Aziatische Goudplevier

Pluvialis fulva                                                                                                            dwaalgast (1)

cdna-beoordeling:           ja
eerste jaar Gelderland    2000

familie
Kieviten en Plevieren (Charadriidae)

Algemene informatie
volgt

Waarnemingen
    aanvaard
1. 14 februari 2000 Polsmaten, Nunspeet, adult winterkleed (P. Wink)

Toelichting
Dit is een van de weinige soorten voor Gelderland waarvan de enige waarneming is verricht door slechts één waarnemer en waarvan geen foto’s zijn. Dit negende geval voor Nederland werd gevonden in een grote groep Goudplevieren op een drooggevallen zandplaat bij de kleine eilandjes achter de strekdam bij Polsmaten. Deze zandplaat ligt net in Flevoland (Dutchavifauna.nl vermeld alleen aanvaarding voor Gelderland, bekeken 19 februari 2015). Toen er een Havik langskwam vloog de hele groep op naar het oosten (waarbij de waarnemer de ondervleugel ook kon zien), draaide wat rond boven de weilanden en landde even later weer op de zandplaat. De plevier heeft hierbij met zekerheid boven Gelders grondgebied gevlogen (P. Wink in litt.)

Foto’s
Er zijn van dit enige geval voor Gelderland geen foto’s.

Referenties
van der Vliet, R.E., van der Laan, J. & CDNA. 2001. Rare birds in the Netherlands in 2000. Dutch Birding 23(6): 315-347

Webreferenties
Dutchavifauna.nl – Aziatische Goudplevier [link]
Waarneming.nl – Aziatische Goudplevier – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 19 februari 2015

Bijdrage door
Pascal Wink, februari 2014

Wijze van citeren
Wester, R. 2015. Aziatische Goudplevier Pluvialis fulva. Avifauna van Gelderland. Website:
https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/aziatische-goudplevier/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com