieuze locatie waargenomen. Namelijk zingend en rondvliegend boven een aangelegd moerasje op het terrein van Van Hall-Larenstein in Velp. Dit ligt ingeklemd tussen stedelijke bebouwing van Velp en Arnhem. Het mannetje zong een kleine vier minuten, hierbij rondjes draaiend boven het moerasje. Hierna viel de vogel stil en werd “zijn karakteristiek roepje (kort en hoog geluidje)” niet meer gehoord. De vogel op 30 juni 2013 werd gehoord bij een akker ten noorden van de Lawickse Allee. Alleen het kenmerkende zit-zit gehoord (“Niets afwijkend aan gehoord“). Wegens een telling kon de persoon er niet lang aandacht aan schenken, latere zoekacties leverden niets op. Hierop heeft de waarnemer de waarneming als ‘onzeker’ bestempeld. Mogelijk dat het om een langs vliegende trekker ging.

Niet-broedvogels
Gedrag
Biotoop
Verspreiding en trend
Bijzonderheden
Inventarisatie

Fenologie
eerste
laatste

Bijzonderheden

Media
  geluid
Waarneming.nl – Graszanger – Gelderland [link]

  video’s

  foto’s
Waarneming.nl – Graszanger – Gelderland [link]

Weblogs

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Cisticola juncidis. http://www.birdlife.org [link]
SOVON – Graszanger [link]
Vogelbescherming – Graszanger [link]

Referenties
van den Berg, A.B. & Bosman, C.A.W.B. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1); tweede herziene druk. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
van IJzendoorn, E.J., van der Laan, J & CDNA. 1996. Herziening Nederlandse Avifaunistische lijst 1800-1979: tweede fase. DB 18(4): 157-202

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Graszanger [link]
Gielen, S. 2014. Graszanger – Digitale Avifauna VWG Nijmegen [link]
Waarneming.nl – Graszanger – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, mei 2015

Bijdragen door

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Graszanger Cisticola juncidis. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/graszanger

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com