Amerikaanse Wintertaling

Anas carolinensis                                                                                                    dwaalgast (4)

Amerkaanse Wintertaling, adult ♂, Oude Waal, Ooijpolder, Berg en Dal, 14 april 2013 (©Mark Wilkinson)
Amerikaanse Wintertaling, adult ♂, Oude Waal, Ooijpolder, Berg en Dal, 14 april 2013 (©Mark Wilkinson)

Familie
Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)

cdna-beoordeelsoort:     nee
laatste jaar beoordeling 2014

eerste jaar Gelderland    1977

Algemene informatie
De Amerikaanse Wintertaling is een broedvogel in Noord-Amerika welke overwintert in Zuidwest-Canada, het zuiden van de VS tot Mexico en West-Indië. Vanaf 1995 is de  soort elk jaar in Nederland gezien, vaak optrekkend met Wintertalingen. Ze doken dan ook meestal op in de periode waarin de najaars- (oktober – november) en voorjaarstrek (maart-april) van de Wintertaling piekt. Het mannetje in 2014 was er één van de tien die dat jaar in Nederland werd gevonden, waaronder een geringd exemplaar bij Zwolle. Het zal zeer goed mogelijk zijn dat er ook dubbeltellingen bij zitten. In Nederland zijn alleen mannetjes aanvaard. Omdat het aantal waarnemingen boven de beoordelingscriteria van CDNA uitstegen, wordt deze soort per 1 januari 2014 niet meer beoordeeld.

Herkenning
De mannetjes zijn vrij eenvoudig te determineren, maar men moet alert zijn hybrides Amerikaanse Wintertaling x Wintertaling er sterk op kunnen lijken. Een dergelijke hybride is voor zover bekend nog niet in Gelderland vastgesteld. Vrouwtjes zijn een stuk lastiger: er zijn hier van geen aanvaarde gevallen.

Waarnemingen
    aanvaard
1. 23-24 april 1977, Staartjeswaard, Beuningen, ♂ (LM.J. van den Bergh, A. Vink)
2. 13-14 april 2013, Oude Waal, Ooijpolder, Berg en Dal, adult ♂, foto (M.Wilkinson e.a.)
3.16-30 april 2014, Netterdensche Broek, Netterden, Oude IJsselstreek, adult ♂, foto,                 video (R.Schwartz e.a.)
4. 11 april 2015, Kleine Gelderse Waard, Rijnwaarden, adult ♂, foto (E. Ernens e.a.)

Toelichting
Na de eerste waarneming in 1977 was het lange tijd wachten op de tweede. Tot verbazing van velen werd het jaar er op al de derde voor de provincie ontdekt. De man van de Ooijpolder in 2012 verbleef onder andere tussen Wintertalingen, de vogel van Netterden in 2014 trok in eerste instantie op met een aantal Wintertalingen, later zwom hij voornamelijk solitair rond. De op 11 april 2015 ontdekte man is de vroegste in het jaar voor Gelderland. Deze soms lastig te vinden vogel bleek de volgende dag, na twee uur zoeken, niet meer aanwezig te zijn.

Video’s
16 april 2014, Netterden, Oude IJsselstreek, 16 april 2014, Herrald Damen. Youtube [link]

Foto’s
Waarneming.nl – Amerikaanse Wintertaling – Gelderland – foto’s [link]

Amerikaanse Wintertaling, adult ♂, Oude Waal, Ooijpolder, Berg en Dal, 14 april 2013 (©Douwe de Boer)
Amerikaanse Wintertaling, adult ♂, Oude Waal, Ooijpolder, Berg en Dal, 14 april 2013 (©Douwe de Boer)

 

Amerikaanse Wintertaling, adult ♂, Netterdensche Broek, Oude IJsselstreek, 30 april 2014 (©Rob Dekker)
Amerikaanse Wintertaling, adult ♂, Netterdensche Broek, Oude IJsselstreek, 30 april 2014 (©Rob Dekker)

 

Referenties
Haas, M., Slaterus, R. & CDNA. 2014. Rare birds in the Netherlands in 2013. Dutch Birding 36(6): 365-394
Haas, M., Slaterus, R. & CDNA. 2015. Rare birds in the Netherlands in 2014. Dutch Birding 37(6): 361-391
van den Berg A.B. & Bosman C.A.W. 2001. Zeldzame vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 1) GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht
Moerbeek, D.J., Winkelman, J.E. & de Heer, P. 1987. Zeldzame en schaarse vogels in Nederland in 1985. Limosa 60(1): 21- 30.
Scharringa, C.J.G. & Osieck, E.R. 1979. Zeldzame vogels in Nederland in 1977. Limosa 52(3): 221
Wiegant, W.M., de Bruin, A. & CDNA. 1999. Rare birds in the Netherlands in 1998. Dutch Birding 21(6): 309 – 329

Webreferenties
Gielen, S. 2012. Amerikaanse Wintertaling – Digitale Avifauna VWG Nijmegen. [link]
Dutchavifauna.nl – Amerikaanse Wintertaling [link]
Vogelatlas.nl – Amerikaanse Wintertaling [link]
Waarneming.nl – Amerikaanse Wintertaling – Gelderland [link]

Auteur
Remco Wester, 12 april 2015

Wijze van citeren
R. Wester. 2015. Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis. Avifauna van Gelderland. https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst-gelderland/amerikaanse-wintertaling/

Deze informatie is gebaseerd op publicaties en informatie verstrekt door derden. Beschik je over aanvullende informatie, beeldmateriaal of andere extra informatie, of heb je correcties of opmerkingen over deze soort of bepaalde gevallen? Laat ons dit weten per e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com