Breedbekstrandloper

Limicola falcinellus     dwaalgast (5)

Breedbekstrandlopers
Breedbekstrandlopers, Kleine Gelderse Waard, Rijnwaarden, 21 mei 2015 (©Rob Zweers)

Familie
Steltlopers (Scolopacidae)

cdna-beoordeling:            nee
laatste jaar beoordeling   2002
eerste jaar Gelderland     1986
rode lijst                             nee

Algemene informatie
De Breedbekstrandloper werd door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna beoordeeld tot en met 31 december 2002. Vanaf 1 januari 2003 worden waarnemingen beoordeeld door Waarneming.nl.

Historie

Herkenning
Pitfalls

Waarnemingen
aanvaard
1. 21 juli 1986, Kaliwaal, Berg en Dal, adult zomerkleed, foto (J.Jacobs F.Arts, D.Heg, e.a.)
2. 12-13 mei 2012, Hondsbroekse Pleij, Westervoort, (2) adult zomerkleed, foto (D. van Dorp, F.Wagenaar, R.Wester ea.)
3. 21-22 mei 2015, Kleine Gelderse Waard, Aerdt, Rijnwaarden, (5), adult zomerkleed, foto, video (J.Roos e.a.)
4. 17 mei 2018, Kleine Gelderse Waard, Zevenaar, foto (E.Ernens)
5. 20 mei 2018, Kerkstraat, Park Lingezegen West, Elst, Overbetuwe, foto, video (R.Zweers)

niet beoordeeld
1. 26 – 27 augustus 1976, Noordberg, Renkum [Leys 1983]
2. 3 maart 1979, Wageningse Waard, Wageningen [Leys 1983]
3. 12 september 1979 Lingegemaal, Randwijk [Leys 1983]
4. 20 & 22 juli 1986, Kaliwaal, Berg en Dal (J.Jacobs, O. van Hoorn)

Toelichting
De eerste Breedbekstrandloper voor Gelderland werd op 20 juli 1986 gevonden door Jan Jacobs op de Kaliwaal in de Ooijpolder. Deze adult foerageerde hier ook de volgende dag nog, en werd toen gefotografeerd door Dik Heg. Door onbekende omstandigheden is alleen 21 juli ingediend bij en aanvaard door de CDNA.. Volgens een rubriek ‘Recente meldingen’ in Dutch Birding [van Dongen et al 1986] was de vogel mogelijk zelfs al vanaf 6 juli aanwezig  Ook de 22e zou de strandloper er nog hebben gezeten [O. van Hoorn in waarneming.nl]. Het is nog onduidelijk of deze laatste een datumfout, of een daadwerkelijke verlenging betreft. De twee adult zomerkleed van mei 2012 werden in de avond ontdekt door Dick van Dorp en Frank Wagenaar tijdens het zoeken naar een eerder op de dag gemelde Steenloper op de Pleij. De strandlopers lieten zich tot ver in de schemer bekijken en vier vogelaars die de volgende ochtend voor zonsopkomst al present waren kregen ze ook nog in de kijker, alvorens ze om 6:42 met een Bontbek- en twee Kleine Plevieren opvlogen en hoog naar noord verdwenen. Het derde geval, op 21 mei 2015 in de Kleine Gelderse Waard in de Rijnstrangen, is een spectaculaire vondst van Jillis Roos. Want verscheen er om kwart voor twee in eerste instantie één in zijn kijkerbeeld, al snel kon hij melden dat het om liefst vijf adulte Breedbekstrandlopers bleek te gaan! Een aantal dat zelfs in geheel Nederland zelden bij elkaar is gezien. Tot ver in de schemer kon de groep worden bekeken. De volgende dag was er nog een exemplaar aanwezig. De waarnemingen uit 1976 en 1979 werden door één persoon (Hoogers) verricht. De beschrijvingen zijn onvolledig en mogelijk betroffen het Bonte Strandlopers, waar de beschreven kenmerken beter op passen [Leys 1983].

Biotoop

Gedrag
De vogels uit de eerste en tweede waarneming bleven na de ontdekking nog een nacht slapen en waren ook de volgende dag aanwezig. In het geval van de Hondsbroekse Pleij vertrokken ze echter al vroeg, reeds om kwart voor zeven ’s ochtends kozen ze het luchtruim en verdwenen in noordelijke richting. Van de groep van vijf in de Kleine Gelderse Waard bleek er de volgende dag nog één aanwezig te zijn.

Bijzonderheden

Video
21 mei 2015 Kleine Gelderse Waard, Rijnwaarden, Arjen Poelmans. Youtube [link]
21 mei 2015 Kleine Gelderse Waard, Rijnwaarden, Herrald Damen. Youtube [link]
22 mei 2015 Kleine Gelderse Waard, Rijnwaarden, Eric Jacobs. Youtube [link]

Foto’s
Waarneming.nl – Breedbekstrandloper – Gelderland [link]

Breedbekstrandlopers, Hondsbroekse Pleij, Westervoort, 13 mei 2012 (©Tim de Boer)
Breedbekstrandlopers, Hondsbroekse Pleij, Westervoort, 13 mei 2012 (©Tim de Boer)
Breedbekstrandlopers, Kleine Gelderse Waard, Rijnwaarden, 21 mei 2015 (©Rob Zweers)
Breedbekstrandlopers, Kleine Gelderse Waard, Rijnwaarden, 21 mei 2015 (©Rob Zweers)

Weblogs

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Calidris falcinellus. [link]
SOVON – Breedbekstrandloper [link]

Referenties
de By, R.A. & Winkelman, J.E. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1986. Limosa 60(4): 195-204
van Dongen, R.M., Driessens, G. & de Rouw, P.W.W. 1986. Recente meldingen juli, augustus en september 1986.    Dutch Birding 8(4): 149-156
Leys, H., Sanders, G. & Knol, W. 1983. Avifauna van Wageningen en wijde omgeving. KNNV Vogelwerkgroep Wageningen, Wageningen. [pdf]
Wester, R. 2013. Breedbekstrandlopers in Hondsbroekse Pleij, Westervoort, 13 mei 2012. Vlerk 30(1): 20-21

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Breedbekstrandloper. [link]
Jansen, J. 2013. Breedbekstrandloper – Digitale Avifauna VWG Nijmegen [link]
Waarneming.nl – Breedbekstrandloper – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, mei 2015 (bijgewerkt 20 mei 2018)

Bijdragen door
Dik Heg

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Breedbekstrandloper Limicola falcinellus. Avifauna van Gelderland. Website https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/breedbekstrandloper

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com