Bronskopeend

Anas falcata                                                                                                                  dwaalgast (2)

Bronskopeend, adult ♂, Twentekanaal Lochem, 13 februari 2011 (© Michiel Schaap)
Bronskopeend, adult ♂, Twentekanaal Lochem, 13 februari 2011 (©Michiel Schaap)

Familie
Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

cdna-beoordeelsoort:    ja
eerste jaar Gelderland   2005

Algemene informatie
De Bronskopeend broedt in Oost-Azië en overwintert tot Zuid-Japan, Korea, Oost-China, Noord-Vietnam westelijk tot Myanmar. De soort wordt beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Er worden in Nederland zo vaak vogels in gevangenschap, of met een kwekersring in het vrije veld vastgesteld, dat bij deze soort de CDNA eist dat met foto’s het ontbreken van verdachte ringen is vastgesteld (de zogeheten ‘omgekeerde bewijslast’). Er zijn na het eerste aanvaarde geval in 1992 tot het voorjaar 2013 voor geheel Nederland twaalf aanvaarde gevallen. Bronskopeenden bevonden zich vaak in de aanwezigheid van Smienten en/of Krakeenden.

Herkenning
De mannetjes zijn vrij eenvoudig te herkennen, hoewel er hybridevormen voorkomen zoals Bronskopeend x Smient. Deze kunnen erg op zuivere vogels lijken. Onder andere op 13 oktober 2010 verbleef er een dergelijke vogel op de Teugsekolk bij Deventer. Vrouwtjes zijn een stuk lastiger: er zijn hier van geen aanvaarde gevallen

Waarnemingen
    aanvaard
1. 26 maart – 5 mei 200 Nuldernauw, Putten, adult ♂, foto (K. Renes, R. Renes e.a.)
2. 13 februari 2011 Twentekanaal, Lochem, adult ♂, foto (M. Schaap)

    ingediend, rouleert
11 – 22 februari 1975 Oude Waal, Ooijpolder, Ubbergen, adult ♂[Gielen 2012]

    niet aanvaard
1. 15 – 31 maart 1985 Kil van Hurwenen, Hurwenen, Zaltbommel, adult ♂ [Wiegant 1999]

Toelichting
De waarneming van 1975 is ingediend bij de CDNA en rouleert nog. De vogel van 1985 werd in eerste instantie aanvaard, maar na een herziening alsnog weer afgevoerd van de lijst, omdat ongeringdheid niet kon worden aangetoond.

Video’s

Foto’s
Waarneming.nl – Bronskopeend – Gelderland [link]

Bronskopeend, adult man, Delta Schuitenbeek, Nuldernauw, Putten, 29 maart 2005 (©Max Berlijn)
Bronskopeend, adult ♂, Delta Schuitenbeek, Nuldernauw, Putten, 29 maart 2005 (©Max Berlijn)

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Mareca falcata. [link].

Referenties
Anonymus. 2011. Bronskoptaling. Website vwg Noordwest-Achterhoek. Bekeken 10 december 2014. [link]
van den Berg A.B. & Bosman C.A.W. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1) GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht
Berlijn, M. 2007. Voorkomen van Bronskopeend in Nederland en het West-Palearctische gebied. Dutch Birding 29(3): 139-146
Moerbeek, D.J., Winkelman, J.E. & de Heer, P. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1985. Limosa 60(1): 21-30.
Wiegant, W.M., de Bruin, A. & CDNA. 1999. Rare birds in the Netherlands in 1998. Dutch Birding 21(6): 309-329

Webreferenties
Gielen, S. 2012. Bronskopeend – Digitale Avifauna VWG Nijmegen [link]
Dutchavifauna.nl – Bronskopeend. [link]
Waarneming.nl – Bronskopeend – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 13 februari 2015

Wijze van citeren
Wester, R. 2014. Bronskopeend Anas falcata. Avifauna van Gelderland. Website
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/bronskopeend/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com