Fluitzwaan

Cygnus columbianus                                                                                                dwaalgast (1)

Familie
Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

cdna-beoordeelsoort:    ja
eerste jaar Gelderland   2005

Algemene informatie
volgt.

Waarnemingen
    aanvaard
1. 17 & 25 februari 1980 Polder Arkemheen, Nijkerk, adult, schets (T.H. Slagboom)

Toelichting
De enige waarneming voor Gelderland werd verricht tijdens een zwanentelling op 7 en 15 februari 1980 in Polder Arkemheen. Een tekening van de snavel is te vinden in het artikel van de waarnemer [Slagboom 1987]. Overigens wordt in dit artikel, gepubliceerd in Te Velde 27: 1-5, abusievelijk het verkeerde jaartal genoemd (1981 ipv 1980). Dezelfde waarnemer zag op 25 februari 1984 in Polder Arkemheen een zeer donkersnavelige Kleine Zwaan, waarbij het mogelijk om melanisme zou kunnen gaan. De oppervlakte geel was bij deze zwaan zeer gering te noemen en meer bruinachtig, met lichte en donkere delen. Op de donkere delen waren zwarte puntjes aanwezig. De overgang van het zwart en geel op de snavel was zeer onregelmatig [Slagboom 1987]

Foto’s

 

Referenties
Slagboom, T.H. 1984. Een mogelijke waarneming van de Whistling Swan in polder Arkemheen. Te Velde  27: 1-5.
Slagboom, T.H. 1987. Korte bijdragen Waarneming van een Kleine Zwaan Cygnus columbianus met een bijna zwarte snavel, Limosa 60(1): 40-40

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Fluitzwaan. [link]
Waarneming.nl – Fluitzwaan – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 13 februari 2015

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Fluitzwaan Anas falcata. Avifauna van Gelderland. Website
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/fluitzwaan/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com