Blauwvleugeltaling

Anas discors                                                                                                             dwaalgast (3)

Blauwvleugeltaling, adult man, Rammelwaard, Voorst, 16-01-2016, Alex Bos
Blauwvleugeltaling, adult , Rammelwaard, Voorst, 16 januari 2016 (Alex Bos)

Familie
Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

cdna-beoordeelsoort:     ja
eerste jaar Gelderland    1998

Algemene informatie
Van deze Noord-Amerikaanse broedvogel zijn tot begin januari 2016 voor Nederland 39 gevallen aanvaard door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Voor deze soort geldt geen ‘omgekeerde bewijslast’ (met beeldmateriaal aantonen dat een vogel zéker geen ring draagt), maar er zijn enkele waarnemingen bekend die betrekking hadden op vogels uit waterwildcollecties. Ook bij de Rammelwaard-eend dook het gerucht op van een watervogelcollectie in de nabijheid. Hier bleken echter alleen Zwarte Zwanen en dergelijke gehouden te worden, en geen Blauwvleugeltalingen.
De meeste Blauwvleugeltalingen vond men in april-juni (27x). Inmiddels heeft, uitgezonderd juli, elke maand nu wel een aanvaarde vogel, met voor de maanden augustus, oktober, december en januari twee.

Waarnemingen
    aanvaard
1. 9 april 1998 Rijkerswoerdse Plassen, Overbetuwe, adult ♂ (V. de Boer, H. Tamerius, T. Buijs)
2. 24 – 28 april 1999 Fraterwaard, Doesburg, adult ♂ (M. Gal e.a.)
3. 10 & 14-18 januari 2016 Rammelwaard, Voorst, adult ♂, foto (A. Mulder e.a.)

Toelichting
De twee eerste gevallen volgden elkaar vrij snel op. Tijdens een ronde door zijn ‘local patch’, de zandwinning Rijkerswoerdse Plassen onder Arnhem, ontdekte Vincent de Boer op 9 april 1998 rond drie uur twee talingen, een man Zomertaling en, met de kop in de veren, een vrouw, zo dacht hij. Na ontwaken ging deze het water in, waarbij Vincent kenmerken zag die hem aan een man Blauwvleugeltaling deden denken. Na zijn ronde afgemaakt te hebben, leende hij bij Henk Tamerius een telescoop, waarna de determinatie als een zekere kon worden afgerond. Samen met de inmiddels gearriveerde T. Buijs en Henk Tamerius kon hij de man tot zes uur bekijken, waarna ze hem uit het oog verloren. Een jaar later, op 24 april 1999 trof Mark Gal een adulte man in een slenk in de Fraterwaard bij Doesburg. Deze gaf tot en met 28 april de gelegenheid voor een bezoek. Er gaat het verhaal rond dat er mogelijk ook een vrouwtje aanwezig was. Van beide vogels zijn voor zover bekend geen foto’s.
Tijdens een rondje vogelen op 10 januari 2016 kwam Adri Mulder rond kwart voor twee aan bij de kijkhut in de Rammelwaard bij Voorst. Een dik kwartier later kreeg hij een eend in beeld die hij determineerde als een man Blauwvleugeltaling. Hij voerde deze waarneming in op de waarnemingen-app van Waarneming.nl en uploadt ‘m met een foto naar de website. Hier merkte Fabian Meijer de vondst op, en zette deze om 14:52 door naar de whatsapp-groep Alerts Gelders VogelNet. Fabian en Tim de Boer reageerden snel en stonden iets over half vier aan de plas in de Rammelwaard. Tot grote vreugde zwom de Blauwvleugeltaling er nog steeds en zo’n vijftien vogelaars kregen ‘m hierna tot ver in de schemer in de telescoop. De volgende dag zochten zo’n tien mensen urenlang de plas in de Rammelwaard zelf en de omgeving af, maar tevergeefs: de dwaalgast leek gevlogen. Onder andere afgeleid uit waarneming.nl, lijkt er de dagen daarna niet gezocht te zijn. In de namiddag van 14 januari troffen Guido Verhoef en Jeroen Voerknecht echter de taling weer aan in de zuidhoek van de plas. Tot opluchting van velen werd hij de volgende ochtend nu wel weer teruggevonden. Ook in de dagen er na, tot en met 18 januari, liet hij zich al dan niet goed zien tussen de vele andere eenden. Zoekacties na de 18e hebben tot heden niets opgeleverd. Op 17 januari zag men in het veld dat de taling geen ringen droeg.

Video’s

Foto’s

Blauwvleugeltaling_Voorst_Rammelwaard_15-01-2016_RobZweers3
Blauwvleugeltaling, adult , Rammelwaard, Voorst, 15 januari 2016 (RobZweers)

 

 

 

 

 

 

 

 

Van het geval uit 1998 zijn zeker geen opnames. Of er foto’s van de taling van Doesburg zijn is ons niet bekend.
Waarneming.nl – Blauwvleugeltaling – Blauwvleugeltaling [link]

Soortinformatie
BirdLife International. Species factsheet: Spatula discors [link]

Referenties
van den Berg A.B. & Bosman C.A.W. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1) GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht
de Boer, V. 1998. Blauwvleugeltaling op de Rijkerswoerdse Plassen. Vlerk 15(2): 64 – 64
van der Vliet, R.E., de Bruin, A.(Bert), van der Laan, J. & CDNA. 2000. Rare birds in the Netherlands in 1999. Dutch Birding 22(5): 251-271
van der Vliet, R.E., van der Laan, J & CDNA. 2005. Rare birds in the Netherlands in 2004. Dutch Birding 27(6): 367-394

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Blauwvleugeltaling [link]
Waarneming.nl – Blauwvleugeltaling – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 13 februari 2015 (bijgewerkt 12-03-2016)

Bijdragen door
Vincent de Boer, Rob Zweers, Angelique Lamme

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Blauwvleugeltaling Anas discors. Avifauna van Gelderland. https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/blauwvleugeltaling-2/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com